మూస:Infobox rail service

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Infobox rail service
సారాంశం
రైలు వర్గం{{{type}}}
స్థితి{{{status}}}
స్థానికత{{{locale}}}
దీనికి ముందు{{{predecessor}}}
తొలి సేవ{{{first}}}
ఆఖరి సేవ{{{last}}}
దీని తరువాత{{{successor}}}
ప్రస్తుతం నడిపేవారు{{{operator}}}
ఇంతకు ముందు నడిపినవారు{{{formeroperator}}}
ప్రయాణికుల దినసరి సంఖ్య{{{ridership}}}
ప్రయాణికుల వార్షిక సంఖ్య{{{ridership2}}}
వెబ్సైటు{{{website}}}
మార్గం
మొదలు{{{start}}}
ఆగే స్టేషనులు{{{stops}}}
గమ్యం{{{end}}}
ప్రయాణ దూరం{{{distance}}}
సగటు ప్రయాణ సమయం{{{journeytime}}}
రైలు నడిచే విధం{{{frequency}}}
రైలు సంఖ్య(లు){{{trainnumber}}}
సదుపాయాలు
శ్రేణులు{{{class}}}
వికలాంగులకు సదుపాయాలు{{{access}}}
కూర్చునేందుకు సదుపాయాలు{{{seating}}}
పడుకునేందుకు సదుపాయాలు{{{sleeping}}}
ఆటోర్యాక్ సదుపాయం{{{autorack}}}
ఆహార సదుపాయాలు{{{catering}}}
చూడదగ్గ సదుపాయాలు{{{observation}}}
వినోద సదుపాయాలు{{{entertainment}}}
బ్యాగేజీ సదుపాయాలు{{{baggage}}}
ఇతర సదుపాయాలు{{{otherfacilities}}}
సాంకేతికత
రోలింగ్ స్టాక్{{{stock}}}
పట్టాల గేజ్{{{gauge}}}
విద్యుతీకరణ{{{el}}}
వేగం{{{speed}}}
రైలు పట్టాల యజమానులు{{{owners}}}
రైలు బండి సంఖ్య(లు){{{routenumber}}}
మార్గపటం
{{{map}}}