మూస:సేలం-జోలార్‌పేట రైలు మార్గము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
సేలం-జోలార్‌పేట రైలు మార్గము
కి.మీ.
చెన్నై సెంట్రల్ వైపునకు
120 జోలార్‌పేట జంక్షన్
బెంగళూరు సిటీ వైపునకు
116 జోలార్‌పేట కార్డ్ క్యాబిన్
113 తిరుపత్తూర్
101 కాగన్‌కరాయ్
96 కున్నత్తూర్
89 సామాల్పట్టి
81 దాసంపట్టి
73 దొడ్డంపట్టి
65.8 మోరప్పూర్
59.6 తొంగనూర్
53.2 బుడ్డిరెడ్డిపట్టి
43.2 బొమ్మిడి
33.1 లోకూర్
23.7 డానిష్‌పేట్
16.6 తిన్నప్పట్టి
6.5 కరుప్పూర్
బెంగళూరు సిటీ వైపునకు
to మెట్టూరు డ్యాం
3.4 మాగ్నసైట్ జంక్షన్
0 సేలం జంక్షన్
'సేలం స్టీల్ ప్లాంట్ వైపుకు
to విల్లుపురం జంక్షన్
to ఈరోడ్ జంక్షన్
to కరూర్ జంక్షన్
Source: Google Maps


This is a route-map template for the సేలం-జోలార్‌పేట రైలు మార్గము సేలం రైల్వే డివిజను, పాలక్కాడ్ రైల్వే డివిజను, దక్షిణ రైల్వే జోన్.

This is a route-map template for a railway in India.

For information on use of this template, refer to Wikipedia:Route diagram template, for pictograms used see Wikipedia:Route diagram template/Catalog of pictograms.

Soures: