వర్గం చర్చ:నాస్తికులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాస్తికుల గురించి తెలుసుకుంటే తప్పా? జీన్-పాల్ సార్ట్రే లాంటి గొప్ప తత్వవేత్తలు నాస్తికులు కారా?

ఇదేం వర్గం, ఇవేం రచనలు.బుద్ది పెదదారి పట్తదమంటే ఇదేనేమో.నాస్తికులు ఏంది? నాస్తికులు అనగా ఎవరు అనేది రాయవలసిన వ్యాసానికి ఒక వర్గమా దానిలో వ్యాసాలు. బుర్ర పెట్టమంటే ఇదా అర్ధం. బుర్రలోని బూడిద పెట్టద్దు అమ్టే ఇదా మీనింగ్. కుక్క తోక వంకర అని అంటారు ఇదేనేమో. దయచేసి (దయచేసి అంటే వేరు మార్గం లేక వేడుకోవదం అన్నమాట) వీటిని రాసే వారు ముందుగా సివిక్ సెన్స్(పౌర జ్ఞానం),కామన్ సెన్స్(సామాన్య జ్ఞానం) లను పెంచుకొని తరువాత రాయండి.