భారత రాజ్యాంగ పీఠిక

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారత రాజ్యాంగ పీఠిక ఆంగ్లంలో, 42వ రాజ్యాంగ అధికరణలో జరిగిన మార్పులకు ముందు

రాజ్యాంగ పీఠిక పాఠ్యం[మార్చు]

భారత ప్రజలమైన మేము, భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా నిర్మించుకోవడానికి, పౌరులందరికీ:

సాంఘిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ న్యాయాన్ని;

ఆలోచన, భావప్రకటన, విశ్వాసం, ధర్మం మరియు ఆరాధనల స్వాతంత్ర్యాన్ని ;

అంతస్తుల్లోనూ, అవకాశాల్లోనూ, సమానత్వాన్ని చేకూర్చడానికి; మరియు వారందరిలో

వ్యక్తిత్వ గౌరవాన్ని మరియు జాతీయ సమైక్యతను సంరక్షిస్తూ సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించడానికి;

మన ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్ లో 1949, నవంబర్ 26వ తేదీన ఎంపిక చేసుకొని, శాసనంగా రూపొందించుకున్న ఈ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేము ఇచ్చుకుంటున్నాము.

సామ్యవాద[మార్చు]

లౌకిక

పెంపొందించుకోవచ్చు.

ప్రజాస్వామ్య[మార్చు]

అన్వయించుకోవాలి.

గణతంత్రం/లోకతంత్రం[మార్చు]

ఎన్నుకోబడతాడు.

న్యాయం[మార్చు]

పడుతుంది.

న్యాయం:

పంథా.

న్యాయం:

అవకాశాలివ్వాలి.

న్యాయం: