భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/పశ్చిమ బెంగాల్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పశ్చిమ బెంగాల్[మార్చు]

క్ర.సం. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణం జనాభా

(2011)

విస్తీర్ణం

(కి.మీ.²)

జన సాంద్రత

(/కి.మీ.²)

1 AD అలిపురద్వార్ జిల్లా అలిపురద్వార్ 17,00,000 3,383 400
2 BN బంకురా జిల్లా బంకురా 35,96,292 6,882 523
3 BR పశ్చిమ బర్ధమాన్ జిల్లా అసన్‌సోల్ 28,82,031 1,603 1,100
4 BR పూర్బ బర్ధామన్ జిల్లా బర్ధామన్ 48,35,532 5,433 890
5 BI బీర్బం జిల్లా సురి, బీర్బం 35,02,387 4,545 771
6 KB కూచ్ బెహర్ జిల్లా కూచ్ బెహర్ 28,22,780 3,387 833
7 DD దక్షిణ దినాజ్‌పూర్ జిల్లా బలుర్‌ఘాట్ 16,70,931 2,183 753
8 DA డార్జిలింగ్ జిల్లా డార్జిలింగ్ 18,42,034 3,149 585
9 HG హుగ్లీ జిల్లా హుగ్లీ-చుచురా 55,20,389 3,149 1,753
10 HR హౌరా జిల్లా హౌరా 48,41,638 1,467 3,300
11 JA జల్పైగురి జిల్లా జల్పైగురి 38,69,675 6,227 621
12 JH ఝార్‌గ్రామ్ జిల్లా ఝార్‌గ్రామ్ 11,36,548 3,038 370
13 KA కలింపాంగ్ జిల్లా కలింపాంగ్ 2,51,642 1,054 239
14 KO కోల్‌కాతా జిల్లా కోల్‌కాతా 44,86,679 206.08 24,252
15 MA మల్దా జిల్లా ఇంగ్లీష్ బజార్ 39,97,970 3,733 1,071
16 MU ముర్షిదాబాద్ జిల్లా బెహరంపూర్ 71,02,430 5,324 1,334
17 NA నదియా జిల్లా కృష్ణానగర్, నదియా 51,68,488 3,927 1,316
18 PN ఉత్తర 24 పరగణాలు జిల్లా బరసత్ 1,00,82,852 4,094 2,463
19 PM పశ్చిమ మేదినిపూర్ జిల్లా మిద్నాపూర్ 50,94,238 9,345 1,076
20 PR పూర్భా మేదినిపూర్ జిల్లా తమ్లుక్ 44,17,377 4,736 923
21 PU పురూలియా జిల్లా పురూలియా 29,27,965 6,259 468
22 PS దక్షిణ 24 పరగణాల జిల్లా అలిపూర్ 81,53,176 9,960 819
23 UD ఉత్తర దినాజ్‌పూర్ జిల్లా రాయ్‌గంజ్ 30,00,849 3,180 956