భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/మేఘాలయ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మేఘాలయ

సంఖ్య రాష్ట్రము. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణము జనాభా (2001) విస్తీర్ణము (కి.మీ.²) జన సాంద్రత (/కి.మీ.²)
1 ML EG ఈస్ట్ గారో హిల్స్ విలియంనగర్ 247555 2603 95
2 ML EK ఈస్ట్ కాశీ హిల్స్ షిల్లాంగ్ 660994 2752 240
3 ML JH జెంతీ హిల్స్ జోవల్ 295692 3819 77
4 ML RB రి-భోయ్ నొంగ్పోహ్ 192795 2378 81
5 ML SG సౌత్ గరో హిల్స్ బగ్మర 99105 1850 54
6 ML WG వెస్ట్ గరో హిల్స్ తుర 515813 3714 139
7 ML WK ఉత్తర గరోహిల్స్ నోంగ్‌స్టోయిన్ 294115 5247 56
8 ML WK నైరుతీ కాశీహిల్స్ మాకర్వత్ 98543 1341
9 ML WK పశ్చిమ జంతీహిల్స్ జోవై 385,601, 1693 159.69
10 ML WK నైరుతీ గరోహిల్స్ అంపతి 1,72,495 56.7
11 ML WK వెస్ట్ కాశీ హిల్స్ నోంగ్‌స్టోయిన్ 385,601 5247 294