వర్గం:Wikipedia license migration candidates

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

This is a category for GFDL images that may be eligible for migration to CC-BY-SA as part of the licensing update but whose status has not yet been evaluated.

If you would like to help out by identifying images eligible for relicensing, please review the instructions.

Images are automatically added to this category by {{license migration announcement}}, which is part of the {{license migration}} system.


The category were empty per September 19, 2009. Therefore any images in this category are most likely not eligible for relicensing. You can assist by

  1. adding "|migration=not-eligible" to the images
  2. tell the uploader that Wikipedia has changed from GFDL to cc-by-sa-3.0 and ask if uploader will use this license in the future and perhaps be willing to add it to existing images on Wikipedia.

"Wikipedia license migration candidates" వర్గంలోని మీడియా

ఈ వర్గంలో ఉన్న మొత్తం 1,034 పేజీలలో ప్రస్తుతం 200 ఫైళ్లను చూపిస్తున్నాము.

(మునుపటి పేజీ) (తరువాతి పేజీ)(మునుపటి పేజీ) (తరువాతి పేజీ)