భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/బీహార్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బీహార్

సంఖ్య రాష్ట్రము. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణము జనాభా (2001) విస్తీర్ణము (కి.మీ.²) జన సాంద్రత (/కి.మీ.²)
1 BR AR అరారియా అరారియా 2124831 2829 751
2 BR AU ఔరంగాబాద్ ఔరంగాబాద్ 2004960 3303 607
3 BR BA బంకా బంకా 1608778 3018 533
4 BR BE బెగుసరాయ్ బెగుసరాయ్ 2342989 1917 1222
5 BR BG భాగల్‌పూర్ భాగల్‌పూర్ 2430331 2569 946
6 BR BJ భోజ్‌పూర్ ఆరా 2233415 2473 903
7 BR BU బక్సార్ బక్సార్ 1403462 1624 864
8 BR DA దర్భంగా దర్భంగా 3285473 2278 1442
9 BR EC తూర్పు చంపారణ్ మోతిహారి 3933636 3969 991
10 BR GA గయ గయ 3464983 4978 696
11 BR GO గోపాల్‌గంజ్ గోపాల్‌గంజ్ 2149343 2033 1057
12 BR JA జమూయి జమూయి 1397474 3099 451
13 BR JE జహానాబాద్ జహానాబాద్ 1511406 1569 963
14 BR KH ఖగరియా ఖగరియా 1276677 1486 859
15 BR KI కిషన్‌గంజ్ కిషన్‌గంజ్ 1294063 1884 687
16 BR KM కైమూర్ భబువా 1284575 3363 382
17 BR KT కతిహార్ కతిహార్ 2389533 3056 782
18 BR LA లఖిసరాయ్ లఖిసరాయ్ 801173 1229 652
19 BR MB మధుబని మధుబని 3570651 3501 1020
20 BR MG ముంగేర్ ముంగేర్ 1135499 1419 800
21 BR MP మాధెపురా మాధెపురా 1524596 1787 853
22 BR MZ ముజఫర్‌పూర్ ముజఫర్‌పూర్ 3743836 3173 1180
23 BR NL నలందా బీహార్ షరీఫ్ 2368327 2354 1006
24 BR NW నవాడా నవాడా 1809425 2492 726
25 BR PA పాట్నా పాట్నా 4709851 3202 1471
26 BR PU పుర్నియా పుర్నియా 2540788 3228 787
27 BR RO రోహ్తాస్ సుసరామ్ 2448762 3850 636
28 BR SH సహరసా సహరసా 1506418 1702 885
29 BR SM సమస్తిపూర్ సమస్తిపూర్ 3413413 2905 1175
30 BR SO షెవొహార్ షెవొహార్ 514288 443 1161
31 BR SP షేఖ్‌పురా షేఖ్‌పురా 525137 689 762
32 BR SR శరన్ చప్రా 3251474 2641 1231
33 BR ST సీతామర్హి సీతామర్హి 2669887 2199 1214
34 BR SU సుపావుల్ సుపావుల్ 1745069 2410 724
35 BR SW సివన్ సివన్ 2708840 2219 1221
36 BR VA వైశాలి హజీపూర్ 2712389 2036 1332
37 BR WC పశ్చిమ చంపారణ్ బెత్తియా 3043044 5229 582