భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/మణిపూర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మణిపూర్

సంఖ్య రాష్ట్రము. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణము జనాభా (2001) విస్తీర్ణము (కి.మీ.²) జన సాంద్రత (/కి.మీ.²)
1 MN BI భిష్నుపూర్ భిష్నుపూర్ 205907 496 415
2 MN CC చురచంద్‌పూర్ చురచంద్‌పూర్ 228707 4574 50
3 MN CD చందేల్ చందేల్ 122714 3317 37
4 MN EI ఈస్ట్ ఇంఫాల్ పొరొంపాట్ 393780 710 555
5 MN SE సేనాపతి సేనాపతి 379214 3269 116
6 MN TA తమెంగ్‌లాంగ్ తమెంగ్‌లాంగ్ 111493 4460 25
7 MN TH తౌబాల్ తౌబాల్ 366341 514 713
8 MN UK ఉఖ్రుల్ ఉఖ్రుల్ 140946 4547 31
9 MN WI వెస్ట్ ఇంఫాల్ లంఫెల్‌పాట్ 439532 519 847