మూస:భారతీయ చరిత్ర కాలవిభాగాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జేమ్స్ మిల్ (1773-1836), భారతదేశం యొక్క చరిత్రలో ప్రముఖంగా మూడు దశలు ఉన్నాయని, [1] అవి హిందూ మతం, ముస్లిం మతం, బ్రిటిష్ నాగరికతలు అని .తన బ్రిటిష్ భారతదేశం యొక్క చరిత్ర (1817) నందు ఉటంకించడం జరిగింది. [1],[2] ఈ కాలవిభాగాలు విమర్శించబడింది, దురభిప్రాయం అది లేవనెత్తింది. [3] "ప్రాచీన, సంగీతం మధ్యయుగాలకు, ఆధునిక కాలాల్లో" అనే మరొక కాలక్రమం విభజన ఉంది.[4] స్మార్ట్ [5], మైఖేల్స్ [6] అనువారు మిల్స్ యొక్క [note 1][7] కాలవిభాగాన్ని "వేదకాలానికి (రెలిజియన్స్) మతములు" [8],కోసం ఒక మూలంగా. అనుసరించినట్లు కనిపిస్తుంది, అయితే ఫ్లడ్ [7], ముస్సే [9][10] "పురాతన, శాస్త్రీయ మధ్యయుగాలకు, ఆధునిక కాలాల్లో" అనే కాలక్రమం అనుసరించారు.

స్మార్ట్ [5] మైఖేల్స్
(మొత్తం)[11]
మైఖేల్స్
(వివరణాత్మకం)[11]
ముస్సే [10] ఫ్లడ్ [12]
సింధు లోయ నాగరికత, వేద కాలం
(సి. 3000–1000 బిసిఈ)
మతాలు (వేదాలు పూర్వం)
(సి. 1750 బిసిఈ వరకు)[6]
మతాలు (వేదాలు పూర్వం)
(సి. 1750 బిసిఈ వరకు)[6]
సింధు లోయ నాగరికత
(3300–1400 బిసిఈ)
సింధు లోయ నాగరికత
(సి. 2500 నుండి 1500 బిసిఈ)
వేద మతం
(సి. 1750–500 బిసిఈ)
ప్రారంభ వేద కాలం
(సి. 1750–1200 బిసిఈ)
వేద కాలం
(1600–800 బిసిఈ)
వేద కాలం
(సి. 1500–500 బిసిఈ)
మధ్య వేద కాలం
(1200 బిసిఈ నుండి)
సంగీతం ముందు కాలం
(సి. 1000 బిసిఈ– 100 సిఈ)
దివంగత వేద కాలం
(850 బిసిఈ నుండి)
సంగీతం కాలం
(800–200 బిసిఈ)
సంస్కరణవాదం (తపస్వి )
(సి. 500–200 బిసిఈ)
సంస్కరణవాదం (తపస్వి )
(సి. 500–200 బిసిఈ)
ఇతిహాసం , పౌరాణికం
(సి. 500 బిసిఈ నుండి 500 సిఈ)
సాంప్రదాయ హిందూమతం
(సి. 200 బిసిఈ – 1100 సిఈ)[13]
పూర్వ సాంప్రదాయ హిందూమతం
(సి. 200 బిసిఈ– 300 సిఈ)[14]
ఇతిహాసం , పౌరాణికం
(200 బిసిఈ– 500 సిఈ)
శాస్త్రీయ కాలం
(సి. 100 – 1000 సిఈ)
"స్వర్ణయుగం" (గుప్త సామ్రాజ్యం)
(సి. 320–650 సిఈ)[15]
దివంగత సాంప్రదాయ హిందూమతం
(సి. 650–1100 సిఈ)[16]
మధ్యయుగ, చివరి పౌరాణిక కాలం
(500–1500 సిఈ)
మధ్యయుగ, చివరి పౌరాణిక కాలం
(500–1500 సిఈ)
హిందూ మతం-ఇస్లామిక్ నాగరికత
(సి. 1000–1750 సిఈ)
"హిందూమతం శాఖలు"
(సి. 1100–1850 సిఈ)[17]
"హిందూమతం శాఖలు"
(సి. 1100–1850 సిఈ)[17]
ఆధునిక యుగం
(1500–ప్రస్తుతం )
ఆధునిక కాలం
(సి. 1500 సిఈ నుండి ప్రస్తుతం వరకు)
ఆధునిక కాలం
(సి. 1750 సిఈ – ప్రస్తుతము)
ఆధునిక హిందూమతం
(సి.. 1850 నుండి)[18]
ఆధునిక హిందూమతం
(సి.. 1850 నుండి)[18]
 • "మహోన్నతమైన హిందూమతం" వివిధ కాలాలు ఈ విధముగా ఉన్నాయి:
 • స్మార్ట్ 1000 బిసిఈ, 100 సిఈ మధ్య ఉన్న కాలం "పూర్వ సాంప్రదాయం" అని వ్యవహరించారు. ఇది ఉపనిషత్తుల, బ్రాహ్మణ మతం, [note 2], జైనమతం, బౌద్ధమతం కోసం ఏర్పడుతున్న కాలం.
 • స్మార్ట్ ప్రకారం, "క్లాసికల్ పిరియడ్", భారతదేశంలో మహాయాన-బౌద్ధమతం యొక్క క్షీణత [20], "మహోన్నతమైన హిందూమతం" పుష్పంతో సమానంగా, పుష్పించే కాలంగా 100 నుండి 1000 సిఈ వరకు ఉంటుంది.
 • మైకేల్స్ ప్రకారం, 500 బిసిఈ, 200 బిసిఈ మధ్య కాలం "తపస్వి సంస్కరణవాదం" [21] అనే ఒక సమయం, అలాగే 200 బిసిఈ, 1100 సిఈ మధ్య కాలానికి అయితే "మహోన్నతమైన హిందూమతం" సమయం, కాబట్టి, "వేద మతం, హిందూ మతం మతాల [13] మధ్య ఒక మలుపు" ఉంది.
 • ముస్సే , సుదీర్ఘ మార్పు కాలంగా, అవి 800 బిసిఈ మధ్య, 200 బిసిఈ కాలంలో అని గుర్తించాడు. ఇది అతను "క్లాసికల్ పీరియడ్" సూచించాడు. ముస్సే ప్రకారం, హిందూమతం యొక్క ప్రాధమిక భావనలు కొన్ని, అవి కర్మ, పునర్జన్మ, "వ్యక్తిగత జ్ఞానోదయం, రూపాంతరీకరణ", ఈ సమయంలో అభివృద్ధి చెందినవి. ఇవి వేద మతం లేవని, [22] వ్యక్తీకరించాడు..


గమనికలు[మార్చు]

 1. మైఖేల్స్ 1996 సం.లో ఫ్లడ్ పేర్కొన్నాడు
 2. Smart distinguishes "Brahmanism" from the Vedic religion, connecting "Brahmanism" with the Upanishads.[19]

మూలాలు[మార్చు]

 1. 1.0 1.1 Khanna 2007, p. xvii.
 2. Misra 2004, p. 194.
 3. Kulke 2004, p. 7.
 4. Flood 1996, p. 21.
 5. 5.0 5.1 Smart 2003, p. 52-53.
 6. 6.0 6.1 6.2 Michaels 2004, p. 32.
 7. 7.0 7.1 Flood 1996.
 8. Michaels 2004, p. 31, 348.
 9. Muesse 2003.
 10. 10.0 10.1 Muesse 2011.
 11. 11.0 11.1 Michaels 2004.
 12. Flood, 1996 & 21-22.
 13. 13.0 13.1 Michaels 2004, p. 38.
 14. Michaels 2004, p. 39.
 15. Michaels 2004, p. 40.
 16. Michaels 2004, p. 41.
 17. 17.0 17.1 Michaels 2004, p. 43.
 18. 18.0 18.1 Michaels 2004, p. 45.
 19. Smart 2003, p. 52, 83-86.
 20. Smart 2003, p. 52.
 21. Michaels 2004, p. 36.
 22. Muesse 2003, p. 14.

మూలాధారాలు[మార్చు]

 • Flood, Gavin D. (1996), An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press
 • Khanna, Meenakshi (2007), Cultural History Of Medieval India, Berghahn Books
 • Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar (2004), A History of India, Routledge
 • Michaels, Axel (2004), Hinduism. Past and present, Princeton, New Jersey: Princeton University Press
 • Misra, Amalendu (2004), Identity and Religion: Foundations of Anti-Islamism in India, SAGE
 • Muesse, Mark William (2003), Great World Religions: Hinduism
 • Muesse, Mark W. (2011), The Hindu Traditions: A Concise Introduction, Fortress Press
 • Smart, Ninian (2003), Godsdiensten van de wereld (The World's religions), Kampen: Uitgeverij Kok