ప్రపంచ కప్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రపంచ కప్ : క్రీడా పోటీలలో ప్రపంచ కప్ సాధారణంగా ఉంటుంది. క్రింది వాటిని చూడండి:

ఇంకనూ మొత్తం క్రీడల జాబితా కొరకు చూడండి ప్రపంచ కప్, ప్రపంచ విజేతల జాబితా.

క్రీడలలో ప్రపంచ కప్ ల సాధారణ జాబితా కొరకు చూడండి ప్రపంచ కప్ పోటీలు.