భారతీయ దర్శనాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మానవుడు ఐహికమగు సుఖాల నుండి విముక్తిను పొందుటకు, పరమ ఉత్కృష్టమయిన శాంతిని ఏ విధంగా పొంద వలయునో, దారి చూపునది, తెలియ జేయునది ఏదియో అదే దర్శనములు, అవియే వైదికంలనియు, అవైదికంలను రెండు వర్గాలుగా విడదీసారు.

వైదిక దర్శనాలు

[మార్చు]

అవైదిక దర్శనాలు

[మార్చు]

మూలాలు

[మార్చు]