బ్యాట్స్ మెన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

క్రికెట్ క్రీడలో బ్యాటింగ్ (చెసె వారిని బ్యాట్స్ మెన్ అంటారు) క్రికెట్ బ్యాట్ తో క్రికెట్ బంతిని కొట్టే ఒక క్రియ లేదా నైపుణ్యంతో పరుగులు చెయడం లేదా ఒకరి వికెట్ నష్టం నిరోధించడాని బ్యాటింగ్ అంటారు.