యామయ్య స్వామి నృత్యం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

యామయ్య స్వామి నృత్యం ఆంధ్ర దేశంలో ఎక్కడా కనిపించదు. ఇది ప్రాంతీయ నృత్యం. ఇలాంటి ప్రాంతీయ నృత్యాలు ఆంధ్ర దేశంలో అక్కడక్కడ వున్నా అవి ఎక్కువ ప్రాచుర్యం లోకి రాలేక పోయాయి. స్థానికంగానే పరిమిత మై పోయాయి. అలాంటిదే ఈ యామయ్య స్వామి నృత్యం. అనంత పురం జిల్లాలో వుందని డా: చిగి చర్ల కృష్ణా రెడ్ది గారు తమ జానపద నృత్య కళారూపాలు గ్రంధంలో వివరించారు. యోగి వేమన శిష్యుల మంటూ ఒకప్పుడు [[కాషాయ వస్త్రాలు[[ ధరించి గుఱ్ఱం పై వస్తూ వుండగా గుఱ్ఱం ముందు భాగాన గొఱ్ఱె పొట్టేలు వచ్చేది. వారు ప్రతి గ్రామాన్ని పర్యటిస్తూ వెళుతూ వుంటే వీరికి భోజనసదుపాయాలు చేసేవారు.

యామయ్య స్వామి కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి గుఱ్ఱం ఎక్కి వడివడిగా వచ్చే వాడు. ముందు పొట్టేలు పోరుగెత్తేది. గ్రామస్థు లందరూ అమిత భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ దృశ్యాన్ని తిలకించే వారు. గుఱ్ఱం అడుగులతో కదను త్రొక్కేది. గ్రామ మధ్యలో గుఱ్ఱాన్ని సకిలింప జేసే వారు. ముందరి కాళ్ళను కళ్ళాన్ని లాగి పట్టి పైకి ఎత్తించే వాళ్ళు. ఇలా యామయ్య స్వామే గుఱ్ఱంతో చేయించే వాడు. గుఱ్ఱాన్ని ప్రేక్షకుల ముందు గుండ్రంగా త్రిప్పుతూ వుండే వాడు. ఈ కళా రూపం ఇటీవల కాలంలో మరుగున పడి పోయింది. ఇప్పుడు యామయ్య స్వాములు రావడంలేదు.


మూలాలు[మార్చు]

యితర లింకులు[మార్చు]