భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/హిమాచల్ ప్రదేశ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హిమాచల్ ప్రదేశ్ జిల్లాలు[మార్చు]

వ.సం. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణం జనాభా

(2011)

విస్తీర్ణం

(కి.మీ.²)

జన సాంద్రత

(/కి.మీ.²)

1 BI బిలాస్‌పూర్ బిలాస్‌పూర్ 3,82,056 1,167 327
2 CH చంబా చంబా 5,18,844 6,528 80
3 HA హమీర్‌పూర్ హమీర్‌పూర్ 4,54,293 1,118 406
4 KA కాంగ్రా ధర్మశాల 15,07,223 5,739 263
5 KI కిన్నౌర్ రెకాంగ్ పియో 84,298 6,401 13
6 KU కుల్లు కుల్లు 4,37,474 5,503 79
7 LS లాహౌల్ స్పితి కేలాంగ్ 31,528 13,835 2
8 MA మండీ మండి 9,99,518 3,950 253
9 SH సిమ్లా సిమ్లా 8,13,384 5,131 159
10 SI సిర్మౌర్ నాహన్ 5,30,164 2,825 188
11 SO సోలన్ సోలన్ 5,76,670 1,936 298
12 UN ఊనా ఊనా 5,21,057 1,540 328