వర్గం చర్చ:యానిమేషన్ చిత్రాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏనిమేషన్ సరైన పదం అనుకుంటారు. ఏనిమల్ అనగా జంతువు నుండి ఈ పదం వచ్చింది. తెలుగు వ్యాకరణం ప్రకారం ఒక వాక్యంలో మొదట వచ్చినప్పుడు పదాలను అచ్చులతో మొదలు పెట్టాలి. అదే పదం వాక్యం మధ్యలో వచ్చినప్పుడు సమానమైన హల్లులతో మొదలుపెట్టాలి.Rajasekhar1961 07:18, 16 అక్టోబర్ 2008 (UTC)