మ్యాండరిన్ కాలర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మ్యాండరిన్ కాలర్ గల షర్టు

పదునుగా ఉండకుండా కాలరు కి షర్టుకి మధ్యన ఉండే రిబ్బను వంటి భాగాన్ని మ్యాండరిన్ కాలర్ ఆంటారు. చైనా లో కనుగొనబడటం వలన దీనిని మ్యాండరిన్ కాలర్ అంటారు. దీనినే నెహ్రూ కాలర్ అని కూడా అంటారు. మెడ చుట్టూ తిరిగి గొంతు వద్ద మధ్యలో రెండు అంచులు కలుస్తాయి.

వాడుక[మార్చు]