మూస:విరాంగం-ఓఖా రైలు మార్గము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
విరాంగం-ఓఖా రైలు మార్గము
అహ్మదాబాద్–విరాంగం రైలు మార్గము వైపునకు
విరాంగం–మహేసన రైలు మార్గము వైపునకు
0 విరాంగం
ఎన్‌హెచ్-947
గాందీధాం–అహ్మదాబాద్‌ ప్రధాన రైలు మార్గము వైపునకు
10 వాణి రోడ్
15 ఖరేశ్వర్ రోడ్
19 సాబ్లీ రోడ్
25 భాస్కరపారా
32 లీలాపూర్ రోడ్
39 కేసరియా రోడ్
44 లఖ్తార్
50 బజరంగ్‌పురా
56 బాలా రోడ్
ధరాన్గధ్రా–సురేంద్ర నగర్ రైలు మార్గము వైపునకు
సురేంద్ర నగర్–భావ్‌నగర్ రైలు మార్గము వైపునకు
67 సురేంద్ర నగర్
ఎస్‌హెచ్-20
73 చామరాజ్
79 డిగ్సార్
87 మూలీ రోడ్
97 రాంపర్దా
103 వగడియా
113 థాన్ జంక్షన్
ఎన్‌హెచ్-27
119 లాఖామనాచీ
127 దాలాదీ
135 లూనాసేరియా
140 వాంకనేర్ జంక్షన్
మాలియా మియానా–వాంకనేర్ రైలు మార్గము వైపునకు
మచ్చు నది
142 వాంకనేర్ సిటీ
ఎన్‌హెచ్-8ఎ
147 అమర్సర్
152 సింధావదార్
159 కానాకోట్
171 ఖోరానా
172 బిలీష్వర్
రాజ్‌కోట్–మోర్బీ హైవే
182 రాజ్‌కోట్ జంక్షన్
రాజ్‌కోట్–సోమనాథ్ రైలు మార్గము వైపునకు
192 ఖాన్దేరీ
206 పద్ధారీ
213 ఖానోల్
220 హద్మతియా జంక్షన్
228 జాలియా దేవానీ
236 జాం వాన్థాలీ
248 ఆలీయా బాదా
ఎన్‌హెచ్-947
258 హాపా
266 జాంనగర్
278 లఖ్బావల్
288 పిప్లీ
పోర్‌బందర్-జెతల్‌సర్ రైలు మార్గము వైపునకు
293 కానలూస్ జంక్షన్
సిక్కా
303 మోద్పూర్
313 సిన్హన్
ఎన్‌హెచ్-947
321 ఖంబాలియా
ఎన్‌హెచ్-947
339 భాటెల్
353 భోపాల్కా
363 భాటియా
374 కురంగా
383 ఓఖా మాధీ
401 గోరింజా
ఎన్‌హెచ్-947
405 ద్వారక
410 వార్వాలా
421 భీంరాణా
424 మిథాపూర్
ఎన్‌హెచ్-947
433 ఓఖా

Source:Google Maps 59503 విరాంగం-ఓఖా ప్యాసింజర్

This is a route-map template for a railway in India.

For information on use of this template, refer to Wikipedia:Route diagram template, for pictograms used see Wikipedia:Route diagram template/Catalog of pictograms.