బారిష్టరు పార్వతీశం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బారిష్టరు పార్వతీశం అన్న పేరు వీటిని సూచిస్తుంది: