భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/కర్ణాటక

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కర్ణాటక

వ.సం. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణము జనాభా (2001) విస్తీర్ణము (కి.మీ.²) జన సాంద్రత (/కి.మీ.²)
1 BD బీదర్ బీదర్ 1501374 5448 276
2 BG బెల్గాం బెల్గాం 4207264 13415 314
3 BJ బిజాపూర్ బిజాపూర్ 1808863 10517 172
4 BK బాగల్‌కోట్ బాగల్‌కోట్ 1652232 6583 251
5 BL బళ్ళారి బళ్లారి 2025242 8439 240
6 BN బెంగళూరు బెంగళూరు 6523110 2190 2979
7 BR బెంగళూరు (గ్రామీణ) బెంగళూరు 1877416 5815 323
8 CJ చామరాజనగర్ చామరాజనగర్ 964275 5102 189
9 CK చిక్‌మగళూరు చిక్‌మగళూరు 1139104 7201 158
10 CT చిత్రదుర్గ చిత్రదుర్గ 1510227 8437 179
11 DA దావణగేరె దావణగేరె 1789693 5926 302
12 DH ధార్వాడ్ ధార్వాడ్ 1603794 4265 376
13 DK దక్షిణ కన్నడ మంగళూరు 1896403 4559 416
14 GA గదగ్ గదగ్ 971955 4651 209
15 GU గుల్బర్గా గుల్బర్గా 3124858 16224 193
16 HS హసన్ హసన్ 1721319 6814 253
17 HV హవేరి హవేరి 1437860 4825 298
18 KD కొడగు మడికేరి 545322 4102 133
19 KL కోలార్ కోలార్ 2523406 8223 307
20 KP కొప్పల్ కొప్పల్ 1193496 7190 166
21 MA మండ్య మండ్య 1761718 4961 355
22 MY మైసూరు మైసూరు 2624911 6854 383
23 RA రాయచూరు రాయచూరు 1648212 6839 241
24 SH షిమోగా షిమోగా 1639595 8495 193
25 TU తుమకూరు తుమకూరు 2579516 10598 243
26 UD ఉడుపి ఉడుపి 1109494 3879 286
27 UK ఉత్తర కన్నడ కార్వార్ 1353299 10291 132
28 రామనగరం రామనగరం 1082636
29 చిక్‌బళ్లాపూర్ చిక్‌బళ్లాపూర్ 1255104
30 యాద్గిర్ యాద్గిర్ 1174271