భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/కర్ణాటక

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కర్ణాటక జిల్లాలు[మార్చు]

వ.సం. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణం జనాభా

(2011)

విస్తీర్ణం

(కి.మీ.²)

జన సాంద్రత

(/కి.మీ.²)

1 BK బాగల్‌కోట్ జిల్లా బాగల్‌కోట్ 18,90,826 6,583 288
2 BL బళ్ళారి బళ్లారి 25,32,383 8,439 300
3 BG బెల్గాం బెల్గాం 47,78,439 13,415 356
4 BR బెంగళూరు బెంగళూరు 9,87,257 2,239 441
5 BN బెంగుళూరు గ్రామీణ జిల్లా బెంగళూరు 95,88,910 2,190 4,378
6 BD బీదరు జిల్లా బీదరు 17,00,018 5,448 312
7 CJ చామరాజనగర్ చామరాజనగర్ 10,20,962 5,102 200
8 CK చిక్కబళ్ళాపూర్ జిల్లా చిక్‌బళ్లాపూర్ 12,54,377 4,208 298
9 CK చిక్‌మగళూరు చిక్‌మగళూరు 11,37,753 7,201 158
10 CT చిత్రదుర్గ చిత్రదుర్గ 16,60,378 8,437 197
11 DK దక్షిణ కన్నడ మంగళూరు 20,83,625 4,559 457
12 DA దావణగేరె దావణగేరె 19,46,905 5,926 329
13 DH ధార్వాడ్ ధార్వాడ్ 18,46,993 4,265 434
14 GA గదగ్ గదగ్ 10,65,235 4,651 229
15 GU గుల్బర్గా జిల్లా గుల్బర్గా 25,64,892 10,990 233
16 HS హసన్ హసన్ 17,76,221 6,814 261
17 HV హవేరి హవేరి 15,98,506 4,825 331
18 KD కొడగు మడికేరి 5,54,762 4,102 135
19 KL కోలారు జిల్లా కోలారు 15,40,231 4,012 384
20 KP కొప్పల్ కొప్పల్ 13,91,292 5,565 250
21 MA మండ్య మండ్య 18,08,680 4,961 365
22 MY మైసూరు జిల్లా మైసూరు 29,94,744 6,854 437
23 RA రాయచూరు రాయచూరు 19,24,773 6,839 228
24 RM రామనగర జిల్లా రామనగరం 10,82,739 3,573 303
25 SH షిమోగా షిమోగా 17,55,512 8,495 207
26 TU తుమకూరు తుమకూరు 26,81,449 10,598 253
27 UD ఉడుపి ఉడుపి 11,77,908 3,879 304
28 UK ఉత్తర కన్నడ కార్వార్ 13,53,299 10,291 132
29 BJ బిజాపూర్ బిజాపూర్ 21,75,102 10,517 207
30 YG యాద్గిరి జిల్లా యాద్గిర్ 11,72,985 5,225 224