మనస్సాక్షి (అంతరాత్మ)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
విన్సెంట్ వాన్ గో, 1890. క్రోలెర్-ముల్లర్ మ్యూజియం. ద గుడ్ సమరిటన్ (రాముడు మంచి బాలుడు తరహా).

మనస్సాక్షి లేక అంతరాత్మ అన్నది మంచిని చెడు నుంచి విడదీయడంలో సహకరించే సామర్థ్యం, బుద్ధి, అంతర్దృష్టి. నైతికతలో తీర్పు విలువలు, నియమాల నుంచి ఉత్పన్నమవుతాయి. In psychological terms conscience is often described as leading to feelings of remorse when a human commits actions that go against his/her moral values and to feelings of rectitude or integrity when actions conform to such norms.[1] The extent to which conscience informs moral judgment before an action and whether such moral ijudgments are or should be based in reason has occasioned debate through much of the history of Western philosophy.[2]

References[మార్చు]

  1. May, L. (1983). "On Conscience". American Philosophical Quarterly. 20: 57–67.
  2. Langston, Douglas C. Conscience and Other Virtues.