మెనూ (కంప్యూటింగ్)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒక సాధారణ అప్లికేషన్ మెనూ
మెనూ, విస్తరించబడిన దీని ఉప మెనూ

కంప్యూటింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్స్‌లలో మెనూ లేదా మెనూ బార్ అనునది గ్రాఫికల్ నియంత్రణ భాగము. ఇది కంప్యూటర్ లేదా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ద్వారా ఆపరేటర్‌కు ప్రదర్శింపబడే ఎంపికల లేదా ఆదేశాల జాబితా. మెనూలో ఇవ్వబడిన ఎంపికలను ఆపరేటర్ అనేక పద్ధతుల (ఇంటర్‌ఫేస్లు అని పిలవబడే) ద్వారా ఎంపిక చేసుకోవచ్చు: