ప్రాచీన సంఖ్యా విధానము

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు

ఇపుడు వాడుకలోనున్న అంకెలను గురించి, వాటి పుట్టుపూర్వోత్తరముల గురించి తెలిసికొనుట మనకు చాలా ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. నేటి అంకెలు మన ప్రాచీన భారతీయులు ఉపయోగించిన లిపి నుండి, అరబ్బు అంకెల నుండి రూపొందాయి. ప్రాచీన భారతీయులు సంఖ్యా క్రమ విధానాన్ని దశ గుణాంక క్రమము అంటారు. ప్రతి స్థానము పది రెట్లు చొప్పున పెరుగుతూ ఉంటుంది. మన సంఖ్యా క్రమంలో స్థానాలు 35 ఉన్నాయి.

స్థానాల పేర్లు[మార్చు]

ప్రాచీన సంఖ్యామానంలో స్థానవిలువలు
స్థానముల పేర్లు ఘాత రూపం విస్తరణ రూపం
ఏకము 100 1
దశ 101 10
శత 102 100
సహస్ర 103 1,000
ఆయుతము (దశ సహస్రము) 104 10,000
నియుతము (లక్ష) 105 1,00,000
ప్రయితము (దశ లక్ష) 106 10,00,000
కోటి 107 1,00,00,000
దశ కోటి 108 10,00,00,000
శత కోటి 109 1,00,00,00,000
అర్భుదము 1010 10,00,00,00,000
న్యర్భుదము 1011 1,00,00,00,00,000
ఖర్వము 1012 10,00,00,00,00,000
మహా ఖర్వము 1013 1,00,00,00,00,00,000
పద్మము 1014 10,00,00,00,00,00,000
మహా పద్మము 1015 1,00,00,00,00,00,00,000
క్షోణి 1016 10,00,00,00,00,00,00,000
మహా క్షోణి 1017 1,00,00,00,00,00,00,00,000
శంఖము 1018 10,00,00,00,00,00,00,00,000
మహా శంఖము 1019 1,00,00,00,00,00,00,00,00,000
క్షితి 1020 10,00,00,00,00,00,00,00,00,000
మహాక్షితి 1021 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
క్షోభము 1022 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
మహాక్షోభము 1023 1,00,,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
నిధి (జలధి) 1024 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
మహానిధి 1025 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
పర్వతము 1026 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
పరార్థము 1027 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
అనంతము 1028 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
సాగరము 1029 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
అవ్యయము 1030 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
అచింత్యము 1031 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
అమేయము 1032 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
భూరి 1033 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000
మహాభూరి 1034 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000

ఈ విధంగా స్థాన భెదాల చేత సంఖ్యలను తెలిపెటప్పుడు కొన్ని స్థానాలలో అంకెలేవీ లేకపోవచ్చును. అంకెలు లేని చోట్ల సున్నలు వ్రాయాలి. క్రీస్తు మరణించిన ఐదేండ్లకు ఈనాటి దాకా వాడుకలో నున్న అంకగణిత విధానాన్ని మన భారతదేశంలో కనుగొన్నారు. ఈ కాలంలో భారతదేశం విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు పట్టు గొమ్మగాగణిత శాస్త్రానికి స్వర్ణయుగంగా భాసిల్లింది. దీనికి కారణం ఆర్యభట్టు, వరాహమిహిరుడు వంటి గణిత శాస్త్రవేత్తలు. మన పూర్వులు అధర్వణ వేదం లో అనేక గణిత సమస్యలను చర్చించారు. వాటిని అభ్యాసం చేసినచో అనేక క్లిష్టమైన గణిత సమస్యలనైనా సులభంగా గణించవచ్చు. భారతీయ గణిత విధానాన్ని గణిత శాస్త్రవేత్తలే కాక వ్యాపారస్తులు కూడా అభివృద్ధి చేశారని అంటారు. వారు ప్రతి దశాంశ స్థాయిలోను అంకెలను ఉపయోగించి ఖాళీలలో చుక్కలు పెట్టేవారట. తరువాత ఆ చుక్కలను తొలగించి సున్న ప్రవేశించింది. క్రీ.శ.800 ప్రాంతాలలో భారతీయ వర్తకులు బిడారులలో వర్తకం చేస్తూ పోయినపుడు బాగ్దాదు వారికి అరబ్బుల పాలనలో ఉన్న స్పెయిన్ కు చేరింది. యూదు పండితుల రచనల ద్వారా ఈ విధానం ఐరోపా దేశానికి ప్రవేశించింది.

గణిత శాస్త్రము విజ్ఞానమునకు తోడు వినోదాన్ని అందించుననుతకు సందేహం లేదు. గణిత సమస్యలు సాధించుటలో మెదదుకు మేత కలిగించి పిల్లల మనోవికాసమును పెంపొందుంచును.

యివి కూడా చూడండి[మార్చు]