భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/అరుణాచల్ ప్రదేశ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అరుణాచల్ ప్రదేశ్

వ.సం. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణము జనాభా (2001) విస్తీర్ణము (కి.మీ.²) జన సాంద్రత (/కి.మీ.²)
1 CH ఛంగ్‌లంగ్ ఛంగ్‌లంగ్ 124994 4662 27
2 DV దీబాంగ్ లోయ అనీని 57543 13029 4
3 EK తూర్పు కమెంగ్ సెప్పా 57065 4134 14
4 ES తూర్పు సియాంగ్ పసిఘాట్ 87430 4005 22
5 LB దిగువ సుబన్‌సిరి జిరో 97614 10135 10
6 LO లోహిత్ తేజు 143478 11402 13
7 PA పపుమ్ పరె యుపియా 121750 2875 42
8 TA తవాంగ్ తవాంగ్ 34705 2172 16
9 TI తిరప్ ఖొన్సా 100227 2362 42
10 UB ఎగువ సుబన్‌సిరి దపోరిజొ 54995 7032 8
11 US ఎగువ సియాంగ్ యింగ్‌కియోంగ్ 33146 6188 5
12 WK పశ్చిమ కమెంగ్ బొమ్డిల 74595 7422 10
13 WS పశ్చిమ సియాంగ్ అలాంగ్ 103575 8325 12