భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/రాజస్థాన్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజస్థాన్

సంఖ్య రాష్ట్రము. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణము జనాభా (2001) విస్తీర్ణము (కి.మీ.²) జన సాంద్రత (/కి.మీ.²)
1 RJ AJ అజ్మీర్ అజ్మీర్ 2180526 8481 257
2 RJ AL ఆల్వార్ ఆల్వార్ 2990862 8380 357
3 RJ BI బికనీర్ బికనీర్ 1673562 27244 61
4 RJ BM బార్మర్ బార్మర్ 1963758 28387 69
5 RJ BN బన్‌స్వార బన్‌స్వార 1500420 5037 298
6 RJ BP భరత్‌పూర్ భరత్‌పూర్ 2098323 5066 414
7 RJ BR బరన్ బరన్ 1022568 6955 147
8 RJ BU బుంది బుంది 961269 5550 173
9 RJ BW భిల్వార భిల్వార 2009516 10455 192
10 RJ CR చురు చురు 1922908 16830 114
11 RJ CT చత్తౌర్‌గర్ చత్తౌర్‌గర్ 1802656 10856 166
12 RJ DA దౌస దౌస 1316790 3429 384
13 RJ DH ధౌల్‌పూర్ ధౌల్‌పూర్ 982815 3084 319
14 RJ DU దుంగర్‌పూర్ దుంగర్‌పూర్ 1107037 3770 294
15 RJ GA గంగానగర్ గంగానగర్ 1788487 7984 224
16 RJ HA హనుమాన్‌గర్ హనుమాన్‌గర్ 1517390 12645 120
17 RJ JJ ఝుంఝునూన్ ఝుంఝునూన్ 1913099 5928 323
18 RJ JL జలోర్ జలోర్ 1448486 10640 136
19 RJ JO జోధ్‌పూర్ జోధ్‌పూర్ 2880777 22850 126
20 RJ JP జైపూర్ జైపూర్ 5252388 11152 471
21 RJ JS జైసల్మేర్ జైసల్మేర్ 507999 38401 13
22 RJ JW ఝలావర్ ఝలావర్ 1180342 6219 190
23 RJ KA కరౌలి కరౌలి 1205631 5530 218
24 RJ KO కోట కోట 1568580 5446 288
25 RJ NA నగౌర్ నగౌర్ 2773894 17718 157
26 RJ PA పలి పలి 1819201 12387 147
27 RJ RA రాజ్‌సమంద్ రాజ్‌సమంద్ 986269 3853 256
28 RJ SK శిఖర్ శిఖర్ 2287229 7732 296
29 RJ SM సవై మధోపూర్ సవై మధోపూర్ 1116031 4500 248
30 RJ SR సిరోహి సిరోహి 850756 5136 166
31 RJ TO తోంక్ తోంక్ 1211343 7194 168
32 RJ UD ఉదయపూర్ ఉదయపూర్ 2632210 13430 196