భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/ఒరిస్సా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఒడిషా

సంఖ్య రాష్ట్రము. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణము జనాభా (2001) విస్తీర్ణము (కి.మీ.²) జన సాంద్రత (/కి.మీ.²)
1 OR AN అంజుల్ అంజుల్ 1139341 6347 180
2 OR BD భౌధ్ భౌధ్ 373038 4289 87
3 OR BH భద్రక్ భద్రక్ 1332249 2788 478
4 OR BL బలంగిర్ బలంగిర్ 1335760 6552 204
5 OR BR బర్గర్ బర్గర్ 1345601 5832 231
6 OR BW బలేశ్వర్ బలేశ్వర్ 2023056 3706 546
7 OR CU కటక్ కటక్ 2340686 3915 598
8 OR DE దియోగర్ దియోగర్ 274095 2781 99
9 OR DH డెంకనల్ డెంకనల్ 1065983 4597 232
10 OR GN గంజం ఛత్రపూర్ 3136937 8033 391
11 OR GP గజపతి జిల్లా పరలఖెముండి 518448 3056 170
12 OR JH ఝార్సుగూడ ఝార్సుగూడ 509056 2202 231
13 OR JP జాజ్పూర్ పనికోయ్‌లి 1622868 2885 563
14 OR JS జగత్సింగ్పూర్ జగత్సింగ్పూర్ 1056556 1759 601
15 OR KH ఖొర్దా భువనేశ్వర్ 1874405 2888 649
16 OR KJ కియోంఝర్ కియోంఝర్ 1561521 8336 187
17 OR KL కలహంది భవానీపట్నం 1334372 8197 163
18 OR KN కంధమల్ ఫుల్‌బాని 647912 6004 108
19 OR KO కొరపుత్ కొరపుత్ 1177954 8534 138
20 OR KP కేంద్రపరా కేంద్రపరా 1301856 2546 511
21 OR ML మల్కనగిరి మల్కనగిరి 480232 6115 79
22 OR MY మయూర్బని బరిపద 2221782 1041 2134
23 OR NB నబరంగ్పుర్ నబరంగ్పుర్ 1018171 5135 198
24 OR NU నౌపద నౌపద 530524 3408 156
25 OR NY నయాగర్ నయాగర్ 863934 3954 218
26 OR PU పూరి (ఒడిషా) పూరి (ఒడిషా) 1498604 3055 491
27 OR RA రాయగడ రాయగడ 823019 7585 109
28 OR SA సంబల్పుర్ సంబల్పుర్ 928889 6702 139
29 OR SO సోనెపూర్ సోనెపూర్ 540659 2284 237
30 OR SU సుందర్ఘర్ సుందర్ఘర్ 1829412 9942 184