బంధము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బంధము [ bandhamu ] bandhamu. సంస్కృతం Cf. Eng. "Blind."] n. A binding, tie, or fetter. కట్టు. A position or attitude. Confinement, imprisonment. చెర. A pledge, కుదువ. A kind of poetical composition, కావ్యరచనా విశేషము. A knot, ముడి. బంధకవనము or బంధ కవిత్వము bandha-kavanamu. n. A poem composed in a fantastic form; either in the shape of a sword (ఖడ్గ బంధము), or, a serpent (నాగబంధము,) &c. చాసీతి బంధములు 84 ways, i.e., sorts of attitudes. సంసార బంధములు the ties of family. బంధకము bandha-kamu. n. Binding, tie, confinement, చెరసాల. బంధకి bandhaki. n. An unchaste wife. రంకుటాలు. బంధకీపతి a cuckold. బంధనము bandhanamu. n. Binding, tying, a knot, కట్టు. Imprisoning, confining, చెర. దిగ్బంధనము the tying up or imposing restriction upon the quarters of the world, so as to prevent the intrusion of evil spirits, &c. బంధనాలయము bandhan-ālayamu. n. A prison house, చెరసాల. బంధస్తంభము a post to which an elephant is tied. బంధించు bandhinṭsu. v. a. To tie, bind, tighten. కట్టు, బంధనము చేయు. v. n. To be bound or stopped, as urine, &c. మలము బంథించినది there was a stoppage of the fœces.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బంధము&oldid=1078708" నుండి వెలికితీశారు