"వికీపీడియా:ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
చి
ఆంగ్ల వికీలో పరీక్షించినపిదప దోషమును సరిచేసిన
చి
చి (ఆంగ్ల వికీలో పరీక్షించినపిదప దోషమును సరిచేసిన)
 
 
<center>[[File:Splitsection.svg|link=|50px]] <font size=5>[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|?withJS=మీడియావికీMediaWiki:FileUploadWizard.js}} ఎక్కింపు ఫారమ్ ప్రారంభించుటకు ఇక్కడ నొక్కండి ] </font></center>
 
 
|-
|}
{|style="width:100%" id="ఇతర వివరముAnyOtherInfo"
|-
|colspan="2"|ఈ ఫైల్ గురించి ఏదైనా ఇతర వివరాలు తెలపండి?
|-
|class="uwLegend"|&nbsp;
|style=""|<span id="placeholderAnyOther"></span>
|-
|colspan="2"|<div id="fuwSubmitHost"><div id="fuwSubmit" style="border:1px solid green;margin:0.5em;padding:0.5em;">
<div id="EditSummaryDiv" style="display:none;">
{|
|class="uwLegend"|మార్పు సారాంశం:
|<span id="placeholderEditSummary"></span><br/><small>ఈ ఫైల్ ని తిరగరాస్తున్నందుకు కారణాన్ని క్లుప్తంగా వివరించండి. ఇది ఫైల్ వివరణ పేజీ లో భద్రపరచబడదు కాని చరితంలో చూపెట్టబడుతుంది. </small>
|}
</div>
<div id="sendToCommons">
{|
|style="width:12em;"|<span id="placeholderCommonsButton"></span>
|'''అవును''', నేను ఈ ఫైల్ ను అన్ని వికీమీడియా ప్రాజెక్టులలో అన్ని భాషలలో వెంటనే అందుబాటులోకి రావాలని కోరుతున్నాను. '''వికీమీడియా కామన్స్''' లో ఎక్కిస్తాను. <br/><small>ఈ బొత్తాం నొక్కితే మీరు కామన్స్ లని పేజీకి తరలింపబడుతారు,. ఇది మీకు <span class="fuwOutLink">[[WP:SUL|ఏకీకృతమైన ఖాతా]]</span> వుంటే లేక అక్కడ ఖాతా ద్వారా ప్రవేశించివుంటేనే పనిచేస్తుంది. మీరు లోనికి ప్రవేశించినదీలేనిది <span class="fuwOutLink" id="commonsLoginLink">[[:commons:Special:UserLogin|ఇక్కడ]] చూడండి.</span></small>
|}
</div>
{|
|style="width:12em;"|<span id="placeholderSubmitButton"></span>
|<span id="fuwSubmitText">'''No''', I want to upload this file locally.<br/><small>This way it can be used only on the English Wikipedia. We urge you to upload it to the Commons unless there is a very good reason for it to stay local. Often such local files are copied to the Commons for use elsewhere and deleted locally, requiring extra work for other volunteers. If you do ''not'' want your file to be copied to Commons and deleted locally, consider adding the {{tl|Keep local}} tag.</small></span>
|-
|<span id="placeholderResetButton1"></span>
|Reset this form and start over.
|}
</div></div>
|-
|}</div>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNoGood"></span>
|'''This file doesn't fit any of the categories above.''' <br/>This file doesn't seem to fall into any of the classes above, or I am not certain what its status is. I found this file somewhere, but I don't really know who made it or who owns it.
<div class="uploadWarning" style="display:none;" id="warningNoGood">
Well, we're very sorry, but if you're not sure about this file's copyright status, or if it doesn't fit into any of the groups above, then:
 
<big>'''Please don't upload it.'''</big>
 
Really, please don't. Even if you think it would make for a great addition to an article. We really take these copyright rules very seriously on Wikipedia. Note that media is ''assumed'' to be fully-copyrighted unless shown otherwise; the burden is on the uploader.
 
In particular, please don't upload:
*any file you simply found on some website, without knowing who its author or copyright owner is.
*any file you found somewhere, even if you have good reason to believe it has a copyright owner who would not mind us using it, but you don't have an explicit licensing statement from them.
*any file that was released for publicity purposes by its owners but doesn't have a fully-free license for free re-use for all purposes.
*any file credited to a commercial image agency, such as Reuters, AP or Getty Images. Such files normally cannot
 
అందువలన, ఈ ఫైల్ వాడుక ఎందుకని కనీసఅవసరాలకు మాత్రమే అని వివరించండి..
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMinimality"></span>
|-
|colspan="2"| ప్రత్యేక మూలము మరియు లైసెన్స్ షరతులు (ఐచ్ఛికం)
|-
|class="uwLegend"|&nbsp;
|style=""|<span id="placeholderNFExtraLicense"></span>
|-
|}
{|style="width:100%" id="ఇతర వివరము"
|-
|colspan="2"|ఈ ఫైల్ గురించి ఏదైనా ఇతర వివరాలు తెలపండి?
ఈవ్యాసాన్ని మెరుగుచేస్తుందని మీకుఅనిపించినాకూడా,దయచేసి ఎక్కించవద్దు. మేము వికీపీడియాలో నకలుహక్కుల నియమాలను చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తాము. స్పష్టమైన వివరం లేకపోతే మాధ్యమము పై వేరే వారికి పూర్తి నకలుహక్కులు వున్నాయనుకోవడం జరగుతుంది . దీని బాధ్యత ఎక్కించేవారిదే.
 
ప్రత్యేకంగా ఈ క్రింది సందర్భాలలో ఎక్కించవద్దు:
In particular, please don't upload:
*కృతికర్త ఎవరో నకలుహక్కుల యజమాని ఎవరో తెలియని ఏదో వెబ్ సైట్ పై మీకు కనబడిన ఫైల్.
*any file you simply found on some website, without knowing who its author or copyright owner is.
* ఏదో వెబ్ సైట్ పై మీకు కనబడిన ఫైల్ పై నకలుహక్కులయజమాని మనం వాడిన పట్టించుకోడని మీరు నమ్మటానికి తగిన కారణాలున్నాయనుకున్నప్పుడు కానీ మీకు స్పష్టమైన లైసెన్స్ అనుమతి అందనపుడు.
*any file you found somewhere, even if you have good reason to believe it has a copyright owner who would not mind us using it, but you don't have an explicit licensing statement from them.
*ప్రచారం కొరకు నకలుహక్కుల యజమానులచే విడుదలైన ఫైల్ కు ఎ విధంగా వాడుకకైనా పూర్తి ఉచితంగా పంచుకోగల లైసెన్స్ లేనప్పుడు.
*any file that was released for publicity purposes by its owners but doesn't have a fully-free license for free re-use for all purposes.
*వాణిజ్య ఛాయాచిత్రసంస్థలకు చెందిన ఏ ఫైల్ అయినా(ర్యూటర్స్, ఎపి,గెట్టి ఇమేజెస్).అటువంటి ఫైళ్లు సాధారణంగా సముచితవినియోగం క్రిందకూడా అరుదుగా తప్పితే వాడలేము.
*any file credited to a commercial image agency, such as Reuters, AP or Getty Images. Such files normally cannot be used even under the "Fair Use" rules, except in rare cases.
*ఏ ఫైల్ అయినా వికీపీడియాపై వాడుకకొరకు మాత్రమే లైసెన్స్ ఇవ్వబడినపుడు మరియు ఉచిత లైసెన్స్ వాణిజ్యవాడకని మినహాయించినప్పుడు.
*any file that is licensed for use exclusively on Wikipedia, or is free except that the free license excludes commercial use.
 
మీక సందేహాలుంటే, ఎక్కించేముందు అనుభవమున్న సంపాదకులని సలహా తీసుకొనండి.మీకు సహాయం కొరకు <span class="fuwOutLink">[[Wikipedia:Media copyright questions|నకలుహక్కుల ప్రశ్నల]] వద్ద సంప్రదించండి</span>. ధన్యవాదాలు.
If you are in any doubt, please ask some experienced editors for advice before uploading. People will be happy to assist you at <span class="fuwOutLink">[[Wikipedia:Media copyright questions]]</span>. Thank you.
</div>
|-
 
==Preview (test)==
ఇది మీరు ఎక్కించే ఫైల్ వివరం మునుజూపు:
This is the data that will be submitted to upload:
{|
|-
</div>
<div id="fuwWaiting" style="display:none;">
==ఎక్కింపు జరుగుతున్నది==
==Upload in process==
మీ ఫైల్ ఎక్కింపు జరుగుతున్నది.
Your file is being uploaded.
 
ఇది మీ ఫైల్ పరిమాణం మరియు మీ ఇంటర్నెట్ సంధానవేగం పై ఆధారపడి ఒక నిముషం లేక రెండు నిముషాలు పట్టవచ్చు.
This might take a minute or two, depending on the size of the file and the speed of your internet connection.
 
ఎక్కింపు పూర్తయినతర్వాత మీ ఫైల్ కనబడే లింకు:
Once uploading is completed, you will find your new file at this link:
 
<span id="fuwSuccessLink">'''[[:File:Example.jpg]]'''</span>
</div>
<div id="fuwSuccess" style="display:none;">
==ఎక్కింపు పూర్తయినది==
==File successfully uploaded==
<div id="successThumb" style="float:right;display:none;">[[File:Example.jpg]]</div>
మీ ఫైల్ ఎక్కింపు విజయవంతమైనది. మీ ఫైల్ కనబడే లింకు:
Your file has been uploaded successfully and can now be found here:
 
<span id="fuwSuccessLink2">'''[[:File:Example.jpg]]'''</span>
 
ఆ లింకు చూసి మీ బొమ్మ వివరణ పేజీ లో మీరు చేర్చవలసిన వివరమంతా వుందని నిర్ధారించుకోండి.
Please follow the link and check that the image description page has all the information you meant to include.
 
వివరాలు మార్చదలచుకుంటే, బొమ్మ పేజీ కి వెళ్లి పై భాగాన వున్న సవరించు నొక్కి ఇతర పేజీలను మార్చినట్లుగానే మార్చండి.మీరు చేర్చిన ఫైల్ ని కొత్త రూపంతో మార్చదలచుకుంటే తప్ప మరల ఈ ఎక్కింపు ఫారమ్ వాడవద్దు.
If you want to change the description, just go to the image page, click the "edit" tab at the top of the page and edit just as you would edit any other page. Do not go through this upload form again, unless you want to replace the actual file with a new version.
 
ఈ ఫైల్ ను వ్యాసంలో వాడుటకు క్రింద చూపిన పద్ధతిలో వాడండి:
To insert this file into an article, you may want to use code similar to the following:
<nowiki>[[</nowiki>File:<span id="placeholderExFilename1">Example.jpg</span>|thumb|right|insertబొమ్మ aవివరము caption hereచేర్చండి<nowiki>]]</nowiki>
 
మీరు ఫైల్ ని బొమ్మ లాగా చూపించకుండా లింకు మాత్రమే ఇవ్వాలనుకుంటే (ఉదాహరణకి చర్చాపేజీలలో)":" మార్కుని ప్రారంభ బ్రాకెట్ల తరువాత చేర్చండి!:
If you wish to make a link to the file in text, without actually showing the image, for instance when discussing the image on a talk page, you can use the following (mark the ":" after the initial brackets!):
<nowiki>[[</nowiki>:File:<span id="placeholderExFilename2">Example.jpg</span><nowiki>]]</nowiki>
 
మరింత సహాయానికి బొమ్మలను చేర్చడం మరియు స్థానం లో ప్రవేశపెట్టడం గురించి[[Wikipedia:Picture tutorial]] చూడండి
See [[Wikipedia:Picture tutorial]] for more detailed help on how to insert and position images in pages.
 
'''ప్రయోగాత్మక ఫైల్ అప్లోడ్ విజర్డ్ ని పరీక్షించినందులకు ధన్యవాదాలు.'''<br/>మీ స్పందన, వ్యాఖ్యలు, దోషనివేదికలు లేకసూచనలు[[{{TALKPAGENAME}}|చర్చాపేజీ]] పై చేర్చండి.
'''Thank you for testing the experimental File Upload Wizard.'''<br/>Please leave your feedback, comments, bug reports or suggestions on the [[{{TALKPAGENAME}}|talk page]].
 
<span id="placeholderResetButton2"></span>
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/936442" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ