అధిక వ్యాసాలు ఉన్న వర్గాలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(క్రితం 50) (తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. CS1 errors: missing periodical‏‎ (31,879 అంశాలు)
 2. బొమ్మలు కావలసిన వ్యాసాలు‏‎ (14,417 అంశాలు)
 3. Files with no machine-readable source‏‎ (10,007 అంశాలు)
 4. Files with no machine-readable author‏‎ (10,007 అంశాలు)
 5. Files with no machine-readable description‏‎ (10,007 అంశాలు)
 6. యాంత్రికంగా చదవగల లైసెన్సులు లేని దస్త్రాలు‏‎ (8,969 అంశాలు)
 7. Coordinates on Wikidata‏‎ (5,827 అంశాలు)
 8. అన్నిరకాల ఉచితం కాని దస్త్రాలు‏‎ (5,529 అంశాలు)
 9. అయోమయ నివృత్తి‏‎ (4,363 అంశాలు)
 10. All free media‏‎ (4,300 అంశాలు)
 11. ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు‏‎ (3,751 అంశాలు)
 12. వికీప్రాజెక్టు భారతదేశ సినిమా‏‎ (3,721 అంశాలు)
 13. వికీప్రాజెక్టు తెలుగు‏‎ (3,721 అంశాలు)
 14. ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ సినిమా వ్యాసాలు‏‎ (3,686 అంశాలు)
 15. ఎంత ముఖ్యమో తెలియని తెలుగు వ్యాసాలు‏‎ (3,686 అంశాలు)
 16. మొలక-తరగతి భారతదేశ వ్యాసాలు‏‎ (3,551 అంశాలు)
 17. మొలక దశలో ఉన్న భారతదేశ సినిమా వ్యాసాలు‏‎ (3,541 అంశాలు)
 18. మొలక దశలో ఉన్న తెలుగు వ్యాసాలు‏‎ (3,541 అంశాలు)
 19. మొలక-తరగతి ఎంత ముఖ్యమో తెలియని భారతదేశ వ్యాసాలు‏‎ (3,535 అంశాలు)
 20. Articles with hCards‏‎ (3,525 అంశాలు)
 21. యాంత్రికంగా విలువ కట్టబడుతున్న భారతదేశ వ్యాసాలు‏‎ (3,511 అంశాలు)
 22. యాంత్రికంగా విలువ కట్టబడుతున్న భారతదేశ సినిమా వ్యాసాలు‏‎ (3,507 అంశాలు)
 23. యాంత్రికంగా విలువ కట్టబడుతున్న తెలుగు వ్యాసాలు‏‎ (3,507 అంశాలు)
 24. GFDL బొమ్మలు‏‎ (3,454 అంశాలు)
 25. Pages with script errors‏‎ (3,411 అంశాలు)
 26. Articles with short description‏‎ (2,854 అంశాలు)
 27. Wikipedia documentation pages‏‎ (2,720 అంశాలు)
 28. సముచిత వినియోగంగా వాడిన బొమ్మలు‏‎ (2,576 అంశాలు)
 29. జీవిస్తున్న ప్రజలు‏‎ (2,309 అంశాలు)
 30. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (2,287 అంశాలు)
 31. Navboxes using background colours‏‎ (1,935 అంశాలు)
 32. సొంతంగా ప్రచురించిన కృతులు‏‎ (1,917 అంశాలు)
 33. Navigational boxes without horizontal lists‏‎ (1,890 అంశాలు)
 34. గూగుల్ అనువాద వ్యాసాలు‏‎ (1,765 అంశాలు)
 35. తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలు‏‎ (1,721 అంశాలు)
 36. Infobox settlement pages with bad settlement type‏‎ (1,713 అంశాలు)
 37. మొలక‏‎ (1,618 అంశాలు)
 38. Self-published work‏‎ (1,554 అంశాలు)
 39. Pages using ISBN magic links‏‎ (1,408 అంశాలు)
 40. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (1,376 అంశాలు)
 41. విస్తరణ కోరబడిన వ్యాసములు‏‎ (1,351 అంశాలు)
 42. Pages with maps‏‎ (1,334 అంశాలు)
 43. ఎంత ముఖ్యమో తెలియని తెలుగు ప్రముఖుల వ్యాసాలు‏‎ (1,289 అంశాలు)
 44. అన్ని అనాథ పేజీలు‏‎ (1,280 అంశాలు)
 45. All User-created public domain files‏‎ (1,268 అంశాలు)
 46. Wikipedia articles with VIAF identifiers‏‎ (1,267 అంశాలు)
 47. User-created public domain files‏‎ (1,263 అంశాలు)
 48. Files with no machine-readable license‏‎ (1,228 అంశాలు)
 49. GFDL files‏‎ (1,215 అంశాలు)
 50. Wikipedia articles with LCCN identifiers‏‎ (1,192 అంశాలు)

(క్రితం 50) (తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MostLinkedCategories" నుండి వెలికితీశారు