మూత్ర, జననేంద్రియ సంబంధ వ్యాధులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

N00-N39 - మూత్ర, జననేంద్రియ వ్యవస్థ వ్యాధులు : మూత్ర వ్యవస్థ[మార్చు]

(N00-N08) Glomerular diseases[మార్చు]

Prefixes:
.0 Minor glomerular abnormality
.1 Focal and segmental glomerular lesions
.2 Diffuse membranous glomerulonephritis
.3 Diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
.4 Diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
.5 Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis
.6 Dense deposit disease
.7 Diffuse crescentic glomerulonephritis
.8 Other
.9 Unspecified

(N10-N16) Renal tubulo-interstitial diseases[మార్చు]

(N17-N19) Renal failure[మార్చు]

(N20-N23) Urolithiasis[మార్చు]

(N25-N29) Other disorders of kidney and ureter[మార్చు]

  • (N29) Other disorders of kidney and ureter in diseases classified elsewhere

=== (N30-N39) మూత్ర వ్యవస్థ ఇతర వ్యాధులు ===madhu

  • (N33) Bladder disorders in diseases classified elsewhere
  • (N37) Urethral disorders in diseases classified elsewhere

N40-N99 - Diseases of the genitourinary system: pelvis, genitals and breasts[మార్చు]

(N40-N51) పురుష జననేంద్రియముకు సంబంధించిన వ్యాధులు[మార్చు]

(N60-N64) వక్షోజముకు సంబంధించిన సమస్యలు[మార్చు]

(N70-N77) Inflammatory diseases of female pelvic organs[మార్చు]

(N80-N98) Noninflammatory disorders of female genital tract[మార్చు]

(N99) Other disorders of genitourinary tract[మార్చు]

See also[మార్చు]

మూస:Nephrology మూస:Diseases of the pelvis, genitals and breasts