భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/మహారాష్ట్ర

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మహారాష్ట్ర

సంఖ్య రాష్ట్రము. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణము జనాభా (2001) విస్తీర్ణము (కి.మీ.²) జన సాంద్రత (/కి.మీ.²)
1 MH AH అహ్మద్‌నగర్ జిల్లా అహ్మద్‌నగర్ 4088077 17048 240
2 MH AK అకోలా జిల్లా అకోలా 1629305 5429 300
3 MH AM అమరావతి అమరావతి 2606063 12235 213
4 MH AU ఔరంగాబాదు ఔరంగాబాదు 2920548 10107 289
5 MH BH భండారా జిల్లా భండారా 1135835 3890 292
6 MH BI బీడ్ జిల్లా బీడ్ 2159841 10693 202
7 MH BU బుల్ధానా బుల్ధానా] 2226328 9661 230
8 MH CH చంద్రపూర్ జిల్లా చంద్రపూర్ 2077909 11443 182
9 MH DH ధూలే జిల్లా ధూలే 1708993 8095 211
10 MH GA గఢ్ చిరోలి జిల్లా గఢ్ చిరోలి 969960 14412 67
11 MH GO గోందియా జిల్లా గోందియా 1200151 5431 221
12 MH HI హింగోలి జిల్లా హింగోలి 986717 4526 218
13 MH JG జలగావ్ జిల్లా జలగావ్ 3679936 11765 313
14 MH JN జాల్నా జిల్లా జాల్నా 1612357 7718 209
15 MH KO కొల్హాపూర్ జిల్లా కొల్హాపూర్ 3515413 7685 457
16 MH LA లాతూర్ జిల్లా లాతూర్ 2078237 7157 290
17 MH MC ముంబై నగరం జిల్లా 3326837 69 48215
18 MH MU ముంబై పరిసరం జిల్లా బాంద్రా (తూర్పు) 8587561 534 16082
19 MH NB నందుర్బార్ జిల్లా నందుర్బార్ 1309135 5055 259
20 MH ND నాందేడ్ జిల్లా నాందేడ్ 2868158 10528 272
21 MH NG నాగపూర్ జిల్లా నాగపూర్ 4051444 9892 410
22 MH NS నాశిక్ జిల్లా నాశిక్ 4987923 15539 321
23 MH OS ఉస్మానాబాద్ జిల్లా ఉస్మానాబాద్ 1472256 7569 195
24 MH PA పర్భణీ జిల్లా పర్భణీ 1491109 6511 229
25 MH PU పూణె జిల్లా పూణె 7224224 15643 462
26 MH RG రాయిఘర్ జిల్లా అలీబాగ్ 2205972 7152 308
27 MH RT రత్నగిరి జిల్లా రత్నగిరి 1696482 8208 207
28 MH SI సింధుదుర్గ్ జిల్లా ఒరాస్ 861672 5207 165
29 MH SN సాంగ్లీ జిల్లా సాంగ్లీ 2581835 8572 301
30 MH SO షోలాపూర్ జిల్లా షోలాపూర్ 3855383 14895 259
31 MH ST సతారా జిల్లా సతారా 2796906 10475 267
32 MH TH ఠాణే జిల్లా ఠాణే 8128833 9558 850
33 MH WR వార్ధా జిల్లా వార్ధా 1230640 6309 195
34 MH WS వశీం జిల్లా వశీం 1019725 5155 198
35 MH YA యావత్మల్ జిల్లా యావత్మల్ 2460482 13582 181