యాంత్రిక ప్రయోజనం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
యంత్రాలు వాటి హెచ్చింపు బలం.

యాంత్రిక ప్రయోజనం (Mechanical advantage - మెకానికల్ అడ్వంటేజ్) అనగా పనిముట్టు, యాంత్రిక పరికరం లేదా యంత్ర వ్యవస్థను ఉపయోగించటం ద్వారా సాధించిన బలం పెరిగినదాని కొలత. ఊహగా, పరికరం ఇన్పుట్ శక్తిని అందజేస్తుంటుంది, సాధారణంగా అవుట్పుట్ శక్తికి అవసరమైన అదనపుబలం పొందటానికి కదలిక మీద బలములను మార్చుతుంది. దీనికి ఉదాహరణ లీవర్ యొక్క సిద్ధాంతము. యంత్ర భాగాలను బలముల, కదలికల నిర్వహణకు రూపకల్పన చేస్తారు ఈ విధానమును యాంత్రికవిధానం (మెకానిజం) అంటారు.

మెకానికల్ ప్రయోజనమును సూత్రాలలో MA గా వ్రాస్తారు.

మెకానిజం అవగాహన కొరకు (ఘర్షణ లేకుండా), ఇది దీనికి కూడా సమానం: