మూస:Infobox Political party

వికీపీడియా నుండి
(మూస:Infobox political party నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search
Infobox Political party
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[మార్చు]

Basic usage[మార్చు]

{{{name}}}
నాయకుడు{{{leader}}}
అధ్యక్షుడు{{{president}}}
Chairman{{{chairman}}}
General Secretary{{{general_secretary}}}
First Secretary{{{first_secretary}}}
ప్రధాన కార్యదర్శి{{{secretary_general}}}
Presidium{{{presidium}}}
Secretary{{{secretary}}}
Spokesperson{{{spokesperson}}}
స్థాపన{{{foundation}}}}
ప్రధాన కార్యాలయం{{{headquarters}}}
సిద్ధాంతం{{{ideology}}}
International affiliation{{{international}}}
వెబ్ సిటు
{{{website}}}
{{Infobox political party
| name        = 
| logo        = 
| colorcode     = <!-- HTML color code (e.g. red, #FF0000 or Party metadata color template) or transparent for no coloring -->
| leader       = 
| president     = 
| chairman      = 
| general_secretary = 
| first_secretary  = 
| secretary_general = 
| presidium     = 
| secretary     = 
| spokesperson    = 
| foundation     = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| ideology      = 
| headquarters    = 
| international   = 
| website      = 
| country      = 
}}


Complete usage[మార్చు]

{{{name}}}
{{{native_name}}}
{{{lang1}}} name{{{name_lang1}}}
{{{lang2}}} name{{{name_lang2}}}
{{{lang3}}} name{{{name_lang3}}}
{{{lang4}}} name{{{name_lang4}}}
సంక్షిప్త నామం{{{abbreviation}}}
నాయకుడు{{{leader}}}
అధ్యక్షుడు{{{president}}}
Chairperson{{{chairperson}}} or {{{chairman}}}
General Secretary{{{general_secretary}}}
First Secretary{{{first_secretary}}}
ప్రధాన కార్యదర్శి{{{secretary_general}}}
Presidium{{{presidium}}}
Secretary{{{secretary}}}
Spokesperson{{{spokesperson}}}
వ్యవస్తాపకుడు{{{founder}}}
{{{leader1_title}}}{{{leader1_name}}}
{{{leader2_title}}}{{{leader2_name}}}
{{{leader3_title}}}{{{leader3_name}}}
{{{leader4_title}}}{{{leader4_name}}}
{{{leader5_title}}}{{{leader5_name}}}
నినాదము{{{slogan}}}
స్థాపన{{{founded}}}
రద్దు{{{dissolved}}}
Merger of{{{merger}}}
Split from{{{split}}}
Preceded by{{{predecessor}}}
విలీనం{{{merged}}}
Succeeded by{{{successor}}}
ప్రధాన కార్యాలయం{{{headquarters}}}
పత్రిక{{{newspaper}}}
Student wing{{{student_wing}}}
Youth wing{{{youth_wing}}}
{{{wing1_title}}}{{{wing1}}}
{{{wing2_title}}}{{{wing2}}}
{{{wing3_title}}}{{{wing3}}}
Membership  ({{{membership_year}}}){{{membership}}}
సిద్ధాంతం{{{ideology}}}
Religion{{{religion}}}
జాతీయ అనుబంధం{{{national}}}
International affiliation{{{international}}}
European affiliation{{{european}}}
European Parliament group{{{europarl}}}
{{{affiliation1_title}}}{{{affiliation1}}}
రంగు{{{colors}}}
{{{blank1_title}}}{{{blank1}}}
{{{blank2_title}}}{{{blank2}}}
{{{blank3_title}}}{{{blank3}}}
{{{seats1_title}}}{{{seats1}}}
{{{seats2_title}}}{{{seats2}}}
{{{seats3_title}}}{{{seats3}}}
{{{seats4_title}}}{{{seats4}}}
ఓటు గుర్తు
{{{symbol}}}
వెబ్ సిటు
{{{website}}}
జెండా
{{{flag}}}


{{{footnotes}}}
{{Infobox political party
| name        = 
| native_name    = 
| lang1       = 
| name_lang1     = 
| lang2       = 
| name_lang2     = 
| lang3       = 
| name_lang3     = 
| lang4       = 
| name_lang4     = 
| logo        = 
| colorcode     = <!-- HTML color code (e.g. red, #FF0000 or Party metadata color template) or transparent for no coloring -->
| abbreviation    = <!-- official abbreviation -->
| leader       = 
| chairman      = <!-- or chairperson, but not both -->
| chairperson    = <!-- or chairman, but not both -->
| president     = 
| secretary_general = 
| spokesperson    = 
| founder      = 
| leader1_title   = 
| leader1_name    = 
| leader2_title   = 
| leader2_name    = 
| leader3_title   = 
| leader3_name    = 
| leader4_title   = 
| leader4_name    = 
| leader5_title   = 
| leader5_name    = 
| slogan       = 
| founded      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| dissolved     = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
| merger       = 
| split       = 
| predecessor    = 
| merged       = 
| successor     = 
| headquarters    = 
| newspaper     = 
| paramilitary_wing = 
| student_wing    = 
| youth_wing     = 
| wing1_title    = 
| wing1       = 
| wing2_title    = 
| wing2       = 
| wing3_title    = 
| wing3       = 
| membership_year  = 
| membership     = 
| ideology      = 
| religion      = 
| national      = 
| international   = 
| european      = 
| europarl      = 
| affiliation1_title = 
| affiliation1    = 
| colors       = <!-- use "colours" for British English -->
| blank1_title    = 
| blank1       = 
| blank2_title    = 
| blank2       = 
| blank3_title    = 
| blank3       = 
| seats1_title    = 
| seats1       = <!-- {{Infobox political party/seats|seats_won|total_seats|hex=#ff0000}} -->
| seats2_title    = 
| seats2       = 
| seats3_title    = 
| seats3       = 
| seats4_title    = 
| seats4       = 
| symbol       = 
| flag        = 
| website      = 
| state       = <!-- or country -->
| country      = <!-- or state -->
| country_dab1    = 
| parties_dab1    = 
| elections_dab1   = 
| country2      = 
| country_dab2    = 
| parties_dab2    = 
| elections_dab2   = 
| footnotes     =
}}


Microformat[మార్చు]

The HTML mark-up produced by this template includes an hCard microformat that makes an organization's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.
Subtemplates

Please do not remove instances of these subtemplates.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

Template Data[మార్చు]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Infobox Political party

An infobox for political party.

మూస పరామితులు

పరామితివివరణTypeస్థితి
Namename

The name of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Logologo

The logo of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Color codecolorcode

The color code of the party. HTML color code (e.g. red, #FF0000 or Party metadata color template) or transparent for no coloring.

అప్రమేయం
Stringoptional
Leaderleader

The leader of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Presidentpresident

The president of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Chairmanchairman

The chairman of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
General secretarygeneral_secretary

The general secretary of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
First secretaryfirst_secretary

The first secretary of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Secretary-generalsecretary_general

The secretary-general of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Presidiumpresidium

The presidium of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Secretarysecretary

The secretary of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Spokespersonspokesperson

The spokesperson of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Foundationfoundation

The foundation date of the party. Insert as {{Start date|YYYY|MM|DD}}.

అప్రమేయం
Stringoptional
Ideologyideology

The ideology of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Headquartersheadquarters

The headquarters of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Internationalinternational

The international of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Websitewebsite

The website of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional
Countrycountry

The country of the party.

అప్రమేయం
Stringoptional

See also[మార్చు]

 • {{Composition bar}} – used for displaying the number of seats held by a political party, or other single statistics.