"వికీపీడియా:ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
చి
Remove duplicated part
చి (clean up missed english text)
చి (Remove duplicated part)
|colspan="2"|అవసరమైతే, పాఠ్యంతోనే ఈ లక్ష్యంఎందుకు సాధించకూడదో తెలపండి.
|-
| 
|style=""|<span id="placeholderNFExcerptReplaceable"></span>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFCover"></span>
|ఇది కృతి యొక్క '''అధికారిక ముఖచిత్రం.'''<br/>ఇది పుస్తకం ముఖచిత్రపేజీ, సిడి లేక వీడియో మాధ్యమము యొక్క ముఖచిత్రం, చలనచిత్ర ముయొక్క అధికారికంగా విడుదలైన పోస్టర్ లాంటిది. ఈ కృతికి బొమ్మ రూపంలో గుర్తింపునకు సంబంధించిన పుస్తకం, చలనచిత్రం లాంటివాటివ్యాసాలలో పైభాగాన వాడుతాము. <br/><small>గమనిక: వేరే విధంగా వాడాలంటే క్రిందనున్న '''ఇతర ఉచితంకాని కృతులు''' ఎంపికచేయండి.</small>
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFCover">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFCoverLicense"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">కృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFCoverAuthor"></span><br/><small>(మూలకృతి కి కృతికర్త/నకలుహక్కులయజమాని)</small>
|-
|ముద్రితమైన<br/>తేది:
|style=""|<span id="placeholderNFCoverDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFCoverSource"></span><br/><small>(ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. )</small>
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFCoverCheckDedicated"></span>ఈ బొమ్మని ప్రధానమైన దృశ్యరూపంలోని గుర్తింపుగాదీనికొరకే రాసినవ్యాసంపైభాగంలో చూపబడుతుంది.<br/><small>ఈ విధమైన వాడుకకి సరిపోయేప్రామాణీకరించిన సముచిత వినియోగ హేతువుల సమాచారం చేర్చబడుతుంది. వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన ‌ '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFLogo"></span>
|ఇది సంస్థ లేదా కంపెనీ లేదా బ్రాండ్ లాంటివాటియొక్క చిహ్నం<br/>ఇది వికీపీడియా వ్యాసానికి విషయమైన సంస్థయొక్క అధికారిక చిహ్నం. దానియొక్క ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా వ్యాసంపై భాగంలో చూపబడుతుంది. <br/><small>గమనిక: వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFLogo">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFLogoLicense"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFLogoSource"></span><br/><small>(ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. )</small>
|-
|td colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFLogoCheckDedicated"></span>ఈ బొమ్మను సంబంధించిన వ్యాసంయొక్క ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా వ్యాసంపై భాగంలో చూపబడుతుంది. <br/><small>ఈ విధమైన వాడుకకి సరిపోయేప్రామాణీకరించిన సముచిత వినియోగ హేతువుల సమాచారం చేర్చబడుతుంది. వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన ‌ '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFPortrait"></span>
|ఇది మరణించిన వ్యక్తి యొక్క '''చారిత్రాత్మక ఛాయాచిత్రము'''<br/>ఇది మరణించిన వ్యక్తి యొక్క చారిత్రాత్మక ఛాయాచిత్రము లేక అటువంటి రూపం. ఆవ్యక్తికి సంబంధించిన వ్యాసంలో ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా చూపబడుతుంది.
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFPortrait">
{|
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మరణించినతేది:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitDeceased"></span><br/><small>(సాధారణంగా ఇటువంటి ఫైల్ మరణించిన వ్యక్తులకు మాత్రమే వాడవలెను.)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">కృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitAuthor"></span><br/><small>(ఈ బొమ్మ తయారు చేసిందెవరు?)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Original<br/>ముద్రితమైన వివరము:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitPublication"></span><br/><small>(ఎప్పుడు, ఎక్కడ మరియ ఏ విధంగా ఈ బొమ్మ మొదటి సారి ముద్రితమైంది?)</small>
|-
|ముద్రణ<br/>తేది:
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitSource"></span><br/><small>(ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. )</small>
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFPortraitCheckDedicated"></span>
ఈ బొమ్మను సంబంధించిన వ్యాసంయొక్క ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా వ్యాసంపై భాగంలో చూపబడుతుంది. <br/><small>ఈ విధమైన వాడుకకి సరిపోయేప్రామాణీకరించిన సముచిత వినియోగ హేతువుల సమాచారం చేర్చబడుతుంది. వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన ‌ '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|-
|colspan="2"|ఈ బొమ్మకు ఉచితంగా పంచుకోగల రూపం ఎందుకు కనబడదో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitReplaceable"></span><br/><small>ఇటీవల మరణించినవారికి సంబంధించినదైతే : మీరు ఇటువంటి బొమ్మలుగల వాళ్లని సంప్రదించి వారు ఉచితంగా పంచుకోగల హక్కులతో విడుదలచేయగలరేమో కనుక్కొనే కనీస ప్రయత్నం చేశారా?<br/> 20 వశతాబ్దపు తొలి నుండి మధ్యవరకు జీవించినవారైతే: సార్వజనీయమైన ఛాయచిత్రాలున్నాయేమో గమనించారా?</small>
|-
|colspan="2"|ఈ విధమైన వాడుక యజమానికి వాణిజ్యపరమైన అవకాశాలకు ఇబ్బంది కలగదని మీరు ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నారో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitCommercial"></span><br/><small> యజమానికి వాణిజ్యపరమైన ఆసక్తి కనకవుంటే లేక మా వాడుక దాని విలువను తగ్గించేదిగా వుంటే సాధారణంగా మేము ఈ ఫైల్ వాడము. </small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFMisc"></span>
|ఇది '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి'''. సముచిత వినియోగానికి సరిపోతుందని నాగట్టి నమ్మకం. <br/>ఈ నకలుహక్కులన్న కృతి పైన తెలిపిన తరగతులలోనికి రాదు.
నేను వికీపీడియా నియమాలు '''<span class="fuwOutLink">[[WP:NFC|ఉచితం కాని విషయాలు]]చదివాను </span>''', మరియు నేను ఈ ఫైల్ వాడుక వాటిలో పేర్కొన్న షరతులకు ఏ విధంగా సరిపోతుందో వివరించటానికి సిద్ధంగా వున్నాను.
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFMisc">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFMiscLicense"></span>
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">కృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMiscAuthor"></span><br/><small>(ఈ బొమ్మ తయారు చేసిందెవరు?)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Original<br/>publication:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMiscPublication"></span><br/><small>(ఎప్పుడు, ఎక్కడ మరియ ఏ విధంగా ఈ బొమ్మ మొదటి సారి ముద్రితమైంది?)</small>
|-
|ముద్రితమైన<br/>తేది:
|style=""|<span id="placeholderNFMiscDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMiscSource"></span><br/><small>(ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. )</small>
|-
|colspan="2"| ఈ వ్యాసంలో ఏ విషయానికి ఇది వివరణగా ఉపయోగపడే విధము వివరించండి..
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPurpose"></span><br/><small>
స్పష్టత మరియు ప్రత్యేకించి గుర్తింపులతో కూడిన వివరము తెలపండి. వేరేచోట దొరికే మూస వివరణలు నకలు చేసి అతికించవద్దు. మీ భాషలో ఈ వ్యాసంలో ఈ బొమ్మ పాత్ర వివరించండి . మీ వివరణ ఈఫైల్ లేకపోతే వ్యాస నాణ్యత ఏ విధంగా తగ్గిపోతుందో తెలపాలి.</small>
|-
|colspan="2"|పాఠ్యంతోనే ఈ వాడుక లక్ష్యంఎందుకు సాధించకూడదో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFReplaceableText"></span>
|-
|colspan="2"| ఇంకా కనబడని లేకసృష్టించనివేరే ఉచితంగా పంచుకోగల చిత్రాన్ని ఈ వాడుకకు ఎందుకు సరిపోదో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFReplaceable"></span><br/><small> ఫైల్ మార్చకలగటానికి ఇప్పటికే ఆ కొత్త ఫైల్ వుండాలన్న నియమంలేదు. మార్చవీలున్న ఫైల తయారుచేయటానికి వీలున్నప్పుడు మనము ఉచితం కాని ఫైల్ వాడము. </small>
|-
|colspan="2"|ఈ విధమైన వాడుక యజమానికి వాణిజ్యపరమైన అవకాశాలకు ఇబ్బంది కలగదని మీరు ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నారో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFCommercial"></span><br/><small>యజమానికి వాణిజ్యపరమైన ఆసక్తి కనకవుంటే లేక మా వాడుక దాని విలువను తగ్గించేదిగా వుంటే సాధారణంగా మేము ఈ ఫైల్ వాడము. </small>
|-
|}
{|style="width:100%" id="NFMinimalitySection"
|-
|colspan="2"| ఉచితం కాని ఫైళ్ల వాడుక కనీసంగానే వుండాలని గుర్తుంచుకోండి. దీని అర్ధాలు:
 
<small>
*ఒక వ్యాసానికి లేక విషయానికి అవసరమైనదానికంటే ఎక్కువ ఫైళ్లు వాడవద్దు
*అవసరమైనదానికంటే ఎక్కువ వ్యాసాలలో అదే ఫైల్ వాడవద్దు.
*అవసరమైనదానికంటే ఒక కృతి యొక్క పెద్దభాగాలను వాడవద్దు.
*అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ విభాజత గల బొమ్మలు వాడవద్దు.</small>|-
|&nbsp;
|style=""|<span id="placeholderNFExcerptReplaceable"></span>
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/940686" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ