"వికీపీడియా:ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
చి
సవరణ సారాంశం లేదు
చి
|-
|style=""|<span id="placeholderPDOtherSimple"></span>
|ఇది చాలా సాధారణమైనది కనకు నకలుహక్కులు వర్తించవు.<br/><small>ఇది సాధారణంగా రేఖాగణితము లోని కొన్ని సాధారణఆకారాలు మరియు కొన్ని అక్షరాలు, పదాలతో కూడినరేఖా చిహ్నాల బొమ్మలు లేక గణితం లేక రసాయన సూత్రాలతో కూడినది. చాలా క్లిష్టమైన బొమ్మ భాగాలు లేని సాధారణ చిహ్నలకు వర్తిస్తుంది. ఛాయా చిత్రాలకు ఇది '''అసలు వర్తించదు'''. !</small><br/><span class="uwObligatory" id="placeholderIneligibleLicense"></span>
|It is too simple to be eligible for copyright.<br/><small>This typically applies only to graphics that consist solely of simple geometric shapes and/or a few letters or words, or to items such as mathematical or chemical formulae. It may apply to some very simple logos that do not contain complex pictorial elements. It '''never''' applies to photographs!</small><br/><span class="uwObligatory" id="placeholderIneligibleLicense"></span>
|-
|style=""|<span id="placeholderPDOtherOther"></span>
|Itవేరే isకారణం inచేత the Public Domain for some other reasonసార్వజనీయమైంది.<br/><span class="uwObligatory">Explanationవివరణ:</span> <span id="placeholderPDOtherPermission"></span>
|-
|}
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNonFree"></span>
|<span id="Non-free section">'''ఇది నకలుహక్కులగల ఉచితంకాని కృతి, కాని ఇది సముచిత వినియోగానికి సరిపోతుందని నేను భావిస్తాను.'''</span><br/>నేను వికీపీడియా నియమాలు '''<span class="fuwOutLink">[[WP:NFC|ఉచితం కాని విషయాలు]]చదివాను </span>''', మరియు నేను ఈ ఫైల్ వాడుక వాటిలో పేర్కొన్న షరతులకు ఏ విధంగా సరిపోతుందో వివరించటానికి సిద్ధంగా వున్నాను.
|<span id="Non-free section">'''This is a copyrighted, non-free work, but I believe it is Fair Use.'''</span><br/>I have read the Wikipedia rules on '''<span class="fuwOutLink">[[WP:NFC|Non-Free Content]]</span>''', and I am prepared to explain how the use of this file will meet the criteria set out there.
 
<div class="uploadWarning" style="display:none;" id="warningNF">
[[File:Gtk-dialog-info.svg|15px|link=]] Pleaseమీరు rememberక్రిందివాటిని that you will need to demonstrate thatనిరూపించాల్సివుంటుంది:
*The fileఫైల్ will serveసంబంధిత anవ్యాసంలో importantముఖ్యభూమికను function in a particular articleనిర్వర్తిస్తుంది.; <small class="fuwOutLink">([[WP:NFCC#8|NFCC8]])</small>
*Itదీనిని cannotఇంకనూ beసృష్టించకున్ననూ replacedఇంకొక byఉచితంగా anyపంచుకోగల other,దానితో free illustration that might yet be createdమార్చలేము; <small class="fuwOutLink">([[WP:NFCC#1|NFCC1]])</small>
*Itsదీని useవాడుక doesదీని notయజమాని negativelyవాణిజ్య affect the commercial interests of its ownerఆసక్తులకు భంగవాటిల్లనీయదు.<small class="fuwOutLink">([[WP:NFCC#2|NFCC2]])</small>
*Thereఅవసరమైనంతవరకే willఉచితం notకానివి be more non-free material used than necessaryవాడుతున్నాము. <small class="fuwOutLink">([[WP:NFCC#3|NFCC3]])</small>
</div>
<div id="detailsNFArticle" class="optionGroup" style="display:none;">
ఈ ఫైల్ వాడబడే వ్యాసం:
This file will be used in the following article:
 
<span class="uwObligatory" id="placeholderNFArticle"></span><br/><small>ఒక్క వ్యాసం పేరు మాత్రమే ఇక్కడ బ్రాకెట్లు లేకుండా (<nowiki>[[...]]</nowiki>) మరియు అంతర్జాల యూఆర్ ఎల్ సంకేతాలు ( "<nowiki>http://te.wikipedia.org/...</nowiki>") లేకుండా పేర్కొనండి <br/>ఇది తప్పనిసరిగా వ్యాసమై వుండాలి చర్చాపేజీ, మూస లేక వాడుకరి పేజీ లాంటివి కాకూడదు . <br/>ఒకటి కంటే ఎక్కువ వ్యాసాలలో వాడాలంటే ఇక్కడే ఒక్కటి మాత్రమే పేర్కొనండి. ఎక్కించినతరువాత బొమ్మ సారాంశం ను సవరించి ప్రతిఒక్క వ్యాసానికి ఇలాంటి వివరణలు మానవీయంగా చేర్చండి.</small>
<span class="uwObligatory" id="placeholderNFArticle"></span><br/><small>Enter the name of exactly one Wikipedia article, without the <nowiki>[[...]]</nowiki> brackets and without the "<nowiki>http://en.wikipedia.org/...</nowiki>" URL code.<br/> It has to be an actual article, not a talkpage, template, user page, etc. <br/>If you plan to use the file in more than one article, please name only one of them here. Then, after uploading, open the image description page for editing and add your separate explanations for each additional article manually.</small>
<div id="NFArticleOK" style="display:none;">
[[File:Gtk-ok.svg|15px|link=]] '''<span class="fuwOutLink">[[Example]]</span>''' –వ్యాసం article okayసరిపోయింది.
</div>
<div id="warningNFArticleNotFound" class="uploadWarning" style="display:none;">
[[File:Gtk-dialog-warning.svg|20px|link=]] '''This articleవ్యాసం doesn't existలేదు!'''
 
The articleవ్యాసం <span class="fuwOutLink">[[Example]]</span> could not be foundకనబడలేదు.
 
అక్షరకూర్పుని తనిఖీ చేయండి మరియు మీరు చేర్చదలిచే ఇప్పటికే వున్న వ్యాసం పేరు ప్రవేశపెట్టండి.
Please check the spelling, and make sure you enter the name of an existing article in which you will include this file.
 
ఇది కనక మీరు రాయబోయే వ్యాసమైతే ముందు వ్యాసం రాసి ఆ తరువాత ఫైల్ ఎక్కించండి.
If this is an article you are only planning to write, please write it first and upload the file afterwards.
</div>
<div id="warningNFArticleNotMainspace" class="uploadWarning" style="display:none;" >
[[File:Gtk-dialog-warning.svg|20px|link=]] '''Thisఇది isవిజ్ఞానసర్వస్వ notవ్యాసం an actual encyclopedia articleకాదు!'''
 
ఈ పేజీ<span class="fuwOutLink">[[Example]]</span> ప్రధాన వ్యాసపేరుబరిలో లేదు. ఉచితం కాని ఫైళ్లు ప్రధానపేరుబరి వ్యాసాలలో మాత్రమే వాడవచ్చు. చర్చాపేజీ, మూస లేక వాడుకరి పేజీ లాంటివి కాకూడదు.
The page <span class="fuwOutLink">[[Example]]</span> is not in the main article namespace. Non-free files can only be used in mainspace article pages, not on a user page, talk page, template, etc.
 
అసలు వ్యాసంలో వాడదలచుకుంటేనే ఈ ఫైల్ ఎక్కించండి.
Please upload this file only if it is going to be used in an actual article.
 
<div id="warningUserspaceDraft">
ఇది మీ వాడుకరి పేరుబరిలో వున్న చిత్తురూపములోని వ్యాసమైతే. మీ వ్యాసం వృద్ధిచేసి ప్రధానపేరుబరిలోకి తరలించేవరకు వేచివుండండి.
If this page is an article draft in your user space, we're sorry, but we must ask you to wait until the page is ready and has been moved into mainspace, and only upload the file after that.
</div>
</div>
<div id="warningNFArticleDab" class="uploadWarning" style="display:none;">
[[File:Gtk-dialog-warning.svg|20px|link=]] '''Thisఇది isఅయోమయనివృత్తి a disambiguation pageపేజీ!'''
 
The page పేజీ<span class="fuwOutLink">[[Example]]</span> is not a real article, but aనిజమైన disambiguationవ్యాసం pageకాదు. pointingవేరే toపేజీలను aసూచించే numberఅయోమయ ofనివృత్తి otherపేజీ pages.
 
మీ లక్ష్యానికి సరియైన వ్యాసం పేరుని నిర్ధారించుకొని ప్రవేశపెట్టండి.
Please check and enter the exact title of the actual target article you meant.
</div>
</div>
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/936191" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ