భారతదేశ ఏకీకరణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశ ఏకీకరణ లేదా స్వదేశ సంస్థానాల విలీనం అన్నది 1947లో భారతదేశ స్వాతంత్ర్యం, భారత విభజన సమయంలో స్వదేశ రాజ్యాలు భారతదేశంలో కలిసిన రాజకీయ పరిణామాన్ని సూచిస్తుంది. భారతదేశానికి స్వాత్రంత్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు భారత స్వాతంత్ర్య చట్టం 550కి పైగా ఉన్న స్వదేశ సంస్థానాలకు భారతదేశంలోనో, పాకిస్తాన్ లోనో విలీనమయ్యేందుకు లేక స్వతంత్రంగా ఉండేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ఈ స్వదేశ సంస్థానాలను భారతదేశంలో విలీనం చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు, జరిగిన పరిణామాలు విశేషమైనవి.