మూస:Geobox/doc/River

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

This page provides an example of usage and blank templates.

Example[మార్చు]

Coordinates: 0°10′0″S 49°0′0″W / 0.16667°S 49.00000°W / -0.16667; -49.00000
Amazon
Apurímac, Ene, Tambo, Ucayali, Amazonas, Solimões
River
Satellite image of large river delta covered by lush green vegetation
Mouth of the Amazon River
Countries Brazil, Colombia, Peru
Region South America
ఉపనదులు
 - ఎడమ Marañón, Japurá/Caquetá, Rio Negro/Guainía, Putumayo
 - కుడి Ucayali, Purús, Madeira, Xingu, Tocantins
City Iquitos (Peru); Leticia (Colombia); Manaus (Brazil)
Santarém and Belém do Pará (Brazil)
Macapa (Brazil)
Source Andes Mountains
 - స్థలం Nevado Mismi, Arequipa, Peru
 - ఎత్తు 5,170 m (16,962 ft)
 - అక్షాంశరేఖాంశాలు 15°31′05″S 71°45′55″W / 15.51806°S 71.76528°W / -15.51806; -71.76528
Mouth Atlantic Ocean
 - ఎత్తు 0 m (0 ft)
 - coordinates 0°10′0″S 49°0′0″W / 0.16667°S 49.00000°W / -0.16667; -49.00000
పొడవు 6,400 km (4,000 mi) approx.
పరివాహక ప్రాంతం 70,50,000 km2 (27,20,000 sq mi) approx.
Discharge mouth
 - సరాసరి 2,19,000 m3/s (77,34,000 cu ft/s) approx.
The Amazon flows from Peru east through Brazil to the Atlantic. It drains the northwest two-thirds of Brazil, the eastern three-fourths of Peru, the northern third of Bolivia, and a bit of Colombia. Its main tributaries are the Negro in the north, the Madeira, Xingu, and Tocantins in the south, and the Marañón and Ucayali in Peru.
Map showing the course of the Amazon, selected tributaries, and the approximate extent of its drainage area
{{Geobox|River
<!-- *** Heading *** -->
| name        = Amazon
| other_name     = Apurímac
| other_name1     = Ene
| other_name2     = Tambo
| other_name3     = Ucayali
| other_name4     = Amazonas
| other_name5     = Solimões
<!-- *** Image *** -->
| image        = Mouths of amazon geocover 1990.png
| image_size     =
| image_alt      = Satellite image of large river delta covered by lush green vegetation
| image_caption    = Mouth of the Amazon River
<!-- *** Country *** -->
| country       = Brazil
| country1      = Colombia
| country2      = Peru
| country_flag    = 1
| state        =
| district      =
| region       = South America
<!-- *** Family *** -->
| parent       =
| tributary_left   = [[Marañón River|Marañón]]
| tributary_left1   = [[Japurá River|Japurá]]/[[Caquetá River|Caquetá]]
| tributary_left2   = [[Rio Negro (Amazon)|Rio Negro]]/[[Guainía River|Guainía]]
| tributary_left3   = [[Putumayo River|Putumayo]]
| tributary_right   = [[Ucayali River|Ucayali]]
| tributary_right1  = [[Purús River|Purús]]
| tributary_right2  = [[Madeira River|Madeira]]
| tributary_right3  = [[Xingu River|Xingu]]
| tributary_right4  = [[Tocantins River|Tocantins]]
| city        = [[Iquitos]] (Peru); [[Leticia, Amazonas|Leticia]] (Colombia); [[Manaus]] (Brazil)<br/> [[Santarém, Brazil|Santarém]] and [[Belém do Pará]] (Brazil)<br/> [[Macapa]] (Brazil)
<!-- *** Source *** -->
| source       = Andes Mountains
| source_location   = [[Nevado Mismi]]
| source_region    = [[Arequipa Region|Arequipa]]
| source_country   = Peru
| source_country1   =
| source_elevation  = 5170
| source_lat_d    = 15
| source_lat_m    = 31
| source_lat_s    = 05
| source_lat_NS    = S
| source_long_d    = 71
| source_long_m    = 45
| source_long_s    = 55
| source_long_EW   = W
<!-- *** Mouth *** -->
| mouth_name     = Atlantic Ocean
| mouth_location   =
| mouth_region    =
| mouth_country    = Brazil
| mouth_country1   =
| mouth_lat_d     = 0
| mouth_lat_m     = 10
| mouth_lat_s     = 0
| mouth_lat_NS    = S
| mouth_long_d    = 49
| mouth_long_m    = 0
| mouth_long_s    = 0
| mouth_long_EW    = W
| mouth_elevation   = 0
<!-- *** Dimensions *** -->
| length       = 6400
| length_round    = -2
| length_note     = approx.
| watershed      = 7050000
| watershed_round   = -4
| watershed_note   = approx.
| discharge_location = mouth
| discharge      = 219000
| discharge_round   = -3
| discharge_note   = approx.
| discharge_max_month =
| discharge_max    =
| discharge_min_month =
| discharge_min    =
| discharge1_location = Heaven
| discharge1     = 121321
<!-- *** Maps *** -->
| map         = Amazonfloden.png
| map_alt       = The Amazon flows from Peru east through Brazil to the Atlantic. It drains the northwest two-thirds of Brazil, the eastern three-fourths of Peru, the northern third of Bolivia, and a bit of Colombia. Its main tributaries are the Negro in the north, the Madeira, Xingu, and Tocantins in the south, and the Marañón and Ucayali in Peru.
| map_caption     = Map showing the course of the Amazon, selected tributaries, and the approximate extent of its drainage area
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes      =
}}

Blank templates[మార్చు]

Metric values[మార్చు]

{{Geobox|River
<!-- *** Heading *** -->
| name = 
| native_name = 
| other_name = 
| category = 
<!-- *** Names **** --> 
| etymology = 
| nickname = 
<!-- *** Image *** -->
| image = 
| image_caption =
| image_size =
<!-- *** Country *** -->
| country = 
| state = 
| region = 
| district = 
| municipality = 
<!-- *** Family *** -->
| parent =
| tributary_left =
| tributary_left1 =
| tributary_right = 
| tributary_right1 =
| city = 
| landmark = 
<!-- *** Source *** -->
| source = 
| source_location = 
| source_region = 
| source_country =
| source_elevation = 
| source_lat_d = 
| source_lat_m = 
| source_lat_s = 
| source_lat_NS =
| source_long_d = 
| source_long_m = 
| source_long_s = 
| source_long_EW =
| source1 = 
| source1_location = 
| source1_region = 
| source1_country =
| source1_elevation = 
| source1_lat_d = 
| source1_lat_m = 
| source1_lat_s = 
| source1_lat_NS =
| source1_long_d = 
| source1_long_m = 
| source1_long_s = 
| source1_long_EW =
| source_confluence = 
| source_confluence_location = 
| source_confluence_region = 
| source_confluence_country =
| source_confluence_elevation = 
| source_confluence_lat_d = 
| source_confluence_lat_m = 
| source_confluence_lat_s = 
| source_confluence_lat_NS =
| source_confluence_long_d = 
| source_confluence_long_m = 
| source_confluence_long_s = 
| source_confluence_long_EW =
<!-- *** Mouth *** -->
| mouth = 
| mouth_location = 
| mouth_region = 
| mouth_country =
| mouth_elevation = 
| mouth_lat_d = 
| mouth_lat_m = 
| mouth_lat_s = 
| mouth_lat_NS =
| mouth_long_d = 
| mouth_long_m = 
| mouth_long_s = 
| mouth_long_EW =
<!-- *** Dimensions *** -->
| length =
| width = 
| depth = 
| volume =
| watershed = 
| discharge = 
| discharge_location = 
| discharge_max =
| discharge_min =
<!-- *** Free fields *** -->
| free = | free_type = 
<!-- *** Maps *** -->
| map =
| map_caption = 
| map_background = 
| map_locator =
| map_locator_x =
| map_locator_y = 
<!-- *** Website *** --> 
| website =
| commons =
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes =
}}

Imperial values[మార్చు]

{{Geobox|River
<!-- *** Heading *** -->
| name = 
| native_name = 
| other_name = 
| category = 
<!-- *** Names **** --> 
| etymology = 
| nickname = 
<!-- *** Image *** -->
| image = 
| image_caption =
| image_size =
<!-- *** Country *** -->
| country = 
| state = 
| region = 
| district = 
| municipality = 
<!-- *** Family *** -->
| parent =
| tributary_left =
| tributary_left1 =
| tributary_right = 
| tributary_right1 =
| city = 
| landmark = 
| river =
<!-- *** Source *** -->
| source = 
| source_location = 
| source_region = 
| source_country =
| source_elevation_imperial = 
| source_lat_d = 
| source_lat_m = 
| source_lat_s = 
| source_lat_NS =
| source_long_d = 
| source_long_m = 
| source_long_s = 
| source_long_EW =
| source1 = 
| source1_location = 
| source1_region = 
| source1_country =
| source1_elevation_imperial = 
| source1_lat_d = 
| source1_lat_m = 
| source1_lat_s = 
| source1_lat_NS =
| source1_long_d = 
| source1_long_m = 
| source1_long_s = 
| source1_long_EW =
| source_confluence = 
| source_confluence_location =
| source_confluence_region = 
| source_confluence_country =
| source_confluence_elevation_imperial = 
| source_confluence_lat_d = 
| source_confluence_lat_m = 
| source_confluence_lat_s = 
| source_confluence_lat_NS =
| source_confluence_long_d = 
| source_confluence_long_m = 
| source_confluence_long_s = 
| source_confluence_long_EW =
<!-- *** Mouth *** -->
| mouth = 
| mouth_location = 
| mouth_region = 
| mouth_country =
| mouth_elevation_imperial = 
| mouth_lat_d = 
| mouth_lat_m = 
| mouth_lat_s = 
| mouth_lat_NS =
| mouth_long_d = 
| mouth_long_m = 
| mouth_long_s = 
| mouth_long_EW =
<!-- *** Dimensions *** -->
| length_imperial = | length_orientation = 
| width_imperial = | width_orientation = 
| depth_imperial = 
| volume_imperial =
| watershed_imperial = 
| discharge_imperial = 
| discharge_location = 
| discharge_max_imperial =
| discharge_min_imperial =
<!-- *** Free fields *** -->
| free = | free_type = 
<!-- *** Maps *** -->
| map =
| map_caption = 
| map_background = 
| map_locator =
| map_locator_x =
| map_locator_y = 
<!-- *** Website *** --> 
| website =
| commons =
<!-- *** Footnotes *** -->
| footnotes =
}}

See also[మార్చు]