భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/జార్ఖండ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జార్ఖండ్

వ.సం. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణము జనాభా (2001) విస్తీర్ణము (కి.మీ.²) జన సాంద్రత (/కి.మీ.²)
1 BO బొకారో బొకారో 1775961 2861 621
2 CH చత్రా చత్రా 790680 3700 214
3 DE దేవ్‌ఘర్ దేవ్‌ఘర్ 1161370 2479 468
4 DH ధన్‌బాద్ ధన్‌బాద్ 2394434 2075 1154
5 DU దుమ్కా దుమ్కా 1754571 5518 318
6 ES పూర్బా సింగ్‌భుం జంషెడ్‌పూర్ 1978671 3533 560
7 GA గర్వా గర్వా 1034151 4064 254
8 GI గిరిడి గిరిడి 1901564 4887 389
9 GO గొడ్డా గొడ్డా 1047264 2110 496
10 GU గుమ్లా గుమ్లా 1345520 9091 148
11 HA హజారీబాగ్ హజారీబాగ్ 2277108 6154 370
12 KO కోడెర్మా కోడెర్మా 498683 1312 380
13 LO లోహార్‌దాగా లోహార్‌దాగా 364405 1494 244
14 PK పాకూర్ పాకూర్ 701616 1805 389
15 PL పాలము డాల్టన్‌గంజ్ 2092004 8717 240
16 RA రాంచి రాంచి 2783577 7974 349
17 SA సాహిబ్‌గంజ్ సాహిబ్‌గంజ్ 927584 1599 580
18 WS పశ్చిం సింగ్‌భుం చాబాసా 2080265 9906 210