రాజకీయ అర్ధశాస్త్రం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజకీయ అర్ధశాస్త్రం రాజకీయం, ఆర్థిక శాస్త్రం, న్యాయ శాస్త్రం కలిసిన ఒక పరస్పరాధారిత అధ్యయనం. రాజకీయ వ్యవస్థ, రాజకీయ వాతావరణం, పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థల మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని వివరించగల శాస్త్రం.

భాగాలు[మార్చు]

ఆర్థిక శాస్త్ర విద్యావిషయక ప్రచురణలని విభజించే JEL వర్గీకరణ[1] ప్రకారం రాజకీయ అర్ధశాస్త్రం విభజించబడినది.

  • ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో నిధులు, వనరుల కేటాయింపులో ప్రభుత్వం, ఇతర వర్గాల పాత్ర, వారి మధ్య ఉన్న అధికార రాజకీయాలు.
  • అంతర్జాతీయ ఆర్థిక శాస్త్రం - అంతర్జాతీయ సంబంధాల వలన కలిగే ఆర్థిక ప్రభావాలు.
  • వర్గ దోపిడీ కాని రాజకీయ క్రమములో ఆర్థిక ప్రతిరూపాలు.

సూచనలు[మార్చు]

  1. "JEL Classification System / EconLit Subject Descriptors". American Economic Association. American Economic Association. Retrieved 1 June 2017.