రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని గవర్నరు నియమిస్తారు. రాజ్యాంగం ప్రకారం గవర్నరే రాష్ట్ర పరిపాలకుడు అయినప్పటికి ఆయనకు ఎటువంటి పరిపాలనాధికారాలు ఉండవు. రాజస్థాన్ శాసనసభకు ఎన్నికల తరువాత, రాష్ట్ర గవర్నర్ సాధారణంగా మెజారిటీ సీట్లు ఉన్న పార్టీని (లేదా సంకీర్ణాన్ని) ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఆహ్వానిస్తారు. అసెంబ్లీకి సమిష్టిగా బాధ్యత వహించే మంత్రుల మండలి ముఖ్యమంత్రిని గవర్నర్ నియమిస్తాడు. అసెంబ్లీ విశ్వాసం దృష్ట్యా, ముఖ్యమంత్రి పదవీకాలం ఐదేళ్లు.

అజ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి[మార్చు]

నెం ఫోటో పేరు నియోజకవర్గం పదవీకాలం అసెంబ్లీ

(ఎన్నికలు)

పార్టీ
1 హరిభౌ ఉపాధ్యాయ 24 మార్చి 1952 31 అక్టోబర్ 1956 4 సంవత్సరాలు, 221 రోజులు మొదటి అసెంబ్లీ

(1952–56)

(1952)

భారత జాతీయ కాంగ్రెస్

రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రులు[మార్చు]

నెం ఫోటో పేరు నియోజకవర్గం పదవీకాలం అసెంబ్లీ

(ఎన్నికలు)

పార్టీ
1 హీరా లాల్ శాస్త్రి 7 ఏప్రిల్ 1949 5 జనవరి 1951 1 సంవత్సరం, 273 రోజులు కాంగ్రెస్
2 సీఎస్ వెంకటాచారి 6 జనవరి 1951 25 ఏప్రిల్ 1951 109 రోజులు
3 జై నారాయణ్ వ్యాస్ 26 ఏప్రిల్ 1951 3 మార్చి 1952 312 రోజులు
4 టికా రామ్ పలివాల్ మహువ 3 మార్చి 1952 31 అక్టోబర్ 1952 242 రోజులు 1st

(1952 )

(3) జై నారాయణ్ వ్యాస్ కిషన్‌గఢ్ 1 నవంబర్ 1952 12 నవంబర్ 1954 2 సంవత్సరాలు, 11 రోజులు

2 సంవత్సరాలు, 11 రోజులు

5 మోహన్ లాల్ సుఖాడియా ఉదయపూర్ 13 నవంబర్ 1954 11 ఏప్రిల్ 1957 12 సంవత్సరాలు, 120 రోజులు
11 ఏప్రిల్ 1957 11 మార్చి 1962 2nd

(1957)

12 మార్చి 1962 13 మార్చి 1967 3rd

(1962)

ఖాళీ (రాష్ట్రపతి పాలన) N/A 13 మార్చి 1967 26 ఏప్రిల్ 1967 44 రోజులు N/A
(5) మోహన్ లాల్ సుఖాడియా ఉదయపూర్ 26 ఏప్రిల్ 1967 9 జులై 1971 4 సంవత్సరాలు, 74 రోజులు

(మొత్తం 16 సంవత్సరాలు, 194 రోజులు)

4వ

(1967)

కాంగ్రెస్
6 బర్కతుల్లా ఖాన్ తిజారా 9 జులై 1971 11 అక్టోబర్ 1973 2 సంవత్సరాలు, 94 రోజులు
5th

(1972)

7 హరి దేవ్ జోషి బన్స్వారా 11 అక్టోబర్ 1973 29 ఏప్రిల్ 1977 3 సంవత్సరాలు, 200 రోజులు
ఖాళీ

(రాష్ట్రపతి పాలన)

N/A 29 ఏప్రిల్ 1977 22 జూన్ 1977 54 రోజులు N/A
8 భైరాన్‌సింగ్ షెకావత్ ఛబ్రా 22 జూన్ 1977 16 ఫిబ్రవరి 1980 2 సంవత్సరాలు, 239 రోజులు 6వ

(1977)

జనతా పార్టీ
ఖాళీ (రాష్ట్రపతి పాలన) N/A 16 ఫిబ్రవరి 1980 6 జూన్ 1980 111 రోజులు N/A
9 జగన్నాథ్ పహాడియా వీర్ 6 జూన్ 1980 13 జులై 1981 1 సంవత్సరం, 37 రోజులు 7th

(1980)

కాంగ్రెస్
10 శివ చరణ్ మాథుర్ మండల్‌ఘర్ 14 జులై 1981 23 ఫిబ్రవరి 1985 3 సంవత్సరాలు, 224 రోజులు
11 హీరా లాల్ దేవ్‌పురా కుంభాల్‌గర్ 23 ఫిబ్రవరి 1985 10 మార్చి 1985 15 రోజులు
(7) హరి దేవ్ జోషి బన్స్వారా 10 మార్చి 1985 20 జనవరి 1988 2 సంవత్సరాలు, 316 రోజులు 8వ

(1985 రాజస్థాన్)

(10) శివ చరణ్ మాథుర్ మండల్‌ఘర్ 20 జనవరి 1988 4 డిసెంబర్ 1989 1 సంవత్సరం, 318 రోజులు

(మొత్తం 5 సంవత్సరాలు, 177 రోజులు)

(7) హరి దేవ్ జోషి బన్స్వారా 4 డిసెంబర్ 1989 4 మార్చి 1990 90 రోజులు

(మొత్తం 6 సంవత్సరాలు, 241 రోజులు)

(8) భైరాన్‌సింగ్ షెకావత్ ఛబ్రా 4 మార్చి 1990 15 డిసెంబర్ 1992 2 సంవత్సరాలు, 286 రోజులు 9వ

(1990)

భారతీయ జనతా పార్టీ
ఖాళీ (రాష్ట్రపతి పాలన) N/A 15 డిసెంబర్ 1992 4 డిసెంబర్ 1993 354 రోజులు N/A
(8) భైరాన్‌సింగ్ షెకావత్ బాలి 4 డిసెంబర్ 1993 29 నవంబర్ 1998 4 సంవత్సరాలు, 360 రోజులు (మొత్తం 10 సంవత్సరాలు, 155 రోజులు) 10th

(1993)

భారతీయ జనతా పార్టీ
12 అశోక్ గెహ్లాట్ సర్దార్‌పుర 1 డిసెంబర్ 1998 8 డిసెంబర్ 2003 5 సంవత్సరాలు, 7 రోజులు 11వ

(1998)

కాంగ్రెస్
13 వసుంధర రాజే ఝల్రాపటన్ 8 డిసెంబర్ 2003. 11 డిసెంబర్ 2008 5 సంవత్సరాలు, 3 రోజులు 12th

(2003)

భారతీయ జనతా పార్టీ
(12) అశోక్ గెహ్లాట్ సర్దార్‌పుర 12 డిసెంబర్ 2008 13 డిసెంబర్ 2013 5 సంవత్సరాలు, 1 రోజు 13th

(2008)

కాంగ్రెస్
(13) వసుంధర రాజే ఝల్రాపటన్ 13 డిసెంబర్ 2013 16 డిసెంబర్ 2018 5 సంవత్సరాలు, 3 రోజులు

(మొత్తం 10 సంవత్సరాలు, 6 రోజులు)

14th

(2013)

భారతీయ జనతా పార్టీ
(12) అశోక్ గెహ్లాట్ సర్దార్‌పుర 17 డిసెంబర్ 2018 ప్రస్తుతం 4 సంవత్సరాలు, 349 రోజులు 15వ

(2018)

కాంగ్రెస్

మూలాలు[మార్చు]