మూస చర్చ:పులిచెర్ల మండలంలోని గ్రామాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రెడ్డివారి పల్లి గ్రామంలో కొన్ని పల్లెలు కలవు. అవి 1.పులిచెర్ల 2.బి. సి.కాలనీ 3.విడోస్ కాలనీ 4.వగళ్ళ వారి పల్లి 5.ముల్లంగి వారి పల్లి 6.మొరవ పల్లి 7.ఇస్తరాకుల పల్లి 8.కొత్త పల్లి కలవు.

మూస:పులిచెర్ల మండలంలోని గ్రామాలు గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి