బహుపిండత

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
A colony of wasps

ఒకే విత్తనంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పిండాలు ఉండే స్థితిని బహుపిండత (Polyembryony) అంటారు. బహుపిండత వివృతబీజాలలో సాధారణముగా ఉండే స్థితి. ఆవృతబీజాలలో కొన్ని జాతులలో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఉదా: సిట్రస్, మాంజిఫెరా, క్రోటలేరియా, నికోటియానా.

18వ శతాబ్దంలో లీవెన్ హాక్ నారింజ విత్తనాలలో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పిండాలున్నాయని మొదటిసారిగా వర్ణించాడు.

రకాలు[మార్చు]

ఆవృతబీజాలలోని బహుపిండతను రెండు రకాలుగా గుర్తించారు. అవి 1. నిజమైన బహుపిండత 2. మిధ్యా బహుపిండత

  • మిధ్యా బహుపిండత (False Polyembryony) : ఒకే అండాంతః కణాజాలములో గల రెండు లేక అంతకంటే ఎక్కువ పిండకోశాల నుండి గాని లేక రెండు అంతకంటే ఎక్కువ అండాంతః కణజాలాల సంయోగం వల్ల కాని ఒకటి కంటే ఎక్కువ పిండాలు ఏర్పడితే దానిని మిధ్యా బహుపిండత అంటారు.

ఉదాహరణ : సిట్రస్, పోవ ప్రటెన్సిస్.

  • నిజమైన బహుపిండత (True Polyembryony) : ఒకే పిండకోశంలో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పిండాలు ఏర్పడితే, దానిని నిజమైన బహుపిండత అంటారు. ఈ పిండాలు స్త్రీ బీజకణము చీలడం వలన గాని, సహాయకణాల నుండి గాని, ప్రతిపాద కణాల నుండి, అండాంతః కణజాలమునుండి గాని, అండకవచ కణాల నుండి గాని ఏర్పడతాయి.

కారణాలు[మార్చు]

  • 1. సంకరణము (Hybridization)
  • 2. నెక్రో హార్మోను సిద్ధాంతము ప్రకారము నశించుచున్న అండాంతః కణజాలము నుండి స్రవించే పదార్థాలు వాటి ప్రక్కన గల కణాలను ప్రేరేపించి పిండాలు ఏర్పడడాన్ని ప్రోత్సహిస్తాయి.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=బహుపిండత&oldid=3691507" నుండి వెలికితీశారు