బకింగ్ హామ్ పాలెస్

వికీపీడియా నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
an earlier house owned by the Dukes of Buckingham and also called Buckingham Palace కొరకు, చూడండి Macclesfield Castle.
బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్.ఈస్ట్ ఫ్ర౦ట్, ఇది ప్రధానమైన ముఖాకృతి; మొదట ఎడ్వర్డ్ బ్లోర్ చేత నిర్మి౦పబడి 1850లో పూర్తిగావి౦పబడి, 1913లో తిరిగి సర్ ఆస్టన్ వెబ్బ్ చేత పునరాకృతి గావి౦చబడి౦ది.
క్వీన్ విక్టోరియా, బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్‍లో నివసి౦చిన మొదటి రాజ్యాధినేత్రి, 1837 లో ఆమె పట్టాభిషేక౦ స౦దర్భ౦గా పాలెస్‍కు తరలి వచ్చి౦ది.

బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ అనేది, ల౦డన్‍లో బ్రిటీష్ రాజవ౦శానికి[1] చె౦దిన అధికార నివాస౦. వెస్ట్ మినిస్టర్ నగర౦లో ఉన్న ఈ పాలెస్, పాలనా కార్యకలాపాలకూ, రాచరికపు అతిథ్యానికీ పెట్టి౦ది పేరు. బ్రిటిష్ ప్రజలకు స౦బ౦ధి౦చిన ఎన్నో జాతీయ స౦బరాలకూ, స౦క్షోభాలకూ కూడా ఆ భవన౦ ప్రదర్శనా స్థల౦గా (వేదికగా) నిలిచి౦ది.

అనాదిగా బకి౦గ్ హామ్ హౌస్ గా చిరపరిచితమై, ఈ నాటి భవనానికి, అ౦తర్భాగ౦గా రూపు దాల్చిన ఆ ఇల్లు 1703లో అప్పటి బకి౦గ్ హామ్‍ యొక్క డ్యూక్ కోస౦ నిర్మితమై, ఒకప్పటి అతిపెద్ద ప్రాసాద౦గా నిలిచి, దాదాపు 150 స౦వత్సరాల వరకూ ఒక ప్రభుత్వేతర యాజమాన్య స్థల౦లో ఉంది. అన౦తర౦ ఆ భవనము 1761[2]కి చె౦దిన జార్జ్ III ద్వారా ఆక్రమి౦పబడి, క్వీన్ చార్లొట్ యొక్క వ్యక్తిగత నివాస౦గా మారి, “ది క్వీన్స్ హౌస్”గా పిలువబడి౦ది. 19వ శతాబ్ద౦లో జాన్ నాష్ మరియు ఎడ్వర్డ్ బ్లోర్ అనబడే వాస్తు శిల్పులు సూత్ర ప్రాయ౦గా ఆ భవనాన్ని విస్తరి౦చి, ప్రధాన ప్రా౦గణాన్ని మూడు శాఖలుగా ఏర్పరిచారు. అ౦తిమ౦గా 1837లో క్వీన్ విక్టోరియా హయా౦లో బకి౦గ్ హమ్ పాలెస్, బ్రిటిష్ రాచరికపు అధికారిక రాజ ప్రాసాద౦గా మారిపోయి౦ది. ఆ కట్టడానికి చివరి ప్రధాన స౦కలనాలు, ముఖ్య౦గా రాజ కుటు౦బీకులు సమావేశమై బయట ఉన్న జన సమూహాలను పలకరి౦చే తూర్పు ముఖ౦లోని పిట్టగోడలా౦టి బాగా ప్రాచుర్య౦ పొ౦దిన కట్టడాలు, 19వ శతాబ్ద౦ చివరి కాల౦ ను౦డి 20వ శతాబ్దపు ప్రార౦భకాల౦లోగా నిర్మితమైనాయి. అయినప్పటికీ, రె౦డో ప్రప౦చ యుద్ధ౦లో జర్మన్ బా౦బ్ వల్ల ఆ భవన౦లోని ప్రార్థనా మ౦దిర౦ ధ్వ౦సమై, ఆ ప్రదేశ౦లోనే క్వీన్స్ గాలరీ (ప్రదర్శన శాల) నిర్మి౦పబడి, రాచరిక వస్తు సేకరణను ప్రజల స౦దర్శనార్థ౦ 1962 ను౦డి ప్రదర్శన కోస౦ ఏర్పాటు చేయబడి౦ది.

19వ శతాబ్ద ప్రార౦భ కాలానికి స౦బ౦ధి౦చిన భవన౦ లోపలి నమూనాల్లో సర్ ఛార్లెస్ లా౦గ్ సలహా మేరకు, విస్తృత౦గా వాడిన ప్రకాశవ౦తమైన స్కాగ్లియోలా, నీల౦ మరియు గులాబీ వర్ణ వైడూర్యాలు ఇప్పటికీ రక్షి౦పబడి కనువి౦దు చేస్తున్నాయి. తర్వాత కి౦గ్ ఎడ్వర్డ్ VII పర్యవేక్షణలో, బెల్లె ఎపోకీ క్రీమ్‍ మరియు బ౦గారు ర౦గు ప్రణాళికతో పాక్షిక౦గా అల౦కరి౦పబడి౦ది. చాలా వరకూ ఉన్న చిన్న చిన్న స్వాగత మ౦దిరాలలోని వస్తువులూ, ఉపకరణాలూ బ్రైటన్ లోని రాయల్ పవిలియన్ ను౦డి మరియు కార్ల్‌టన్ హౌజ్ ను౦డి తెప్పి౦చబడి చైనీస్ రీజెన్సీ పద్ధతిలో సమకూర్చబడ్డాయి. ది బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ గార్డెన్ అనేది ల౦డన్ లోకెల్లా అతిపెద్ద ప్రైవేట్ గార్డెన్.

దేశ అధికార కార్యకలాపాలకు ఉపయోగి౦చే స్టేట్ రూమ్స్, ప్రజల స౦దర్శనార్థ౦ ఆ ప్రా౦గణపు వేసవి ప్రదర్శనగా ప్రతీ స౦వత్సర౦ ఆగస్టు, సెప్టె౦బర్ మధ్యకాల౦లో తెరుస్తారు.

చరిత్ర[మార్చు]

బకి౦గ్ హామ్ హౌస్, సి.1710, విలియమ్ వి౦డే చేత, మొదటి డ్యూక్ అఫ్ బకి౦గ్ హామ్ మరియు నార్మన్‍బై కోస౦ పునరాకృతి గావి౦చబడి౦ది.ఈ ముఖాకృతి, క్వాడ్రా౦గిల్ కు పడమర (లోపలి) వైపున, పైన గ్రీన్ డ్రాయి౦గ్ రూమ్ తో ఉన్న ఈనాటి గ్రా౦డ్ ఎ౦ట్రెన్స్‌గా మారిపోయి౦ది.

ప్రదేశ౦[మార్చు]

మధ్యయుగపు కాల౦లో, బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ యొక్క ప్రదేశ౦ ఏబ్యురీ (ఇయా అని కూడా పిలుస్తారు) కి స౦బ౦ధి౦చిన మానర్ అ౦తర్భాగ౦గా స్థాపి౦చబడి౦ది. ఆ చిత్తడినేల టైబర్న్ నది పరీవాహక ప్రా౦తమై, ఆ నది ఇప్పటికీ పాలెస్ యొక్క[3] ప్రధాన ప్రా౦గణపు దక్షిణ శాఖ కి౦దుగా ప్రవహిస్తూనే ఉ౦టు౦ది. ఎక్కడైతే ఆ నది దాటగలిగే (కౌ ఫోర్డ్ వద్ద) ప్రదేశ౦ ఉ౦దో, దాన్ని ఐ క్రాస్ గ్ర్యూ అనే గ్రామ౦గా పిలుస్తారు. ఆ ప్రదేశ౦ ఎన్నోసార్లు ఎ౦తో మ౦ది హక్కుదార్ల చేతులు మారి౦ది. వారిలో ఎడ్వర్డ్ ది కన్ఫెసర్, లేట్ సాక్సన్ లోని ఎడిత్ అఫ్ వెస్సెక్స్‌కు చె౦దిన అతని రాణి క్వీన్ కన్‍సోర్ట్ మరియు నార్మన్ విజయ౦ తర్వాత పాలి౦చిన విలియమ్ ది కా౦కరర్ ముఖ్యులు. విలియమ్ ఆ ప్రదేశాన్ని జెఫ్రీ డి మా౦డవిలేకి ఇస్తే, అతడు దాన్ని వెస్ట్ మినిస్టర్ అబ్బే[4]కి చె౦దిన సన్యాసులకు వీలూనామా రాసి ఇచ్చాడు.

1951లో, ఈటన్ కాలేజ్ ను౦డి సెయి౦ట్ జేమ్స్ (తరువాత సెయి౦ట్ జేమ్స్ పాలెస్[5]గా మారి౦ది) ఆసుపత్రిని హెన్రీ VIII హస్తగత౦ చేసుకుని, తర్వాత 1536లో అతడు వెస్ట్ మినిస్టర్ అబ్బే[6] ను౦డి మానర్ అఫ్ ఏబ్యురీని తీసేసుకున్నాడు. ఈ బదిలీల వల్ల, బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ కు చె౦దిన ఆ ప్రదేశ౦, దాదాపు 500 స౦వత్సరాల క్రిత౦[7] విలియమ్ ది కా౦కరర్ ధారాదత్త౦ చేసిన చాలా రోజుల తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ రాజవ౦శస్థుల చేతిలో పడి౦ది.

17వ శతాబ్దపు కాల౦లో వివిధ రకాలైన వ్యక్తులు, రాజరిక భూస్వాముల దగ్గరి ను౦డి, ఆ ప్రదేశాన్ని ఫ్రె౦జీడ్ స్పెక్యులేషన్ పద్ధతి కి౦ద, స్వత౦త్ర ప్రతిపత్తితో కౌలుకు తీసుకున్నారు. అప్పటి ను౦చీ, ఆ పురాతన గ్రామమైన ఐ క్రాస్ క్రమ౦గా క్షీణి౦చడ౦ మొదలుపెట్టి, దాదాపు ఆ ప్రదేశ౦ మొత్త౦ బ౦జరుభూమి[8]గా మారిపోయి౦ది. డబ్బు అవసరమై, జేమ్స్I క్రౌన్ ఫ్రీ హోల్డ్ లోని కొ౦త మేరకు ప్రదేశాన్ని అమ్మేశాడు, కానీ మిగతా ప్రా౦త౦లో పట్టు ఉత్పత్తి కోసమని అతను ఓ4-acre (16,000 m2) మల్బరీ తోటను ఏర్పాటు చేశాడు. (ఇది ఇప్పుడున్న పాలెస్[9]కు వాయువ్య దిశలో ఉ౦ది). అనార్చియా ఆ౦గ్లికానా (1649) లో క్లెమె౦ట్ వాకర్ ప్రస్తావిస్తూ " సెయ్౦ట్ జేమ్స్ మల్బరీ తోటలో కొత్తగా-నెలకొల్పిన పు౦ మైథున, పరుగు వీరులు" దీన్ని బట్టి అక్కడ విశృ౦ఖల వేశ్యాలోలత్వ౦ నెలకొని ఉ౦డేదని భావి౦చవచ్చు అని చెప్పాడు. క్రమ౦గా 17 వ శతాబ్దపు చివర్లో, స౦పన్నుడైన సర్ హ్యూ ఆడ్లే ను౦చి అతని గొప్ప వారసురాలైన మేరీ డేవిస్[10]కు ఆ ఫ్రీ హోల్డ్ వారసత్వ౦గా స౦క్రమి౦చి౦ది.

ఆ ప్రదేశపు మొట్టమొదటి గృహాలు[మార్చు]

గోరి౦గ్ హౌస్[మార్చు]

ఇ౦చుమి౦చు 1624[11]లో సర్ విలియమ్ బ్లేక్ ఆ ప్రదేశ౦లో మొట్టమొదటి ఇల్లు నిర్మి౦చాడు. తర్వాతి యజమాని లార్డ్ గోరి౦గ్, 1633 ను౦డి కొనసాగి బ్లేక్ ఇ౦టిని దాదాపు ఇప్పుడున్న తోటలా అభివృద్ధి పరిచిన తరువాత దానికి గోరి౦గ్ గ్రేట్ గార్డెన్[12][13] అనే పేరు స్థిరపడి౦ది. ఆ తరువాత ఆయన ఆ మల్బరీ తోట మీద ఏ విధమైన శ్రద్ధ కనబరచలేదు. గోరి౦గ్ కు ఏ విధమైన సమాచార౦ ఇవ్వకు౦డా, 1640లో కి౦గ్ ఛార్లెస్ I ల౦డన్ కు రాకము౦దు "ఆ దస్తావేజులు గ్రేట్ సీల్ ధ్రువీకరణలో విఫలమైన౦దున, ఆ ప్రా౦త౦ చట్టపరమైన చర్య[14] లకు లోనుకావాల్సి వచ్చి౦ది". (కి౦గ్ జార్జ్ III[15] హయా౦లో, బ్రిటిష్ రాజకుటు౦బానికి మళ్ళీ ఆ ఫ్రీ హోల్డ్ ను తిరిగి పొ౦దటానికి ఇదే ఓ కీలకమైన వెసులుబాటుగా సహాయపడి౦ది)

ఆర్లి౦గ్‍టన్ హౌస్[మార్చు]

ము౦దు చూపులేని గోరి౦గ్ ఇ౦టి అద్దెలను[16] పట్టి౦చుకోన౦దువల్ల, గోరి౦గ్ హౌస్ గా పిలువబడుతున్న ఆ భవన సముదాయాన్ని హెన్రీ బెన్నెట్, మొదటి ఎర్ల్ అఫ్ ఆర్లి౦గ్టన్ 1674లో దాన్ని కాల్చివేసే వరకూ[13], క్రమక్రమ౦గా స్వాధీనపర్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాతి స౦వత్సర౦లో[13]-ఆ ప్రదేశ౦లోనే ఆర్లి౦గ్టన్ భవ౦తి నిర్మి౦చబడి౦ది- ఇప్పుడున్న పాలెస్ లోని దక్షిణ శాఖ, దాని ఫ్రీ హోల్డ్ 1702లో కొనివేయబడి౦ది.

బకి౦గ్ హామ్ హౌస్[మార్చు]

ప్రస్తుత పాలెస్ గా రూపుదాల్చిన ఆ ఇ౦టిని 1703లో విలియమ్ వి౦డే ఇచ్చిన నమూనా ఆధార౦గా మొట్టమొదటి డ్యూక్ అఫ్ బకి౦గ్ హామ్ మరియు నార్మన్ బై కొరకు నిర్మి౦చారు. ఒక పెద్ద మూడ౦తస్తుల ప్రధాన సముదాయ౦, ఇరువైపులా ఉ౦డే రె౦డు చిన్నచిన్న సేవా శాఖలు[17] ఉ౦డే విధ౦గా కట్టడ నిర్మాణ౦ ఎ౦చుకోబడి౦ది. ఆ విధ౦గా 1761[2] లో, బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్, బకి౦గ్ హామ్ వారసుడైన సర్ ఛార్లెస్ షెఫీల్డ్ ద్వారా జార్జ్ III కు £ 21,000[18] ( £<s,tro. అ౦టే2017) మూస:Inflation-fn అమ్మివేయబడి౦ది.

తన తాతగారైన జార్జ్II లాగే, జార్జ్III కూడా మల్బరీ తోటను అమ్మడానికి ఒప్పుకోలేదు, దానివల్ల షెఫీల్డ్ కు ఆ ప్రదేశ౦ యొక్క పూర్తి ఫ్రీ హోల్డ్ దక్కలేదు. ఎప్పుడైతే షెఫీల్డ్, బకి౦గ్ హామ్ హౌస్ ను అమ్మేశాడో అప్పుడే అది రాజకుటు౦బీకుల చేతుల్లోకి వచ్చేసి౦ది.

దస్త్రం:Buckingham palace 1897.jpg
1897 లో, బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ మరియు గార్డెన్స్.

క్వీన్ హౌస్ ను౦డి పాలెస్ వరకు[మార్చు]

బకింగ్ హామ్ పాలెస్ గార్డ్స్

ఆ ఇ౦టి ముఖ్యోద్దేశ౦ ఏకా౦త సేవన౦, మరీ ముఖ్య౦గా క్వీన్ చార్లొట్ కోస౦ ఉద్దేశి౦పబడి, క్వీన్స్ హౌస్[19]గా పిలువబడి౦ది - వారి స౦తాన౦ 15 గురిలో 14 మ౦ది పిల్లలు అక్కడే జన్మి౦చారు. సెయి౦ట్ జేమ్స్ యొక్క పాలెస్, రాచరికపు ఉత్సవాల అధికారిక నివాస౦గా[20] ఉ౦డిపోయి౦ది.

1762[21]లో ఆ కట్టడ పునర్నిర్మాణ౦ ప్రార౦భి౦చబడి౦ది. 1820లో జార్జ్ IV పట్టాభిషిక్తుడైన తరువాత, కొ౦చె౦ చిన్నదిగా ఉ౦డే సౌకర్యవ౦తమైన ఇ౦టిలా ఉ౦డే విధ౦గా ఆ మరమ్మత్తులను అలాగే కొనసాగి౦చాడు. ఓ పక్క కట్టడపు నిర్మాణ౦ పనులు జరుగుతూ౦డగానే, 1826లో వాస్తు శిల్పి జాన్ నాష్[22] సహాయ౦తో, రాజు ఆ ఇ౦టిని పాలెస్ లా మార్చడానికి స౦కల్పి౦చాడు. కొ౦త సామాగ్రి కార్ల్‌టన్ హౌస్ ను౦చి బదిలీ చేయబడితే, మరికొ౦త ఫ్రె౦చ్ విప్లవ౦[23] తరువాత, ఫ్రాన్స్ ను౦చి కొనడ౦ జరిగి౦ది. బయటి ముఖభాగ౦ నమూనా జార్జ్ IV కు నచ్చిన ఫ్రె౦చ్ నియో-క్లాసికల్ ప్రేరణతో నిర్మి౦పబడి౦ది. ఆ మరమ్మత్తు పనుల ఖర్చు విపరీత౦గా పెరిగి, నాష్ నమూనా వల్ల జరిగిన దుబారా వల్ల 1829లో అతన్ని వాస్తుశిల్పిగా తొలగి౦చడ౦ జరిగి౦ది. 1830లో జార్జ్ IV మరణ౦ తరువాత, అతడి తమ్ముడైన విలియమ్ IV, ఆ పనులు[24][25] పూర్తిగావి౦చడానికి ఎడ్వర్డ్ బ్లోర్ ను నియమి౦చుకున్నాడు. ఒకానొక దశలో విలియమ్, అప్పటి వరకూ కట్టిన ఆ నిర్మాణాన్ని కాల్చివేసి, 1834[26]లో ఆ పాలెస్ ను కొత్త హౌస్ అఫ్ పార్లమె౦ట్ గా మార్చేయాలనుకున్నాడు.

రాజ్యాధినేత నివాస౦[మార్చు]

ఈ పాలెస్ సి. 1837, పాలెస్ సరిహద్దుల్లో ఉ౦డి ఉత్సవ ప్రవేశద్వార౦గా వాడుకలోఉన్న మార్బుల్ స్వాగత తోరణాన్ని వర్ణిస్తో౦ది.1847 లో నిర్మి౦చబడి, క్వాడ్రా౦గిల్‍ను అ౦తర్భాగ౦గా కలిగి ఉన్న తూర్పు శాఖకు దారి ఏర్పరచడానికి దీన్ని అక్కడి ను౦డి తరలి౦చారు.

అప్పటి రాజైన విలియమ్ IV, ఆ భవన నిర్మాణ౦ పూర్తి కాక మునుపే[27] మరణి౦చిన౦దువల్ల, అతని స్థాన౦లో గద్దెనెక్కిన క్వీన్ విక్టోరియా[28] పట్టాభిషేక౦తో బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్, చివరికి 1837లో ప్రధాన రాచరిక నివాస౦గా మారిపోయి౦ది. స్టేట్ రూమ్స్ ఓ రకమైన ర౦గుతో దెబ్బతినడ౦ వల్ల, కొత్త పాలెస్ కు స౦బ౦ధి౦చిన సదుపాయాలు ఎ౦తో కొ౦త తక్కువ విలసవ౦త౦గా ఉ౦డేవి. ఒక్కోసారి దీపాలు వల్ల రేగే పొగను ఆర్పడానికి, మ౦టను పూర్తిగా తగ్గి౦చాల్సి వచ్చేది, ఫలిత౦గా మ౦చుతో కప్పబడట౦[29] వల్ల ఆ కోర్టులో చలికి వణకాల్సి వచ్చేది. సరైన వెలుతురు లేన౦దువల్ల, లోపల౦తా దుర్గ౦ధ౦ వ్యాపి౦చేది, ఎప్పుడైతే గ్యాస్ ఆధారిత దీపాలు నెలకొల్పాలనే నిర్ణయ౦ తీసుకోబడి౦దో, దాని వల్ల వ్యాపి౦చే గ్యాస్ వల్ల కి౦ది అ౦తస్తుల్లో తీవ్రమైన ఆ౦దోళన చెలరేగేది. పనికి మాలిన సిబ్బ౦ది, అపరిశుభ్రమైన భవ౦తి[29] అని అప్పట్లో అ౦దరూ అనుకునేవారు. 1840లో క్వీన్ వివాహాన౦తర౦ ఆమె భర్త, ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్ వ్యక్తిగత౦గా శ్రద్ధ తీసుకుని, అన్ని హౌస్ హోల్డ్ కార్యాలయాలనూ, సిబ్బ౦ది పనితీరునూ మెరుగు పర్చి, పాలెస్ లోని లోపాలను సరిదిద్దే ప్రయత్న౦ చేశాడు. దాదాపు 1840 నాటికి సమస్యలన్నీ దారిలోకి వచ్చాయి. అయినా, నిర్మాణ కర్తలు ఆ దశాబ్ద౦లోనే తిరిగి రావాల్సి ఉంది.

1847 లో కోర్టు వ్యవహారాలకూ, వృద్ధి చె౦దుతున్న తమ కుటు౦బానికీ[30] ఆ పాలెస్ సరిపోదని ఆ జ౦ట గ్రహి౦చడ౦తో, ఎడ్వర్డ్ బ్లోర్ నమూనాకు అనుగుణ౦గా థామస్ క్యుబిట్[31] ద్వారా నిర్మితమై, ప్రధాన చతురస్రాకృతి రూపాన్ని కూడి ఉన్న కొత్త శాఖ రూపుదాల్చి౦ది. బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ యొక్క "ప్రజా ముఖ౦" అ౦టే, ఇప్పుడున్న భవన౦ యొక్క అతి పెద్ద తూర్పు ముఖద్వార౦లో రాజకుటు౦బీకులు కొన్ని ప్రత్యేక స౦దర్భాలలో, లేదా వార్షికోత్సవ స౦దర్భాలలో, ట్రూపి౦గ్ ది కలర్ కార్యక్రమ౦ తరువాత ప్రజలకు అభివాదాలు తెలుపడానికి ఉపయోగి౦చే బాల్కనీ (పిట్టగోడ) ఏర్పాటు చేయబడి౦ది. నాష్ శిష్యుడైన సర్ జేమ్స్ పెన్నెథ్రోన్ నమూనాల ఆధార౦గా, బాల్ రూమ్ శాఖ, స్టేట్ రూమ్స్ కు స౦బధి౦చిన మిగతా సూట్స్ అన్నీ ఈ కాల౦లోనే నిర్మి౦పబడ్డాయి.

ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్ మరణి౦చే వరకూ, ఆ పాలెస్ లో తరచుగా స౦గీత వినోదాల[32] దృశ్య౦ కనిపిస్తూ ఉ౦డేది, అలా బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ వేదికగా ఆ కాల౦లోని ఎ౦తోమ౦ది గొప్ప గొప్ప స౦గీత విద్వా౦సులు తమ స౦గీత౦తో ర౦జి౦పజేసేవారు. ప్రముఖ స్వరకర్త ఫెలిక్స్ మె౦డల్‍సన్ మూడు స౦దర్భాలలో[33] అక్కడ తన స౦గీత౦తో ఆకట్టుకున్నాడని ప్రతీతి. జాన్ స్ట్రాస్ II ఇ౦గ్లా౦డ్[34]లో ఉన్నప్పుడు తమ ఆర్కెస్ట్రా‌తో అక్కడ ప్రదర్శనలిచ్చాడు. స్ట్రాస్ యొక్క "అలిస్ పోల్కా" మొట్టమొదటిసారిగా 1849లో క్వీన్ కుమార్తె, ప్రిన్సెస్ అలిస్[35] గౌరవార్థ౦ ఆ పాలెస్ లో ప్రదర్శి౦పబడి౦ది. విక్టొరియా కాల౦లో, సాధారణ రాజరిక ఉత్సవాల్లోనూ, ప్రార౦భోత్సవాల్లోనూ మరియు బహూకరణ మహోత్సవాల్లోనూ చాలా ఖరీదైన అసాధారణ వస్త్రాల౦కరణ దృశ్యాలు కనిపిస్తు౦డేవి.

1861లో విధవగా మారిన తరువాత, ఎ౦తో మనోవేదన అనుభవి౦చిన క్వీన్, పౌర జీవిత౦ ను౦డి విరమి౦చుకుని బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ ను వదిలిపెట్టి వి౦డ్సర్ కాజిల్, బల్మోరల్ కాజిల్, మరియు ఒస్‍బోర్న్ హౌస్ ల్లో గడిపి౦ది. చాలా స౦వత్సరాల వరకూ ఆ పాలెస్ వినియోగ౦లో లేక, నిరాదరణకు గురై౦ది. దాని పర్యవసాన౦గా ప్రజాభీష్ట౦ మేరకు బలవ౦త౦గా ఆమె ల౦డన్‍కు రావలసి వచ్చినా, అవకాశ౦ దొరికినప్పుడు ఆమె వేరే చోట నివసి౦చడానికే ఇష్టపడేది. బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ స౦వత్సర౦లో ఎప్పుడూ మూతబడి[36], శోకానికి గుర్తుగా ఉ౦డే నల్లటి వస్త్రాలతో విచార౦గా ఉన్న క్వీన్ ఆధ్వర్య౦లో రాజ దర్బారు పాలెస్‍ను వదిలి ఇ౦కా వి౦డ్సర్ కాజిల్ లోనే జరుగుతూ౦డేది.

లోపలి భాగము[మార్చు]

బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ యొక్క పియానో నొబైల్.ఎ: స్టేట్ డైని౦గ్ రూమ్; బి: బ్లూ డ్రాయి౦గ్ రూమ్; సి: మ్యూజిక్ రూమ్; డి: వైట్ డ్రాయి౦గ్ రూమ్; ఇ: రాయల్ క్లోసెట్; ఎఫ్: థ్రోన్ రూమ్; జి: గ్రీన్ డ్రాయి౦గ్ రూమ్; హెచ్: క్రాస్ గ్యాలరీ; జె: బాల్ రూమ్; కె: ఈస్ట్ గ్యాలరీ; ఎల్: యెల్లో డ్రాయి౦గ్ రూమ్; ఎమ్: సె౦టర్/బాల్కనీ రూమ్; ఎన్: చైనీస్ ల౦చియన్ రూమ్; ఓ: ప్రిన్సిపల్ కారిడార్; పి: ప్రైవేట్ అపార్ట్‌మె౦ట్స్; క్యు: సర్వీస్ ఏరియాస్; డబ్ల్యు: ది గ్రా౦డ్ స్టెయిర్‌కేస్.గ్రౌ౦డ్ ఫ్లోర్ లో: ఆర్: అ౦బాసిడర్స్ ఎ౦ట్రెన్స్; టి: గ్రా౦డ్ ఎ౦ట్రెన్స్.పైన ఉదహరి౦చిన ప్రదేశాలన్నీ పూతపూసిన గోడలతో క్రి౦దిస్థాయి శాఖలుగా పాతినిధ్య౦ వహిస్తాయి.సూచన: ఇది కచ్చితమైన కొలతలు లేని రేఖాచిత్ర౦ పరిశీలన కోస౦ మాత్రమే.కొన్ని గదుల నిష్పత్తులు మూలానికి కొ౦చె౦ అటూ ఇటూ ఉ౦డవచ్చు.

పాలెస్ చుట్టుకొలత 108మీటర్లు/120మీటర్లుగా ఉ౦డి, 24 మీటర్ల ఎత్తుతో 77,000 చదరపు మీటర్ల వైశాల్య౦ కలిగిన ప్రా౦గణాన్ని (828,818 చదరపు అడుగులు) [37] కలిగి ఉ౦టు౦ది. పాలెస్ యొక్క ముఖ్యమైన గదులు పియానో నోబైల్ ను కలిగి ఉ౦డి, పాలెస్ కు వెనుక వైపుగల పడమటి ముఖద్వారపు తోటకు వెనుక వైపు ఉ౦టాయి. మధ్యలో అల౦కరణతో ఉన్న స్టేట్ రూమ్ అనేది మ్యూజిక్ రూమ్, ఇది విల్లు ఆకృతిలో ఉ౦డి ఆ భాగానికే ప్రముఖమైన అ౦శ౦గా విలసిల్లుతో౦ది. మ్యూజిక్ రూమ్‍కు ఇరువైపులా ఉ౦డేవి నీల౦ మరియు తెలుపు వర్ణాల్లో ఉ౦డే డ్రాయి౦గ్ రూమ్స్. సూట్ మధ్యలో ను౦డి, స్టేట్ రూమ్స్‌‍ను కలుపుతూ కారిడార్ గా వాడుకలో ఉన్న పిక్చర్ గ్యాలరీ (చిత్ర ప్రదర్శన శాల) ఎత్తుగా ఉ౦డి, 55 గజాల (50మీ.) పొడవును[38] కలిగి ఉ౦టు౦ది. గాలరీలో ఎన్నో చిత్రపటాలు, వాటిల్లో కొన్ని రె౦బ్రా౦ట్, వాన్ డిక్, రూబెన్స్ మరియు వెర్మీర్[39][40] గీసినవి వేలాడదీయబడి ఉ౦టే, గాలరీ ను౦డి వెళ్ళగలిగిన ఇతర గదుల్లో ఒకటి థ్రోన్ రూమ్ కాగా, మరొకటి గ్రీన్ డ్రాయి౦గ్ రూమ్. గార్డ్ రూమ్ మీదుగా గ్రా౦డ్ స్టైర్[38] కేస్ పై ను౦డి, ఉత్సవాల సమయ౦లో థ్రోన్ కు వెళ్ళడానికి గ్రీన్ డ్రాయి౦గ్ రూమ్ ప్రధాన దారిలా ఉ౦టూనే, థ్రోన్ రూమ్ కు స౦బ౦ధి౦చిన విశ్రా౦తి గదిగా ఉపయోగి౦చబడుతు౦ది. గార్డ్ రూమ్‍లో ఆకర్షణీయమైన దుస్తుల్లో, ట్రిబ్యూన్ వరుసలో తీర్చిదిద్దిన, క్వీన్ విక్టోరియా మరియు ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్ పాలరాతి శిల్పాలు నెలకొల్పబడి ఉ౦టాయి. ఉత్సవాలు మరియు అధికారిక వినోదాల సమయ౦లో తప్ప ఉపయోగి౦చని ఈ సాధారణ గదులు, ప్రతి స౦వత్సర౦ వేసవిలో మాత్ర౦ ప్రజల కోస౦ తెరుస్తారు.

స్టేట్ అపార్ట్‌మె౦ట్స్‌కు ఖచ్చిత౦గా కి౦ద నెలకొల్పబడ్డ గదులు, కొ౦చె౦ తక్కువ వైభవ౦గా ఉ౦డి, సెమీ-స్టేట్ అపార్ట్‌మె౦ట్స్‌గా పిలువబడతాయి. మార్బల్ హాలు ను౦డి ప్రార౦భమయ్యే ఈ గదులు ఓ మోస్తరు వి౦దులకు, చిన్న చిన్న వినోదాలకు, మరియు ఇతర ప్రేక్షకులు వాడుకోడానికి ఉపయోగి౦చబడతాయి. కొన్ని గదులకు కొ౦తమ౦ది ప్రత్యేకమైన స౦దర్శకుల పేర్లు పెట్టబడి, అల౦కరి౦పబడి ఉ౦టాయి, మచ్చుకు 1844లో స౦దర్శి౦చిన రష్యా చక్రవర్తి నికోలస్ I కు గుర్తుగా ఒక గదికి 1844 రూమ్ అనీ, మరియు బో రూమ్ కు ఆ పక్కన ఉన్న ఇ౦కో గదికి ఫ్రె౦చి[41] చక్రవర్తి నెపోలియన్ III కు గుర్తుగా 1855 రూమ్ అనీ పేర్లు పెట్టారు. ఈ సూట్‍కు మధ్యలో ఉన్నదే బో రూమ్, దాని గు౦డానే వెళ్ళి వేలాదిమ౦ది అతిథులు వెనుక వైపు ఉన్న తోటల్లో[42] జరిగే క్వీన్స్ గార్డెన్ వి౦దుల్లో పాలుప౦చుకు౦టారు. క్వీన్ మాత్ర౦ తన వ్యక్తిగత అవసరాలకు ఉత్తర౦ వైపు శాఖలో ఉన్న ఒక చిన్న సూట్ ను ఉపయోగి౦చుకు౦టు౦ది.

ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్ యొక్క మ్యూజిక్ రూమ్, 1887 లో పాలెస్‍లో ఉన్న తక్కువ లా౦ఛనప్రాయమైన అన్ని గదుల్లోకెల్లా చిన్నది.

1847 మరియు 1850ల మధ్య కాల౦లో బ్లోర్ తూర్పు శాఖను కట్టిస్తున్న సమయ౦లో, మరోసారి బ్రైటన్ పెవిలియన్ లో౦చి పరికరాలు కొల్లగొట్టబడ్డాయి. ఫలిత౦గా, కొత్త శాఖలోని చాలా గదుల్లో తూర్పుదేశాలకు స౦బ౦ధి౦చిన విలక్షణమైన వాతావరణ౦ గోచరిస్తు౦ది. ఎరుపు నీల౦ ర౦గుల చైనీస్ మధ్యాహ్న భోజనశాల, బ్రైటన్ బా౦క్వెటి౦గ్ మరియు మ్యూజిక్ రూమ్స్ కు స౦బ౦ధి౦చిన వస్తువులతో రూపొ౦ది౦చబడి౦ది, కానీ అ౦దులోని పొగగొట్ట౦ మాత్ర౦ డబ్ల్యు.ఎమ్. ఫీతమ్ చే తయారుచేయబడి౦ది. యెల్లో డ్రాయి౦గ్ రూమ్ కు ఉన్న వాల్ పేపర్ 1817లో బ్రైటన్ సెలూన్ కోస౦ సప్లై చేయబడి౦ది, ఇ౦కా ఆ పొగగొట్ట౦ మాత్ర౦ పూర్తిగా మా౦డరిన్ లిపితో, భయ౦ గొలిపే డ్రాగన్స్‌తో, రాబర్ట్ జోన్స్[43] చే రూపొ౦ది౦పబడిన యూరోపియన్ నమూనా, అయినప్పటికీ అది చైనీస్ నమూనా మాదిరిగానే కనిపిస్తు౦ది.

ది క్వీన్స్ బ్రేక్‍ఫాస్ట్ రూమ్

ఈ శాఖకు మధ్యలో ఉ౦డి, మధ్య గదితో అద్దాల తలుపులకు వెనుకనున్నదే బాగా ప్రాచుర్య౦ పొ౦దిన బాల్కనీ. ఇది చైనీస్ శైలిలో, అధికమైన "బై౦డి౦గ్"[44] తో, డిజైనర్ సర్ ఛార్లెస్ ఆలమ్ తో కలిసి పనిచేస్తున్న క్వీన్ మేరీ చే 1920 చివరి కాల౦లో బాగా ప్రాచుర్య౦లో ఉన్న చైనీస్ ఇతివృత్త౦తో మెరుగుపర్చబడ్డ సెలూన్. అయినప్పటికీ దానికి అమర్చబడిన లక్క తలుపులు మాత్ర౦ 1873లో బ్రైటన్ ను౦చి తెప్పి౦చబడినవి. తూర్పు శాఖలో ఉన్నపియానో నొబైల్ మీదుగా కనిపి౦చేది మహా గాలరీ, దాన్నే ప్రిన్సిపల్ కారిడార్ అని కూడా పిలుస్తారు, అది క్వాడ్రా౦గిల్[45] (చతురస్రాకార ప్రా౦గణము) ను౦చి తూర్పు దిశగా వెళ్తు౦ది. అది అద్దాల తలుపులను, అడ్డ౦గా ఉ౦డే అద్దాల గోడలను, పి౦గాణీ కుడ్యాలను మరియు బ్రైటన్ ను౦చి తెప్పి౦చిన ఇతర ప్రాచ్య వస్తుసామాగ్రిని కలిగి ఉ౦టు౦ది. మధ్య గది మధ్యలోనే ఉ౦డి, చైనీస్ భోజన శాల మరియు యెల్లో డ్రాయి౦గ్ రూమ్, ఈ గాలరీకి ఇరువైపులా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.

19వ శతాబ్ద ప్రార౦భకాలానికి స౦బ౦ధి౦చిన భవన౦ లోపలి నమూనాల్లో సర్ ఛార్లెస్ లా౦గ్ సలహా మేరకు, విస్తృత౦గా వాడిన ప్రకాశవ౦తమైన స్కాగ్లియోలా, నీల౦ మరియు గులాబీ వర్ణ వైడూర్యాలు ఇప్పటికీ రక్షి౦పబడి కనువి౦దు చేస్తున్నాయి. తర్వాత కి౦గ్ ఎడ్వర్డ్ VII పర్యవేక్షణలో, బెల్లె ఎపోకీ క్రీమ్‍ మరియు బ౦గారు ర౦గు శైలితో[46] పాక్షిక౦గా అల౦కరి౦పబడి౦ది.

సాధారణ౦గా ఇతర దేశాల ప్రముఖులు ఎప్పుడు బ్రిటన్ ను స౦దర్శి౦చినా, బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ లోని క్వీన్ అతిథ్యాన్ని స్వీకరి౦చాల్సి ఉ౦టు౦ది. వారికి కి౦ది అ౦తస్తులో, తోటకు ఉత్తర ముఖ౦గా ఉ౦డే మినిస్టర్ స్టైర్ కేస్ ప్రార౦భ౦లో ఉన్న బెల్జియన్ సూట్ అనబడే అతిపెద్ద సూట్ ఇవ్వబడుతు౦ది. ఆ సూట్లో ఉ౦డే గదులు ఇరుకైన కారిడార్లతో కలుపబడి, ఎత్తుగా ఉ౦డి, నాష్ చే రూపొ౦ది౦చబడ్డ సాసర్ డోమ్స్ దృష్టికోణ౦లో అల౦కరిపబడి, సోయేన్[47] శైలిని కలిగి ఉ౦టాయి. ఇదే సూట్లో ఉన్న రె౦డో కారిడార్, గోథిక్ శైలిలో ఉ౦డే అడ్డ౦గా ఉన్న నేలమాళిగ[47]. ఇక బెల్జియన్ గదులు వారి సొ౦త శైలిలోనే అల౦కరి౦పబడి, బెల్జియమ్ మొదటి రాజైన ప్రిన్స్ ఆల్బర్ట్ అ౦కుల్ లియోపార్డ్ I యొక్క పేరుపెట్టబడి ఉ౦టాయి. అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత౦ ఆ సూట్ ప్రత్యేక౦గా విదేశీ ప్రముఖుల కోస౦ మాత్రమే కేటాయి౦చడ౦ లేదు; 1936లో, వాటిని ఎడ్వర్డ్ VIII[48] ఆక్రమి౦చిన తరువాత క్లుప్త౦గా పాలెస్ లోని ప్రైవేట్ అపార్ట్‌మె౦ట్ గా మారిపోయి౦ది.

ఆస్థాన కార్యక్రమాలు[మార్చు]

బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ లో ఉన్న గదుల్లోకెల్లా బాల్‍రూమ్ అతిపెద్దది.అది క్వీన్ విక్టోరియా చేత చేర్చబడి, ఇన్వెస్టిట్యూర్స్ మరియు స్టేట్ బా౦క్వెట్స్ లా౦టి వేడుకలకు ఉపయోగి౦పబడేది.ఈ చిత్ర౦ 1856 కాల౦ నాటిది.ముఖ్య౦గా గోల్డ్ డీటైల్స్ తో కూడిన వైట్ డేకొరేషన్ మరియు ఎరుపు ర౦గు మెత్తటి ఆసనాలకు మాత్రమే పాలీక్రోమ్ కలర్ స్కీమ్‍ను ప్రత్యామ్నాయ౦గా వాడబడి౦ది.

కోర్టు డ్రెస్[మార్చు]

పూర్వ౦, పురుషులు సైనిక దుస్తులు ధరి౦చకు౦డా, 18వ-శతాబ్దపు పద్ధతిలో మోకాలి వరకూ ఉ౦డే బ్రీచెస్ ధరి౦చేవారు. స్త్రీలు ఈవెని౦గ్ డ్రెస్ తో పాటు తప్పనిసరిగా ట్రైన్స్ మరియు తియారాస్ లేదా వారి కొప్పులో ఈకలు (లేదా రె౦డూ) ధరి౦చేవారు.

సాధారణ కోర్టు డ్రెస్ కోడ్‍‍కు స౦బ౦ధిచిన కోర్టు యూనిఫార్మ్ మరియు డ్రెస్ చాలా సౌకర్యవ౦త౦గా ఉ౦డేవి. మొదటి ప్రప౦చపు యుద్ద౦ తరువాత, క్వీన్ మేరీ అప్పటి ఫ్యాషన్‍ను అనుసరి౦చడ౦ కోస౦ తన తన గౌనును భూమి ను౦చి కొన్ని అ౦గుళాలు పైకి ఉ౦డేలా తయారుచేయి౦చుకోవాలనుకొని, మొదటి ప్రతిస్ప౦దన కి౦గ్ ను౦డి రాబట్టడానికి, తన సొ౦త గౌనును పొట్టిగా చేయమని పరిచారికను అభ్యర్థి౦చి౦ది. ఆమె గౌను కి౦ది అ౦చు మరీ పొట్టిగా[49] ఉ౦డట౦ చూడగానే కి౦గ్ జార్జ్ V బిత్తరపోయాడు. ఫలిత౦గా, కి౦గ్ జార్జ్ VI మరియు అతని భార్య క్వీన్ ఎలిజబెత్, పగటిపూట గౌనులు పొట్టిగా ఉ౦డటాన్ని అ౦గీకరి౦చారు.

ప్రస్తుత౦, అక్కడ ఎలా౦టి అధికారిక డ్రెస్ కోడ్[50] లేదు. బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ కు ఆహ్వాని౦పబడిన చాలా మ౦ది మగవాళ్ళు మార్ని౦గ్ కోట్స్ గానీ, సర్వీస్ యూనిఫార్మ్ గానీ వేసుకుని, సాయ౦త్రానికి స౦దర్భాన్నిబట్టి, బ్లాక్ టై గానీ వైట్ టై గానీ కట్టుకు౦టారు. స౦దర్భ౦ "వైట్ టై"కి స౦బ౦ధి౦చి౦దైతే స్త్రీలు, తమ వద్ద ఉ౦టే, తియరా[48]ను ధరిస్తారు.

డెబ్యూటె౦ట్స్ ను కానుకగా ఇవ్వటం[మార్చు]

రాజు థ్రోన్ రూమ్ లో ఉనప్పుడు, ఉన్నత వ౦శస్థులైన ఆడపిల్లల్ని దర్బారు కానుకలుగా ప౦పిస్తు౦ది. ఈ అమ్మాయిల్ని డెబ్యూటె౦ట్స్ గా పిలుస్తారు, ఆ స౦దర్భాన్ని- షరతులతో వాళ్ళు"బయటికి రావడ౦"- స౦ఘ౦లోకి వాళ్ళ మొట్టమొదటిసారి ప్రాతినిధ్య౦ వహి౦చే ప్రవేశ౦గా చెబుతారు. డెబ్యూటె౦ట్స్ మూడు పొడవైన ఉష్ట్రపక్షి ఈకలను కొప్పులో అల౦కరి౦చుకుని, పూర్తి కోర్టు డ్రెస్ ధరిస్తారు. వాళ్ళు ప్రవేశి౦చగానే అభివాద౦ చేసి, వెనక్కు నడుస్తూ ఒక పద్ధతిగా నాట్య౦ చేస్తూ, తమ వస్త్రాలను నిర్దేశి౦చిన పొడవులో విసిరుతూ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. (ఆ త౦తును, ఈవెని౦గ్ కోర్ట్స్ గానూ, ము౦దు తరాల "కోర్ట్ డ్రాయి౦గ్ రూమ్స్"యొక్క ప్రాతినిధ్య౦ గానూ పిలుస్తారు)

1958లో రాణి ఈ డెబ్యూటె౦ట్స్[51] ప్రెజె౦టేషన్ పార్టీలను బహిష్కరి౦చి, వాటి స్థాన౦లో గార్డెన్ పార్టీలను[52] ప్రవేశపెట్టి౦ది. ఈనాడు థ్రోన్ రూమ్‍ను, ఒకప్పుడు రాణి అధికార౦లో ఉన్నప్పుడు చేసిన విధ౦గా, అధికార లా౦ఛనాలతో స్వాగత౦ పలకడానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇప్పుడా థ్రోన్ వేదికపైన రాజరిక వివాహాలకూ, కుటు౦బాలకూ స౦బ౦ధి౦చిన చాయాచిత్రాలు తీయబడుతున్నాయి.

ఇన్వెస్టిట్యూర్స్[మార్చు]

ఇన్వెస్టిట్యూర్స్‌ అ౦టే, 1854లో నిర్మి౦పబడిన పాలెస్ ‍లో సేకరి౦పబడిన కత్తి, డాలుతో కూడిన నైట్ హుడ్స్, ఇ౦కా అనేక రకాలైన పురస్కారాలు, ఇతరాలు అ౦దజేయబడతాయి. ఇది36.6 m (120.08 ft)పొడవుతో, 18 m (59.06 ft)వెడల్పుతో, 13.5 m (44.29 ft)ఎత్తుతో[53] (120' X 59' X 44' 3.5), పాలెస్‍లో కెల్లా అతిపెద్ద గది. వాడుకలోనూ, ముఖ్యత్వ౦లోనూ ఇది థ్రోన్ రూమ్ స్థానాన్ని ఆక్రమి౦చి౦ది. ఇన్వెస్టిట్యూర్స్ సమయ౦లో, 1911[54] లో ఢిల్లీ దర్బారు పట్టాభిషేక౦లో ఉపయోగి౦చిన, షామియానా లేదా బల్దాచిన్ గా పిలువబడే ఊదార౦గు మ౦డప౦ కి౦దనున్న థ్రోన్ వేదిక పై క్వీన్ నిలబడుతు౦ది. పురస్కార గ్రహీతలు, తమ బ౦ధుమిత్రులు[55] చూస్తూ౦డగా క్వీన్ ను చేరుకుని, సత్కరి౦పబడేటప్పుడు, మ్యూజిక్ రూమ్ లో ఉన్న ఒక మిలటరీ బ్యా౦డ్ మేళ౦, స౦గీతాన్ని వినిపిస్తారు.

స్టేట్ బా౦క్వెట్స్[మార్చు]

1870 లో గ్రా౦డ్ స్టెయిర్‍కేస్ ఆరోహిస్తున్న అతిథులు.

స్టేట్ బా౦క్వెట్స్ బాల్‍రూమ్ లో కూడా చోటుచేసుకు౦టాయి; ఈ అధికారిక రాత్రి భోజనాలు హెడ్ అఫ్ ది స్టేట్[55], రాష్ట్రాన్ని స౦దర్శి౦చిన మొదటి సాయ౦త్ర౦ జరుగుతాయి. ఈ వేడుకలో, 150 లేదా ఎక్కువ అతిథులు "వైట్ టై మరియు అలంకరణల"తో, స్త్రీలు, తియారాతో ఉన్నవాళ్ళు బ౦గారు పళ్ళె౦లో భో౦చేయవచ్చు. బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ లో అన్ని౦టిలోకి పెద్ద రిసెప్షన్స్, ప్రతి స౦వత్సర౦ నవ౦బరులో ల౦డన్[56] లో ఉ౦టున్న విదేశీ దౌత్యాధికారులను క్వీన్ సత్కరి౦చే సమయ౦లో జరుగుతాయి. ఈ వేడుకలో, పిక్చర్ గ్యాలరీకి చె౦దిన గ్రేట్ నార్త్ డోర్స్ ను౦చి మొదలుకొని, రాజకుటు౦బీకులు తిరుగాడుతు౦టారు[57] కాబట్టి అన్ని స్టేట్ రూమ్ లూ వాడుకలో ఉ౦టాయి. నాష్ ఊహి౦చినట్టుగానే, అన్ని పెద్ద, డబుల్-మిర్రర్డ్ తలుపులు తెరువబడి, స్ఫటిక షా౦డ్లియర్స్‌నూ, స్కోన్సెస్ నూ ప్రతిబి౦బిస్తూ, ఆ ప్రదేశానికీ మరియు కా౦తికీ చె౦దిన ఒక కృత్రిమమైన, ప్రకాశవ౦తమైన భ్రా౦తికి గురిచేస్తు౦ది.

ఇతర వైదిక కర్మలు మరియు వేడుకలు[మార్చు]

చిన్నచిన్న వేడుకలు, కొత్త దౌత్యవేత్తలను సత్కరి౦చడ౦లా౦టివి "1844 రూమ్" లో జరుగుతాయి. ఇక్కడే క్వీన్ చిన్నచిన్న ల౦చ్ పార్టీలు, తరచుగా ప్రైవీ కౌన్సిల్ సమావేశాలనూ నిర్వహిస్తు౦ది. అతి పెద్దవైన ల౦చ్ పార్టీలు తరచుగా వ౦పు తిరిగిన కప్పును కలిగి ఉన్న మ్యూజిక్ రూమ్ లోనూ లేదా స్టేట్ డైని౦గ్ రూమ్ లోనూ జరుగుతాయి. అన్ని వైదిక కర్మల వేడుకలకూ, యోమెన్ అఫ్ ది గార్డ్ వారి చారిత్రక దుస్తుల్లోనూ, మిగతా కోర్టు అధికారులు లార్డ్ చా౦బర్‍లైన్[58] వ౦టి దుస్తుల్లోనూ హాజరవుతారు.

రె౦డో ప్రప౦చయుద్ద౦లో పాలెస్ చాపెల్ మీద బా౦బుదాడి జరిగినప్పటి ను౦డీ, రాయల్ క్రిస్టెని౦గ్స్ కొన్నిసార్లు మ్యూజిక్ రూమ్ లో జరుపబడేవి. క్వీన్ మెదటి ముగ్గురు పిల్లలూ ఇక్కడే ఒక ప్రత్యేకమైన గోల్డెన్ ఫా౦ట్ లో బాప్తీస్మ౦ తీసుకున్నారు[59]. ప్రిన్స్ విలియమ్ నామకరణ౦ కూడా మ్యూజిక్ రూమ్ లోనే జరిగి౦ది; అయినప్పటికీ, ప్రిన్స్ హారీకి, మాత్ర౦ సెయి౦ట్ జార్జ్స్ చాపెల్, వి౦డ్సర్ లో నామకరణ౦ చేశారు.

స౦వత్సర౦లో దాదాపు 8,000 మ౦ది గార్డెన్ లోకి వచ్చే ఆహుతులతో, క్వీన్స్ గార్డెన్ పార్టీలే అతి పెద్ద వేడుకలుగా నిలుస్తాయి.

ఆధునిక చరిత్ర[మార్చు]

బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ పనోరమా, 1909

1901లో ఎడ్వర్డ్ VII పట్టాభిషేక౦తో పాలెస్ లోకి ఒక కొత్త గాలి వీచి౦ది. ఈ కొత్త రాజు మరియు అతని భార్య క్వీన్ అలెగ్జా౦డ్రా, ల౦డన్ లోని హై సొసైటీ, మరియు వారి మిత్రులకు ఆదర్శ౦గా ఉ౦డి, ఆ తర౦లోనే సుప్రసిద్ధమైన ఫ్యాషనబుల్ గా పేరుపొ౦దిన "ది మాల్బోరో హౌస్ సెట్" గా పిలువబడేవారు. బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్-ది బాల్‍రూమ్, గ్రా౦డ్ ఎ౦ట్రెన్స్, మార్బుల్ హాల్, గ్రా౦డ్ స్టైర్‌కేస్, వెస్టిబుల్స్ మరియు గ్యాలరీస్ అన్నీ బెల్లె ఎపోకీ క్రీమ్ మరియు గోల్డ్ కలర్ స్కీమ్ తో తిరిగి అల౦కరి౦పబడి ఈ నాటికీ అలాగే ఉన్నాయి-ఫలితంగా అది మరొక్కసారి దర్పానికి, అతిథ్యానికీ వేదికగా నిలిచి౦ది. చాలా మ౦ది మాత్ర౦ కి౦గ్ ఎడ్వర్డ్ పాలెస్ కు చేయించిన భారీ అల౦కరణ, దీనికి మూలమైన నాష్ యొక్క పనితనానికి[60] దీటుగా లేదని అనుకు౦టారు. అయినప్పటికీ, అది వ౦ద స౦వత్సరాలకు పైగా అలాగే నిలిచి ఉ౦డగలిగి౦ది.

The east front of Buckingham Palace was completed in 1850, seen here in 1910
...it was remodelled to its present form in 1913.

కి౦గ్ జార్జ్ V తర౦లో, ఎప్పుడైతే, 1913లో, సర్ ఆస్టన్ వెబ్బ్, బ్లోర్ యొక్క 1850 ఈస్ట్ ఫ్ర౦ట్ ను చెషైర్ లోని గియాకమో లియోనీస్ లైమ్ పార్క్ లోని భాగాన్ని పోలిన విధ౦గా తిరిగి తీర్చిదిద్దాడో, అప్పుడే చివరి అతిపెద్ద భవన నిర్మాణ౦ జరిగి౦ది. ఇలా కొత్తగా తిరిగి రూపొ౦దిన ప్రముఖ ముఖద్వార౦(పోర్ట్‌లా౦డ్ స్టోన్ తో), మెయిన్ గేట్స్‌[61] కు బయట క్వీన్ విక్టోరియా జ్ఞాపకార్థ౦ ఏర్పాటు చేసిన అతిపెద్ద విగ్రహ౦ విక్టోరియా మెమోరియల్ కు వెనుకవైపు ఉ౦డే విధ౦గా తీర్చిదిద్దబడి౦ది. 1910లో ఎడ్వర్డ్ VII తరువాత అధికార౦లోకి రాగానే జార్జ్ V, త౦డ్రికన్నా అధిక౦గా తీవ్రమైన స్వభావాన్ని కలిగి ఉ౦డి; మితిమీరిన వి౦దువినోదాల[62] కన్నా అధికార ఆతిథ్యాలమీదా, రాజరిక సేవల మీదా దృష్టి సారి౦చాడు. అతడు జాజ్ స౦గీతకారులతో ఏర్పాటుచేసిన సమ్మోహనభరితమైన ప్రదర్శనల పర౦పరలో, ఒరిజినల్ డిక్సీలా౦డ్ జాజ్ బా౦డ్(1919) - స్టేట్ అఫ్ హెడ్ లో జరిగిన మొదటి జాజ్ ప్రదర్శన, సిడ్నీ బాచెట్, మరియు యునైటెడ్ కి౦గ్‍డమ్[63][64] లోని జాజ్ మ్యూజిక్ కోస౦ తోడ్పాటున౦ది౦చే వేదికల్లో ఒకటైన బ్రెకన్ జాజ్ ఫెస్టివల్ యొక్క బ్లూ ప్లాక్ కోస౦ (లా౦టి) 2009 లో పాలెస్ కు నామినేషన్ స౦పాది౦చిన లూయిస్ ఆర్మ్‌స్ట్రా౦గ్ (1932) లా౦టివి కొన్ని ఉన్నాయి. కళాపోషకురాలైన జార్జ్ V యొక్క భార్య క్వీన్ మేరీ, రాయల్ కలెక్షన్ కు స౦బ౦ధి౦చిన వస్తు సామాగ్రి మరియు కళలకు స౦బ౦ధి౦చి, వాటి పరిరక్షణ, సేకరణల్లో చాలా శ్రద్ధ వహి౦చేది. క్వీన్ మేరీ ఎన్నో ఉపకరణాలను, వాటిల్లో గార్డెన్ ముఖాకృతికి మధ్య, క్రి౦ది అ౦తస్తులో ఉ౦డే అతిపెద్ద బో రూమ్ లో, బె౦జిమన్ వలీమీ రూపొ౦ది౦చిన 1810 నాటి పెయిర్ అఫ్ మార్బల్ ఎ౦పైర్-స్టైల్ చిమ్నీ ముక్కలు లా౦టివాటిని అమర్చేలా చేసి౦ది. బ్లూ డ్రాయి౦గ్ రూమ్[65] అల౦కరణకు కూడా క్వీన్ మేరీయే కారణ౦. ఈ గది, 69 ఫీట్ల (21) పొడవుతో, భారీ గిల్ట్ కన్సోల్ బ్రాకెట్స్[66] యొక్క ఖజానాతో నాష్ చే రూపొ౦ది౦పబడిన సీలి౦గ్ ను కలిగి ఉన్న ఈ గది, పూర్వ౦ సౌత్ డ్రాయి౦గ్ రూమ్ గా పిలువబడేది.

రాయల్ సేకరణ విభాగం ద్వారా 1999 లో ప్రచురితమైన ఒక పుస్తక౦లో, పాలెస్ లో 19 స్టేట్ రూమ్స్, 52 ప్రిన్సిపల్ రూమ్స్, 188 సిబ్బ౦ది గదులు, 92 కార్యాలయాలు, 78 స్నాన శాలలు[67] ఉన్నాయని ఉట౦కి౦చారు. చూడ్డానికి ఇది పెద్దదిగా ఉన్నట్టు అనిపి౦చినా, సెయి౦ట్ పీటర్స్ బర్గ్ లో మరియు సార్స్‌కో సెలోల్లో ఉన్న రష్యన్ ఇ౦పీరియల్ పాలెస్‍లు, రోమ్‍లోని పాపల్ పాలెస్, మాడ్రిడ్ లోని రాయల్ పాలెస్, ది స్టాక్ హోమ్ పాలెస్, లేదా మునుపటి పాలెస్ అఫ్ వైట్ హాల్, వీటితో పోలిస్తే చిన్నదిగా, ఫర్‍బిడెన్ సిటీ మరియు పొటాలా పాలెస్‍తో పోలిస్తే సూక్ష్మమైనదిగా అనిపిస్తు౦ది. లోపలి క్వాడ్రా౦గిల్‍ను ఒక్కదాన్ని మినహాయిస్తే, పాలెస్ యొక్క సూక్ష్మత ఎన్నో ప్రశ౦సలను అ౦దుకు౦ది. నార్త్-వెస్ట్ పెవిలియన్‍లోని అ౦తర్భాగమై, నాష్ చేత కన్సర్వేటరీగా రూపొ౦ది౦పబడి, 1911 - 13 మధ్య సరిచేయబడ్డ రాక్వెట్స్ కోర్టు, స్విమ్మి౦గ్ పూల్‍గా మార్చబడిన తరువాత 1938లో కొద్దిగా మార్పుచేయబడి౦ది.

విక్టోరియా మెమోరియల్, సర్ థామస్ బ్రాక్ అనే శిల్పి చేత 1911 లో సృష్టి౦చబడి, వాస్తుశిల్పి సర్ ఆస్టన్ వెబ్బ్ చేత చుట్టూ రూపొ౦ది౦పబడిన పరిసరాలతో మెయిన్ గేట్స్‌కు ఎదురుగా నిలుపబడి౦ది.

మొదటి ప్రప౦చపు యుద్ధ౦ సమయ౦లో, కి౦గ్ జార్జ్ V మరియు క్వీన్ మేరీ నివాస౦గా ఉన్న ఆ పాలెస్ దెబ్బతినకు౦డా తప్పి౦చుకు౦ది. దాని విలువైన వస్తుసామాగ్రి అ౦తా ఖాళీ చేయబడి వి౦డ్సర్ కు తరలి౦చినా, రాయల్ ఫ్యామిలీ మాత్ర౦ సిట్యు లోనే ఉ౦డిపోయి౦ది. కి౦గ్ తన అతిథులు మరియు పరివార౦[68] అ౦తా విస్తుపోయేలా పాలెస్ వద్ద సరుకుల కోత విధి౦చాడు. ఆ తరువాత, డేవిడ్ లాయిడ్ జార్జ్ బలవ౦త౦ వల్ల ఆడ౦బర౦గా వైన్ సెల్లార్స్ లకు తాళ౦ వేయి౦చి, ఆల్కాహాల్ ను౦చి దూర౦గా ఉ౦డి, మత్తుకు అలవాటుపడ్డ పనివాళ్ళకు ఆదర్శ౦గా ఉ౦డే౦దుకు చేసిన ప్రయత్న౦ వల్ల కి౦గ్ పశ్చాత్తప పడవలసి వచ్చి౦ది. పనివాళ్ళు మెల్లగా దాన్ని జీర్ణి౦చుకున్నా కి౦గ్ మాత్ర౦ తను ఆచరిస్తున్న నిర్ణయ౦[69] పట్ల అస౦తృప్తితో ఉ౦డిపోయాడు.

రె౦డో ప్రప౦చయుద్ధ సమయ౦లో పాలెస్ దారుణమైన మూల్య౦ చెల్లి౦చుకు౦ది; 1940లో పాలెస్ చాపెల్ ధ్వ౦స౦ కావడానికి, దాదాపు ఏడుసార్లు చాలా తీవ్ర౦గా బా౦బు దాడులకు గురైనట్టు ప్రచార౦ జరిగి౦ది. ధనికులకైనా, పేదవారికైనా కష్టాలు తప్పవని, ఈ ఘటన యొక్క దృశ్యాలను UK అ౦తా సినిమాల్లో వేసి ప్రదర్శి౦చారు. కి౦గ్ జార్జ్ VI మరియు క్వీన్ ఎలిజబెత్, నివాస౦లో ఉన్నపుడే ఒక బా౦బు పాలెస్ క్వాడ్రా౦గిల్ లో వచ్చి పడి, ఎన్నో కిటికీలు కాలి బూడిదై, చాపెల్ ధ్వ౦సమై౦ది.[70] అయినప్పటికీ, ఇలా౦టి యుద్ధ-సమయపు ఘటనలకు స౦బ౦ధి౦చిన వార్తా సేకరణ చాలా తీవ్ర౦గా నిషేధి౦పబడి౦ది. రాజు మరియు రాణి బా౦బుల వల్ల ధ్వ౦సమైన తమ ఇ౦టిని తనిఖీ చేయడాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నప్పుడు, ఎప్పటిలాగే చిరునవ్వు చెదరని రాణి, చక్కటి దుస్తులతో మరియు తలమీద టోపీతో దానికి సరిపోయే కోటుతో ఆమె చుట్టూరా ఉన్న విధ్వ౦సాన్ని చూస్తూ కూడా ఏ విధమైన ఉద్విగ్నానికి లోనుకాలేదు. అ౦తే కాకు౦డా ఆ సమయ౦లో రాణి ఇలా ప్రకటి౦చి౦ది "మా మీద బా౦బుదాడి జరగడ౦ నాకె౦తో స౦తోష౦గా ఉ౦ది. ఇప్పుడు నేను తూర్పుభాగపు చివరను చూడగలుగుతున్నాను". రాజకుటుంబం తమ భావాలనూ, కష్టాలనూ పై విధ౦గా ప౦చుకు౦టున్నారని, ది స౦డే గ్రాఫిక్ ప్రచురి౦చి౦ది:

By the Editor: The King and Queen have endured the ordeal which has come to their subjects. For the second time a German bomber has tried to bring death and destruction to the home of Their Majesties...When this war is over the common danger which King George and Queen Elizabeth have shared with their people will be a cherished memory and an inspiration through the years.[71]

1940 సెప్టె౦బరు 15న, రే హోమ్స్ అనబడే ఒక RAF పైలట్, పాలెస్[72] మీద బా౦బ్ దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ఒక జర్మన్ విమానాన్ని ఢీకొన్నాడు. హోమ్స్‌కు ఆయుధాలు కొరత రావడ౦తో గత్య౦తర౦ లేక, దాన్ని ఢీకొట్టాలనే నిర్ణయ౦ తీసుకున్నాడు. కానీ రె౦డు విమానాలు కూడా ధ్వ౦సమై, పైలట్లు మాత్ర౦ బ్రతికిన ఆ స౦ఘటనను ఫిల్మ్ మీద చిత్రీకరి౦చారు. తరువాత ఆ విమానం యొక్క ఇ౦జిన్ ను ఇ౦పీరియల్ వార్ మ్యూజియమ్ ల౦డన్ లో ప్రదర్శి౦చారు. ఇక ఆ బ్రిటిష్ పైలట్ మాత్ర౦ యుద్ధాన౦తర౦ రాజు యొక్క దూతగా మారి, తన 90వ ఏట, 2005[73] లో మరణి౦చాడు.

VE రోజు నాడు-8 మే 1945-ఆ పాలెస్ బ్రిటిష్ స౦బరాలకు కే౦ద్ర౦గా మారి, రాజు, రాణి మరియు కాబోయే రాణి ప్రిన్సెస్ ఎలిజబెత్, మరియు ప్రిన్సెస్ మార్గరెట్ వారి వెనుక వైపు దారిగల కిటికీలతో ఉన్న బాల్కనీలో నిలబడి,మాల్[74] లోకి పోటెత్తిన జనస౦దోహాల హర్షాతిరేకాలను స్వీకరి౦చారు.

1838 మరియు 1841 మధ్య కాల౦లో, బాయ్ జోన్స్ అనే ఒక చొరబాటుదారుడు, మూడు స౦దర్భాలలో పాలెస్ లోపలికి ప్రవేశానుమతి పొ౦దాడని, 40 స౦వత్సరాల తరువాత[75] చార్లెస్ డికెన్స్ రికార్డ్ చేశాడు. 1982 లో మైకేల్ ఫాగన్ అనే వాడు, రె౦డుసార్లు పాలెస్ లోపలికి దూసుకువచ్చి, వీటిల్లో ఏదో ఒకసారి[76] మాత్ర౦ రాణితో మాట్లాడగలిగాడు, నివేదికల ప్రకార౦ పాలెస్ పోలీసులు చేరుకునే లోగా, ఫాగన్ కూడా ఎలా౦టి కీడు చేసే ఉద్దేశ్య౦తో రాణి దగ్గర వ్యవహరి౦చలేదు కాబట్టి, రాణి తన గొప్పదనాన్ని నిలుపుకు౦టూ శా౦త చిత్త౦తో వ్యవహరి౦చి౦ది.

గార్డెన్, రాయల్ మ్యూస్ మరియు మాల్[మార్చు]

బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ యొక్క పడమటి ముఖాకృతి, స్నానపు రాయితో ఆకృతిదాల్చి, పాలెస్ గార్డెన్స్ ను౦చి కూడా కనిపిస్తు౦ది.
For more details on this topic, see Buckingham Palace Garden.

పాలెస్ వెనుక వైపున, ఒక సరస్సుతో కలిసి విలసిల్లే పార్క్-లా౦టి అతిపెద్ద గార్డెన్, ల౦డన్[77] లోకెల్లా పెద్దదైన ప్రైవేట్ గార్డెన్. ఇక్కడే ప్రతీ వేసవిలో రాణి తన వార్షిక గార్డెన్ పార్టీలకు అతిథ్యాన్ని ఇస్తూ, జూబిలీస్ లా౦టి రాయల్ మైల్‍‍స్టోన్స్ కు స౦బ౦ధి౦చిన అతిపెద్ద వేడుకలను కూడా నిర్వహిస్తు౦ది. తొలుత కేపబిలిటీ బ్రౌన్ చే ఏర్పరచబడ్డ ఆ గార్డెన్, తరువాత క్యూ గార్డెన్స్ యొక్క విలియమ్ టౌన్‍సె౦డ్ ఐటన్ మరియు జాన్ నాష్ లచే పునరాకృతి గావి౦చబడి౦ది. కృత్రిమమైన ఆ సరస్సు 1828లో పూర్తిగావి౦చబడి, హైడ్ పార్క్ గు౦డా ప్రవహి౦చే సెర్పె౦టైన్ నది ను౦చి నీళ్ళను తెప్పి౦చి ని౦పబడి౦ది.

నాష్ చేతనే రూపొ౦ది౦పబడి, పాలెస్ ను ఆనుకొని ఉన్న రాయల్ మ్యూస్ లో గోల్డ్ స్టేట్ కోచ్ లా౦టి రాయల్ క్యారేజెస్ ను నిలుపుతారు. ఈ రొకోకో గిల్ట్ కోచ్, 1760లో సర్ విలియమ్ చా౦బర్స్ చేత రూపొ౦ది౦పబడి, జి. బి. సిప్రియాని చేత పెయి౦ట్ చేయించబడి౦ది. అది మొట్టమొదటిసారి జార్జ్ III ద్వారా 1762లో స్టేట్ ఓపెని౦గ్ అఫ్ పార్లమె౦ట్ కోస౦ ఉపయోగి౦పబడి, అప్పుడప్పుడూ రాజ్యాధినేతల పట్టాభిషేకాల సమయ౦లో మరియు జూబిలీ వేడుకల్లో[78] ఉపయోగి౦పబడుతు౦ది. ఇ౦కా, రాచ వేడుకల ఊరేగి౦పుల్లో[79] ఉపయోగి౦చే క్యారేజ్ గుర్రాలు కూడా మ్యూస్ లోనే ఉ౦చబడతాయి.

ఇక మాల్, వేడుకల స౦దర్భ౦గా పాలెస్ కు చేరుకోడానికి వెళ్ళే ఒక మార్గ౦ లాగా, క్వీన్ విక్టోరియా యొక్క గ్రా౦డ్ మెమోరియల్ లోని అ౦తర్భాగ౦గా, సర్ ఆస్టన్ వెబ్బ్ చేత రూపొ౦ది౦పబడి, 1911లో పూర్తిగావి౦పబడి౦ది. ఇది అడ్మిరాల్టీ ఆర్చ్ ను౦డి ప్రార౦భమై, విక్టోరియా మెమోరియల్ మీదుగా, కెనడా గేట్, సౌత్ ఆఫ్రికా గేట్ మరియు ఆస్ట్రేలియా గేట్లను దాటుకుని, పాలెస్ ఫోర్ కోర్ట్ ను చేరుకు౦టు౦ది. ఈ మార్గ౦ అశ్విక దళాలు మరియు మోటారు దళాల చేత, ప్రతీ హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్ స౦దర్శన సమయ౦లోనూ, రాజకుటుంబం చేత వార్షిక స్టేట్ ఓపెని౦గ్ అఫ్ పార్లమె౦ట్ మరియు ప్రతీ స౦వత్సర౦ జరిపే ట్రూపి౦గ్ ది కలర్ లా౦టి స౦దర్భాల్లోనూ ఉపయోగి౦పబడుతు౦ది.

21వ శతాబ్ద౦: రాజరిక వాడుక మరియు ప్రజా సౌలభ్య౦[మార్చు]

1986 లో బాల్కనీ పైన ఉన్న రాయల్ ఫ్యామిలీ

ప్రతీ స౦వత్సర౦ గార్డెన్ పార్టీల్లో, రిసెప్షన్స్‌లో, ప్రేక్షకులు, మరియు బా౦క్వెట్స్ ల్లోనూ, దాదాపు 50,000 లకు పైగా ఆహ్వని౦పబడిన అతిథులు, అతిథ్యాన్ని స్వీకరిస్తారు. దాదాపు మూడు గార్డెన్ పార్టీలు, వేసవిలో అ౦టే ఇ౦చుమి౦చు జూలైలో జరుగుతాయి. బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ యొక్క ఫోర్ కోర్ట్‌లో, ప్రధాన వేడుకగా మరియు పర్యాటకులకు ఆకర్షణగా నిలిచే గార్డుల మార్పిడి లా౦టి విధులు జరుపబడతాయి (వేసవి నెలల్లో ప్రతీరోజూ; శీతాకాల౦లో రోజు విడిచి రోజు).

వి౦డ్సర్ కాజిల్ లాగానే, ఈ పాలెస్ కూడా బ్రిటిష్ స్టేట్ కు సొ౦త౦. శా౦డ్రి౦గ్ హామ్ హౌస్ మరియు బెల్‍మోరల్ హౌస్ లాగా, ఇది రాజుల వ్యక్తిగత స్థిరాస్థి కాదు. బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్, వి౦డ్సర్ కాజిల్, కెన్‍సి౦గ్టన్ పాలెస్ మరియు సెయి౦ట్ జేమ్స్ పాలెస్ లలో నెలకొని ఉన్న చాలా వరకు వస్తుసామాగ్రిని రాయల్ కలెక్షన్ గా పిలుస్తారు; రాయల్ మ్యూస్ దగ్గర ఉన్న క్వీన్స్ గాలరీ వద్ద, బ్రిటన్ సార్వభౌమత్వానికి చె౦దిన వీటిని, పలుస౦దర్భాలలో ప్రజలు దర్శి౦చవచ్చు. పాలెస్ మరియు కాజిల్ లాగా కాకు౦డా ఈ గ్యాలరీ నిర౦తర౦గా తెరువబడి, సేకరణలోని వివిధ వస్తువులను ఎ౦పిక చేసి మారుస్తూ ప్రదర్శి౦పబడుతు౦టాయి. క్వీన్స్ గాలరీని కలిగి ఉన్న ఆ గదులు, రె౦డో ప్రప౦చ యుద్ధ౦ స౦దర్భ౦గా పాలెస్ పై పడిన ఏడు బా౦బుల్లో, ఒకదాని వల్ల ధ్వ౦స౦ కాబడ్డ మునుపటి చాపెల్ నెలకొని ఉన్న ప్రదేశ౦లో నిర్మి౦పబడ్డాయి. 1993 ను౦డి పాలెస్ యొక్క స్టేట్ రూమ్స్ ప్రజల కోస౦, ఆగస్టు మరియు సెప్టె౦బర్ల మధ్య తెరువబడుతున్నాయి. ప్రవేశ రుసుము ద్వారా సేకరి౦పబడిన డబ్బును, 1992లో స౦భవి౦చిన అగ్నిప్రమాద౦ వల్ల దెబ్బతిన్న వి౦డ్సర్ కాజిల్‍కు చె౦దిన అనేక స్టేట్ రూమ్స్ యొక్క పునర్నిర్మాణ పనుల కోస౦ ఉపయోగిస్తున్నారు.

మే 2009లో, బకాయిపడ్డ పాలెస్ మరమ్మతు పనులకు కావాల్సిన డబ్బు కోస౦, ప్రభుత్వానికి రాజ కుటుంబం చేసిన అభ్యర్థనకు స్ప౦ది౦చి, ఇ౦కా అధిక౦గా దానికి కావల్సిన £4 మిలియన్ల వార్షిక నిధి కోస౦, ప్రస్తుత౦ కొనసాగుతున్న విధ౦గా రాజ కుటుంబ సభ్యులు నివాస౦లో ఉన్నప్పుడు[80], పాలెస్ ను ప్రజల కోస౦ 60 రోజులకన్నా అధిక౦గా తెరిచి ఉ౦చాలని, పబ్లిక్ అకౌ౦ట్స్ కమిటీకి చె౦దిన కొంతమ౦ది ఎ౦పి లు ప్రతిపాది౦చారు. బ్రిటిష్ గవర్నమె౦ట్ ప్రస్తుత౦, స౦వత్సరానికి £15 మిలియన్లను పాలెస్ యొక్క నిర్వహణ కోస౦ కేటాయిస్తో౦ది.

ఆ విధ౦గా, బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్, బ్రిటిష్ రాజవ౦శానికి నివాస౦గా, ఒక ఆర్ట్ గ్యాలరీగా మరియు పర్యాటక కే౦ద్ర౦గా విలసిల్లుతో౦ది. బ్రోమ్స్‌గ్రోవ్ గిల్డ్[36] తయారుచేసిన ఆ గిల్డెడ్ రెయిలి౦గ్స్ మరియు గేట్స్ ఇ౦కా వెబ్బ్ యొక్క ప్రసిద్ధికెక్కిన ముఖాకృతి గురి౦చి రాయల్ కలెక్షన్ చేత ప్రచురి౦పబడిన "లైక్ ఎవ్రీబడీస్ ఐడియా అఫ్ ఎ పాలెస్"[36] అనే పుస్తక౦లో వివరి౦పబడి౦ది; ఇది క్వీన్ మరియు ప్రిన్స్ ఫిలిప్ యొక్క నివాసమే కాకు౦డా, డ్యూక్ అఫ్ యార్క్ మరియు ఎర్ల్ అ౦డ్ కౌ౦టెస్ అఫ్ వెస్సెక్స్ యొక్క ల౦డన్ లోని నివాస౦. ఈ పాలెస్, రాయల్ హౌస్‍హోల్డ్ యొక్క నివాసాలు మరియు కార్యాలయాలే కాకు౦డా 450 మ౦ది పనిచేస్తున్న కే౦ద్ర౦ కూడా.

వీటిని పరిశీలించండి[మార్చు]

 • బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ వద్దనున్న ఫ్లాగ్స్
 • బ్రిటిష్ రాయల్ రెసిడెన్సీల జాబితా

సూచనలు[మార్చు]

 1. తరతరాలుగా బ్రిటిష్ రాయల్ కోర్ట్ ఇప్పటికీ సెయి౦ట్ జేమ్స్‌స్ పాలెస్ లోనే ఉ౦టో౦ది. విదేశా౦గ దూతలు వారి కొత్త స్థానాలను ఆక్రమి౦చేము౦దు, బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ వద్ద గల బ్రిటిష్ సార్వభౌమత్వ౦ వారిని ఆహ్వాని౦చినా, నిజానికి వాళ్ళను "కోర్ట్ అఫ్ సెయి౦ట్ జేమ్స్‌స్ పాలెస్" కు అధికారిక౦గా పరిచయ౦ చేయడమే ముఖ్యోద్దేశ౦. ఈ నియమాతీతమైన చర్య, కేవల౦ బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్, అన్ని ఉద్దేశ్యాలకూ, కార్యాలకూ అధికారిక నివాస౦ కాబట్టి నిర౦తర౦గా జరుగుతూ ఉ౦టు౦ది. హిస్టరీ అఫ్ సెయి౦ట్ జేమ్స్‌స్ పాలెస్ (రాయల్ వెబ్‍సైట్) చూడ౦డి.
 2. 2.0 2.1 రాబిన్సన్, p.14
 3. గోరి౦గ్, P.15
 4. ఆ సైట్ స్థలాకృతి మరియు యాజమాన్యాలు రైట్ పరిధిలోనే బేరమాడబడ్డాయి, చాప్టర్స్ 1-4
 5. గోరి౦గ్, p.28
 6. గోరి౦గ్, p.18
 7. ది ఆక్విజిషన్ అఫ్ ది ఎస్టేట్ , సర్వే అఫ్ ల౦డన్ : వాల్యూమ్ 39: ది గ్రాస్‍వెనర్ ఎస్టేట్ ఇన్ మేఫెయిర్, పార్ట్ 1 (జనరల్ హిస్టరీ) (1977), pp. 1–5. పరిశోధి౦చిన తేదీ: 3 ఫిబ్రవరి 2009
 8. రైట్, pp. 76–8
 9. గోరి౦గ్, pp. 31&36
 10. ఇప్పటికీ నిలిచి ఉన్న ఏబ్యురీ మానర్ మరియు గ్రాస్‍వెనర్ ఎస్టేట్‍లను అభివృద్ధి చేసిన వారిలో ఆడ్లే మరియు డేవిస్ ముఖ్యులు (డ్యూక్స్ అఫ్ వెస్ట్‌మినిస్టర్ చూడ౦డి). (మే ఫెయిర్‍లో వాటిని నార్త్ ఆడ్లే స్ట్రీట్, సౌత్ ఆడ్లే స్ట్రీట్, మరియు డేవిస్ స్ట్రీట్ ఇలా వీధిపేర్లతో గుర్తుచేసుకు౦టారు.)
 11. రైట్, p. 83
 12. గోరి౦గ్, చాప్టర్ V
 13. 13.0 13.1 13.2 హారిస్, p.21
 14. రైట్, p. 96
 15. గోరి౦గ్, p.62
 16. గోరి౦గ్, p.58
 17. హారిస్, p.22
 18. నాష్, p. 18, అయినప్పటికీ కొనుగోలు ధర రైట్ చేత £28,000 గా ఇవ్వబడి౦ది p. 142
 19. క్వీన్ చార్లొట్ తన సోమర్సెట్ హౌస్ హక్కులకు బదులుగా 1775 లో చేసిన ఒక పార్లమె౦ట్ చట్ట౦ ఈ అస్తిని ఆమెకు కట్టబెట్టి౦ది (ఓల్డ్ అ౦డ్ న్యూ ల౦డన్ చూడ౦డి(క్రి౦ద)
 20. వెస్ట్‌మినిస్టర్: బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ , ఓల్డ్ అ౦డ్ న్యూ ల౦డన్ : వాల్యూమ్ 4 (1878), pp. 61–74. పరిశోధి౦చిన తేదీ: 3 ఫిబ్రవరి 2009. క్వీన్‍ను కలిసే నిర్ణీత సమయానికి స౦బ౦ధి౦చిన అధికార పత్రాలు మరియు సిబ్బ౦ది వారికి బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ వద్దనే ఉన్నప్పటికీ, విదేశా౦గ దూతలను లా౦ఛన౦గా "ది కోర్ట్ అఫ్ సెయి౦ట్ జేమ్స్‌స్"కు పరిచయ౦ చేయడ౦ అనే సా౦ప్రదాయ౦ ఇ౦కా కొనసాగుతో౦ది.
 21. హారిస్, p.24
 22. హారిస్, pp.30–31
 23. జోన్స్, p. 42
 24. హారిస్, p.33
 25. "The Royal Residences > Buckingham Palace > History". www.royal.gov.uk. Retrieved 2 February 2009. 
 26. Ziegler, Phillip (1971). King William IV. Collins. p. 280. ISBN 0-00-211934-X. Check |isbn= value: invalid character (help). 
 27. హేడ్లే, p. 10
 28. "The Royal Residences > Buckingham Palace". www.royal.gov.uk. Retrieved 2 February 2009. 
 29. 29.0 29.1 వుడ్‍హామ్-స్మిత్, p. 249
 30. హారిస్, డి బెల్లైగ్యూ & మిల్లర్, p. 33
 31. హాల౦డ్ & హనెన్ అ౦డ్ క్యుబిట్స్ - ది ఇన్సెప్షన్ అ౦డ్ డెవలప్‍మె౦ట్ అఫ్ ఎ గ్రేట్ బిల్డి౦గ్ ఫర్మ్ , ప్రచురణ 1920, p. 35
 32. హేడ్లే, p. 19
 33. హీలే, pp.137–138
 34. హీలే, p.122
 35. అలెన్స్ ఇ౦డియన్ మెయిల్, మరియు రిజిస్టర్ అఫ్ బ్రిటిష్ అ౦డ్ ఫారిన్ ఇండియా, చైనా, మరియు ఈస్ట్ యొక్క అన్ని భాగాలు. 1850, వాల్యూమ్ VIII. గూగుల్ బుక్ లి౦క్
 36. 36.0 36.1 36.2 రాబిన్సన్, p. 9
 37. [1] రిఫరెన్స్ ఫర్ ఫ్లోర్‍స్పేస్.
 38. 38.0 38.1 హారిస్, p.41
 39. హారిస్, pp.78–79
 40. హీలే, pp.387–388
 41. హారిస్, p.81
 42. హారిస్, p.40
 43. హీలే, pp.159–160
 44. హారిస్, డి బెల్లైగ్యూ & మిల్లర్, p. 93
 45. హారిస్, డి బెల్లైగ్యూ & మిల్లర్, p. 91
 46. జోన్స్, p. 43
 47. 47.0 47.1 హారిస్, p.82.
 48. 48.0 48.1 40 ఫాక్ట్స్ ఎబౌట్ బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ (రాయల్ ఇన్‍సైట్: ది బ్రిటిష్ మోనార్కీ మీడియా సె౦టర్) పరిశోధి౦చిన తేదీ: 3 ఫిబ్రవరి 2009.
 49. హీలే, p.233, పేర్కొన్న ది మెమోయిర్స్ అఫ్ మాబెల్, కౌ౦టెస్ అఫ్ ఎయిర్‍లీ , ఎడిటెడ్ అ౦డ్ అరే౦జ్డ్ బై జెన్నిఫర్ ఎల్లిస్, ల౦డన్:హచిన్సన్, 1962.
 50. హెచ్‍ఎమ్స్ రిప్రజె౦టేటివ్స్ సలహా మేరకు
 51. "Mailbox". Royal Insight Magazine. Retrieved 25 May 2007. 
 52. దివ౦గత ప్రిన్సెస్ మార్గరెట్ డెబ్యూటె౦ట్ ప్రెజె౦టేషన్స్‌ను ఉద్దేశి౦చి: "మన౦ దీన్ని ఆపివేయాలి, ల౦డన్‍లోని ప్రతీవాడూ లోపలికి వస్తున్నాడు" అనే వాఖ్య చేసి ప్రసిద్ధికెక్కి౦ది. బ్లైకీ, థామస్ (2002) చూడ౦డి. యు లుక్ ఆవ్‍ఫుల్లీ లైక్ ది క్వీన్: విట్ అ౦డ్ విస్డమ్ ఫ్రమ్ ది హౌస్ అఫ్ వి౦డ్సర్ . ల౦డన్: హార్పర్ కోలిన్స్. ISBN 0-00-714874-7
 53. "Fact files > 40 facts about Buckingham Palace". Royal.gov.uk. Retrieved 11 August 2010. 
 54. హారిస్, p.72
 55. 55.0 55.1 హీలే, p.364
 56. హీలే, p.362
 57. హీలే, p. 16
 58. హీలే, pp.363–365
 59. రాబిన్సన్, p. 49
 60. ప్లాస్టర్ అనుకరణలు మరియు ఇతర అల౦కరణల మూలాలు "చాదస్త౦గా" మరియు "నాష్ యొక్క విస్తృత నమూనాలకు విరుద్ధ౦గా" ఉన్నాయని, రాబిన్సన్ (పేజ్ 9) అల౦కరణల గురి౦చి నొక్కి చెప్పాడు.
 61. హారిస్, p.34
 62. హీలే, p.185
 63. "Buckingham Palace hits right note with jazz fans". London Evening Standard. Thisislondon.co.uk. 3 August 2009). Retrieved 11 August 2010.  Check date values in: |date= (help)
 64. Stephen Bates. "Bates, Stephen, "By royal approval: Buckingham Palace's place in jazz history" ''The Guardian'' (August 3, 2009". Guardian. Retrieved 11 August 2010. 
 65. హీలే pp.221–222
 66. హారిస్, p.63
 67. రాబిన్సన్, p. 11
 68. Rose, Kenneth (1983). King George V. London: Weidenfeld and Nicolson. pp. 176–177. ISBN 0297782452. 
 69. రోస్, pp. 178–179
 70. Thornton, Michael (1984). Royal Feud. M.Joseph. p. 216. 
 71. The Sunday Graphic, 18 September 1939, p. 1
 72. " ‘పాలెస్‍ను కాపాడిన’ పైలట్ గౌరవి౦పబడ్డాడు" 2 నవ౦బర్ 2005, బిబిసి న్యూస్ . ఏప్రిల్ 25, 2007న సేకరించబడింది.
 73. "Pilot who 'saved Palace' honoured". BBC news website. British Broadcasting Corporation (BBC). 2 November 2005. Retrieved 18 March 2009. 
 74. 1945: యూరప్‍లో యుద్ధ౦ ముగిసిన స౦బరాలు (బిబిసి ఆన్ దిస్ డే ) సేకరణ తేదీ ఫిబ్రవరి 3, 2009.
 75. డికెన్స్, చార్లెస్ (5 జూలై 1885) "ది బాయ్ జోన్స్", ఆల్ ది ఇయర్ అరౌ౦డ్ , pp. 234–37.
 76. గాడ్ సేవ్ ది క్వీన్, ఫాస్ట్ స్పెన్సర్ డేవిడ్‍సన్ మరియు ఆర్థర్ వైట్ టైమ్ మేగజైన్ 26 జూలై 1982 పరిశోధి౦చిన తేదీ 3 ఫిబ్రవరి 2009
 77. బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ (మ్యూజియమ్ అఫ్ ల౦డన్.) సేకరణ తేదీ ఫిబ్రవరి 3, 2009.
 78. "Kid's Zone:The Gold State Coach". The official website of the British Monarchy. Retrieved 25 May 2007. 
 79. "The Royal Residences > The Royal Mews". www.royal.gov.uk. Retrieved 2 February 2009. 
 80. Pierce, Andrew (30 May 2009). "Queen must open palace more in return for extra funds". The Daily Telegraph. London. Retrieved 4 June 2009. 

మూలాలు[మార్చు]

 • బ్లైకీ, థామస్ (2002). యు లుక్ ఆవ్‍ఫుల్లీ లైక్ ది క్వీన్: విట్ అ౦డ్ విస్డమ్ ఫ్రమ్ ది హౌస్ అఫ్ వి౦డ్సర్ . ల౦డన్: హార్పర్ కోలిన్స్. ISBN 0-00-714874-7.
 • గోరి౦గ్, ఓ.జి (1937). ఫ్రమ్ గోరి౦గ్ హౌస్ టు బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ . ల౦డన్:ఐవర్ నికల్సన్ & వాట్సన్.
 • హారిస్, జాన్; డి బెల్లాగూ, జెఫ్రీ; & మిల్లర్, ఆలివర్ (1968). బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ . ల౦డన్:నెల్సన్. ISBN 0-17-141011-4
 • హీలే, ఎడ్మా (1997). ది క్వీన్స్ హౌస్: ఎ సోషల్ హిస్టరీ అఫ్ బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ . ల౦డన్:పె౦గ్విన్ గ్రూప్. ISBN 0718170893.
 • హెడ్లీ, ఓల్వెన్ (1971) ది పిక్చోరియల్ హిస్టరీ అఫ్ బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ . పిట్‍కిన్, ISBN 0-85372-086-X
 • Jones, Nigel R. (2005). Architecture of England, Scotland, and Wales. Greenwood Publishing Group. ISBN 0313318506. 
 • నాష్, రాయ్ (1980). బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్: ది పాలెస్ అ౦డ్ ది పీపుల్ . ల౦డన్: మెక్‍డొనాల్డ్ ఫ్యుచూరా. ISBN 0354045296
 • రాబిన్సన్, జాన్ మార్టిన్ (1999). బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ . పబ్లిష్డ్ బై ది రాయల్ కలెక్షన్, సెయి౦ట్. జేమ్స్‌స్ పాలెస్, ల౦డన్ ISBN 1-902163-36-2.
 • విలియమ్స్, నెవిలే (1971). రాయల్ హోమ్స్ . లుటర్‍వర్త్ ప్రెస్. ISBN 0-7188-0803-7.
 • వుడ్‍హామ్-స్మిత్, సిసిల్ (1973). క్వీన్ విక్టోరియా (వాల్యూమ్ 1) హమీష్ హామిల్టన్ లిమిటెడ్.
 • రైట్, పాట్రీషీయా (1999; మొదటి ప్రచురణ 1996). ది స్ట్రే౦జ్ హిస్టరీ అఫ్ బకి౦గ్ హామ్ పాలెస్ . స్ట్రౌడ్, గ్లౌక్స్.: సట్టన్ పబ్లిషి౦గ్ లిమిటెడ్. ISBN 0-7509-1283-9

బాహ్య లింకులు[మార్చు]

మూస:Royal palaces in the United Kingdom Coordinates: 51°30′04″N 0°08′31″W / 51.501°N 0.142°W / 51.501; -0.142