లీపు సంవత్సరం

వికీపీడియా నుండి
(లీపు సంవత్సరము నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

ఒక కాలెండరు సంవత్సరంలో అదనంగా ఒక రోజు గానీ లేక ఒక నెల గాని అదనంగా ఉంటే, దానిని లీపు సంవత్సరం అంటారు. ఖగోళ సంవత్సరంతో, కాలెండరు సంవత్సరానికి వచ్చే తేడాను సరిచేయడానికి లీపు సంవత్సరాన్ని అమలుచేసారు. ఖగోళ సంవత్సరంలో ఘటనలు కచ్చితంగా ఒకే వ్యవధిలో పునరావృతం కావు. కాబట్టి ప్రతి ఏడూ ఒకే సంఖ్యలో రోజులుండే కాలెండరు, ఖగోళ ఘటనలను సరిగా ప్రతిఫలించక, ఏళ్ళు గడిచే కొద్దీ తేడాలు చూపిస్తూ ఉంటుంది. సంవత్సరానికి అదనంగా ఒక రోజునో లేక ఒక నెలనో చేర్చి ఈ తేడాను నివారించవచ్చు. లీపు సంవత్సరం కానిదానిని సాధారణ సంవత్సరం, లేదా మామూలు సంవత్సరం అంటారు.

  • సాధారణ సంవత్సరానికి 365 రోజులు, లీపు సంవత్సరానికి 366 రోజులు ఉంటాయి.
  • సాధారణ సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి నెలకు 28 రోజులు ఉంటే... లీపు సంవత్సరంలోని ఫిబ్రవరి నెలకు 29 రోజులు ఉంటాయి.
  • లీపు సంవత్సరం ప్రతి 4 ఏళ్లకు ఒకసారి వస్తుంది.
  • 4తో నిశ్శేషంగా భాగించబడే సంవత్సరాలన్నీ లీపు సంవత్సరాలే.

ఉదా: 1988, 1996, 2004 మొదలైనవి. కానీ 100, 200, 1700, 1900, 2100 మొదలైనవి లీపు సంవత్సరాలు కావు. వందతో ముగిసే సంవత్సరాల్లో కేవలం 400తో నిశ్శేషంగా భాగించబడేవే లీపు సంవత్సరాలు అవుతాయి

ఈ గ్రాఫ్ పటములో సీజనల్ సంవత్సరానికి కేలండర్ సంవత్సరానికి తేడాను చూపబడింది.

లీప్ ఇయర్‌కు ఒక అదనపు రోజులు ఉన్నాయన్న సమాచారం సరే కానీ దానికి అదనపు నెల ఉండవచ్చనే సమాచారం తప్పు. అలాగే భూమి రోటెస్ ఏకరీతిలో తిరగడం లేదని చెప్పడం తప్పు, భ్రమణ వేగం యొక్క వ్యత్యాసం కారణంగా అదనపు సమయం సర్దుబాటు చేయాలి. వాస్తవం ఏమిటంటే భూమి యొక్క ఒక భ్రమణానికి ఇది 365.25 రోజులు. ఈ అదనపు 0.25 రోజులు 4 యేట్స్‌లో ఒక రోజుగా మారుతుంది, ఇది ఫిబ్రవరి 29 వ రోజు అవుతుంది. ఈ రేర్ యొక్క ప్రేరణ ss 365.25 ను వదిలివేసిన భిన్నం కూడా కచ్చితమైనది కాదు. ఆ కాలం 400 సంవత్సరాలలో 4 రోజు తక్కువ. అందువల్ల నాలుగువందల సంవత్సరాలు 4 వ వందవ సంవత్సరం మాత్రమే లీప్ ఇయర్‌గా మిగతా మూడు కాదు. వికీపీడియాలోని రచయితలు ఇక్కడ అధ్యయనం చేయడానికి లేదా పోస్ట్ చేయడానికి ముందు పరిశోధనలను అధ్యయనం చేయాలని, వారి అభిప్రాయాలను ధ్రువీకరించాలని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. (M R అయ్యంగార్, 7780116592, W V పురం సెకండరాబాద్)

Gregoriancalendarleap solstice.svg

The information that leap year has one extra days is ok But the info that it may have an extra month is incorrect.Also it is incorrect to say that earth rotaes doesnt rotate uniformely and because of variation in rotational speed extra time needs to be adjusted. Fact is it is 365.25 days for one rotation of earth . This extra 0.25 days turns out to be a day in 4 yeats which is made 29th day of february. inspite of this rhere is a fraction left out ss 365.25 is also not exact. That period makes up to a day 4 less in 400 years. Hence of four hundredth years only 4th hundredth year is consideted leap year not the other three. I request the authors on wikipedia should study research and confirm their views prior toediting or posting here. (M R IYENGAR, 7780116592, W V PURAM SECUNDERABAD)

ఇవీ చూడండి[మార్చు]