వాడుకరి:Arjunaraoc/All Image copyright Templates

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • This template should only be used on file pages.
   • This template should only be used on file pages.
    • This template should only be used on file pages.
     • This template should only be used on file pages.
      • This template should only be used on file pages.
       • This template should only be used on file pages.
         • This template should only be used on file pages.
          • This template should only be used on image pages.
           • This template should only be used on file pages.
            • This template should only be used on image pages.
             • This template should only be used on image pages.
              • This template should only be used on file pages.
               Copyleft ఈ కళాకృతి ఫ్రీ ఆర్ట్ లైసెన్సు క్రింద పంపిణీ చేయబడింది. ఈ లైసెన్సు నిబంధనలకు అనుగుణంగా దీనిని పంపిణీ చేయవచ్చును లేదా మార్చవచ్చును.

               ArtLibre.org

               • This template will categorize into Category:Wikipedia license migration candidates.
                • This template will categorize into Category:Wikipedia license migration candidates.
                 • This template will categorize into Category:Wikipedia license migration candidates.
                  • This template will categorize into Category:Wikipedia license migration candidates.
                   • This template will categorize into Category:Wikipedia license migration candidates.
                    The Wikipedia Logo
                    GNU

                    ఇది కాపీహక్కు కలిగిన వికీపీడియా వెబ్ పేజీ. వికీపీడియాలోని పాఠ్యవిశేషాన్ని GNU ఫ్రీ డాక్యుమెంటేషన్ లైసెన్సు (GFDL) లైన్సు కింద విడుదల చేసాం. వికీపీడియాను నడిపించే MediaWiki సాఫ్టువేరు GNU General Public License (GPL) కింద విడుదలైంది.

                    వికీపీడియా లోగోను (ఆ తెరమెరుపుపై కనిపిస్తే) ఏ స్వేచ్ఛా లైసెన్సు కిందా విడుదల చెయ్యలేదు.

                    లైసెన్సుపై గమనిక: GFDL కేవలం పాఠ్య డాక్యుమెంటేషను లేదా ఇతర పాఠ్యాలు, వాటి తద్భవాల కు మాత్రమే. సాఫ్టువేరూ, దాని తద్భవాల పాఠ్యం ఇంకా ఇతర కృతులు GPL వాడవచ్చు. వికీపీడియా అసలు కంటెంటు GFDL కింద విడుదలయ్యాయి, కానీ వికీపీడియా ఇంటారుఫేసు డిజైను, ఇంకా మీడియావికీ సాఫ్టువేరు లోని ఇతర విభాగాలు GPL కింద విడుదలయ్యాయి.

                    అంచేత ఈ తెరమెరుపు లోని భాగాలు రెండు వేరు వేరు లైసెన్సుల కింద విడుదల చెయ్యవచ్చు. GPL, GFDL రెండూ ఒకే లైసెన్సు కాదు; వాటిని కలిపే లింకు, వాటిని సృష్టించిన ఫ్రీ సాఫ్టువేరు ఫౌండేషనే.

                      LGPL

                      This work is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

                      This work is distributed in the hope that it will be useful, but without any warranty; without even the implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU Lesser General Public License for more details.

                      You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA


                        • This template should only be used on image pages.
                                              పబ్లిక్ డొమైన్

                                              ఈ బొమ్మను తయారు చేసిన సభ్యులు [[:User:{{{1}}}|{{{1}}}]] దీనిని సార్వజనిక రంగంలోకి విడుదల చేసారు (చేస్తున్నారు). ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమలులోకి వస్తుంది.
                                              ఈ కృతిని తయారు చేసినవారు దీనిని ఎటువంటి ఉపయోగాలకయినా వాడుకోగలిగే హక్కును ఇస్తున్నారు. చట్టపరంగా ఏవయినా నిబంధనలు ఉంటే తప్ప, ఇందులో ఎటువంటి నిబంధనలను సభ్యుడు విధించలేదు.
                                              అస్వీకారాలకు లోబడి.

                                                Public license

                                                The two-dimensional work of art depicted in this image is in the public domain in the United States and in those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years. This photograph of the work is also in the public domain in the United States (see Bridgeman Art Library v. Corel Corp.).

                                                Public license

                                                The two-dimensional work of art depicted in this image is in the public domain in the United States and in those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years. This photograph of the work is also in the public domain in the United States (see Bridgeman Art Library v. Corel Corp.).

                                                Public license

                                                The two-dimensional work of art depicted in this image is in the public domain in the United States and in those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years. This photograph of the work is also in the public domain in the United States (see Bridgeman Art Library v. Corel Corp.).


                                                                              Public domain
                                                                              భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ కాపీహక్కులకు కాలదోషం పట్టడం వలన ఇప్పుడిది సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు, ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి.
                                                                              Flag of India.svg

                                                                                                • References[మార్చు]

                                                                                                 1. Copyright Act of the Republic of China

                                                                                                           • This Trinidadian work is in the public domain because its copyright has expired according to Part IV Section 19(1) of The Copyright Act, 1997, which states that an author's "copyright and moral rights shall be protected during the life of the author and for fifty years after his death."

                                                                                                                          Public license

                                                                                                                          The two-dimensional work of art depicted in this image is in the public domain in the United States and in those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years. This photograph of the work is also in the public domain in the United States (see Bridgeman Art Library v. Corel Corp.).


                                                                                                                                                                                                                      Copyrighted

                                                                                                                                                                                                                      ఇది ఒక సంస్థ లేక వస్తువు లేక ఘటన యొక్కlogo . ఇది copyright మరియు/లేకtrademark లతో రక్షించబడినది. తక్కువ విభాజకత గల బొమ్మలు అమెరికా లాభాపేక్షరహిత సంస్థ యైన వికీమీడియా ఫౌండేషన్ చే నడపబడుతున్న సర్వర్ పై వున్న తెలుగు వికీపీడియా లో , గుర్తింపుకొరకు మరియు విమర్శాత్మక వ్యాఖ్యానం కొరకు United States copyright law. చట్టాల ప్రకారం fair use గా పరిగణింపబడతాయి. వికీపీడియా పై లేక ఇతరచోట్ల వినియోగం copyright infringement కావొచ్చు. కొంత వ్యాపారాత్మక వినియోగం వ్యాపారచిహ్నఅతిక్రమణ కావొచ్చు. మరింతసమాచారం కొరకు Wikipedia:Non-free content మరియు Wikipedia:Logos.

                                                                                                                                                                                                                      ఈ విభాగం సముచిత వినియోగ కారణాల తో జతపరచనట్లయితే అర్ధవంతమవదు. ఇది ఈ బొమ్మ వాడిన ప్రతి పేజీకి ప్రత్యేకమైనదిగా వుండాలి . ఎక్కించిన అన్ని సముచిత వినియోగ బొమ్మలకు మూలము మరియు నకలుహక్కుల సమాచారం తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి. చిహ్నం వాడినంతమాత్రాన సంస్థ పరపతిని వికీపీడియా కాని, వికీమీడియా ఫౌండేషన్ సమర్ధించినట్లు కాదు అలాగే సంస్థకూడా వికీపీడియా ను లేక వికీమీడియా ఫౌండేషన్ ను సమర్థించినట్లుకాదు.


                                                                                                                                                                                                                         ©

                                                                                                                                                                                                                         ⚠

                                                                                                                                                                                                                         This image is not licensed under the GFDL.

                                                                                                                                                                                                                         This image (or parts of it) is copyrighted by the Wikimedia Foundation. It is (or includes) one of the official logos or designs used by the Wikimedia Foundation or by one of its projects. Notwithstanding any other statements in this or any page, this image has not been licensed under the GFDL.

                                                                                                                                                                                                                         Use of the Wikimedia logo is subject to the Wikimedia visual identity guidelines and requires permission.


                                                                                                                                                                                                                         © & ™ Wikimedia® and Wikipedia® are registered trademarks of Wikimedia Foundation, Inc.

                                                                                                                                                                                                                         All rights reserved.

                                                                                                                                                                                                                         The Wikimedia Logo

                                                                                                                                                                                                                         NOT GFDL.svg
                                                                                                                                                                                                                                • Microsoft
                                                                                                                                                                                                                                 Restricted

                                                                                                                                                                                                                                 Microsoft product screen shot, used with permission from Microsoft.

                                                                                                                                                                                                                                 This image is a copyrighted screen shot of a commercially-released computer software product of Microsoft Corporation. Microsoft Corporation has allowed screen shots of its commercially-released computer software products to be used in advertising, documentations, educational materials, videos and web sites as long as they are not obscene or pornographic, are not disparaging, defamatory, or libelous to Microsoft, and are not digitally altered (except for being resized).

                                                                                                                                                                                                                                 However, the use of this screenshot in Wikipedia must comply with Wikipedia Non-free Content Criteria policy. Images that do not comply may be nominated for deletion.

                                                                                                                                                                                                                                 Use of Microsoft Copyrighted Content

                                                                                                                                                                                                                                 Requirements for Allowed Uses
                                                                                                                                                                                                                                 For permission to be granted by Microsoft for any uses allowed by these guidelines, you must comply with the following four requirements:
                                                                                                                                                                                                                                 1. If your use includes references to a Microsoft product, you must use the full name of the product. When referencing any Microsoft trademarks, follow the General Microsoft Trademark Guidelines.
                                                                                                                                                                                                                                 2. You must include the following statement: "Used with permission from Microsoft."
                                                                                                                                                                                                                                 3. Your use may not be obscene or pornographic, and you may not be disparaging, defamatory, or libelous to Microsoft, any of its products, or any other person or entity.
                                                                                                                                                                                                                                 Screenshots
                                                                                                                                                                                                                                 If you wish to benefit from Microsoft's automatic permission grant, you may not use screen shots of Microsoft product boot-up screens, opening screens, "splash screens," or screens from beta release products or other products that have not been commercially released. You may use other screen shots in advertising, in documentation (including educational brochures), in tutorial books, in videotapes, or on Web sites, provided that, in addition to the requirements above, you:
                                                                                                                                                                                                                                 1. Do not alter the screen shot except to resize it.
                                                                                                                                                                                                                                 2. Do not use portions of screen shots.
                                                                                                                                                                                                                                 3. Do not include screen shots in your product user interface.
                                                                                                                                                                                                                                 4. Do not use screen shots that contain third-party content.
                                                                                                                                                                                                                                 5. Do not use screen shots that contain an image of an identifiable individual.
                                                                                                                                                                                                                                  Copyrighted

                                                                                                                                                                                                                                  ఇది ఒక కాపీహక్కులు కలిగిన సినిమానుండి ఎంచుకొన్న సన్నివేశం చిత్రం (screenshot). ఈ చిత్రం కాపీహక్కులు ఆ సినిమా నిర్మాత లేదా నిర్మాణ సంస్థకు చెందుతాయి. ఆ చిత్రంలో ఉన్న నటీనటులకు కూడా చెందవచ్చును.

                                                                                                                                                                                                                                  తక్కువ రెజోల్యూషన్ ఉన్నసన్నివేశ చిత్రాలను ఆ సినిమాను సమీక్షించడానికి మరియు దాని గురించి రాయడానికి అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల కాపీహక్కు చట్టములోని ఫెయిర్ యూజ్ ప్రకరణము కింద వాడుకొనవచ్చు. మరింత విస్తృత సమాచారమునకు కాపీహక్కులు చూడండి                                                                                                                                                                                                                                      The Wikipedia Logo
                                                                                                                                                                                                                                      GNU

                                                                                                                                                                                                                                      ఇది కాపీహక్కు కలిగిన వికీపీడియా వెబ్ పేజీ. వికీపీడియాలోని పాఠ్యవిశేషాన్ని GNU ఫ్రీ డాక్యుమెంటేషన్ లైసెన్సు (GFDL) లైన్సు కింద విడుదల చేసాం. వికీపీడియాను నడిపించే MediaWiki సాఫ్టువేరు GNU General Public License (GPL) కింద విడుదలైంది.

                                                                                                                                                                                                                                      వికీపీడియా లోగోను (ఆ తెరమెరుపుపై కనిపిస్తే) ఏ స్వేచ్ఛా లైసెన్సు కిందా విడుదల చెయ్యలేదు.

                                                                                                                                                                                                                                      లైసెన్సుపై గమనిక: GFDL కేవలం పాఠ్య డాక్యుమెంటేషను లేదా ఇతర పాఠ్యాలు, వాటి తద్భవాల కు మాత్రమే. సాఫ్టువేరూ, దాని తద్భవాల పాఠ్యం ఇంకా ఇతర కృతులు GPL వాడవచ్చు. వికీపీడియా అసలు కంటెంటు GFDL కింద విడుదలయ్యాయి, కానీ వికీపీడియా ఇంటారుఫేసు డిజైను, ఇంకా మీడియావికీ సాఫ్టువేరు లోని ఇతర విభాగాలు GPL కింద విడుదలయ్యాయి.

                                                                                                                                                                                                                                      అంచేత ఈ తెరమెరుపు లోని భాగాలు రెండు వేరు వేరు లైసెన్సుల కింద విడుదల చెయ్యవచ్చు. GPL, GFDL రెండూ ఒకే లైసెన్సు కాదు; వాటిని కలిపే లింకు, వాటిని సృష్టించిన ఫ్రీ సాఫ్టువేరు ఫౌండేషనే.


                                                                                                                                                                                                                                       Copyrighted

                                                                                                                                                                                                                                       ఇది ఒక తపాలా బిళ్ళ (postage stamp) చిత్రం. దీని కాపీహక్కులు ఈ బిళ్ళను విడుదల చేసిన అధికార సంస్థ వారికి ఉండవచ్చును. ఈ బొమ్మ వినియోగం పైన గాని, దీని పునర్ముద్రణ మీద గాని మరికొన్ని ఆంక్షలు ఉండే అవకాశం ఉన్నది. ఈ కింది కారణాల వలన ఇటువంటి బొమ్మలను వికిపీడియాలో వాడడం సముచితమేనని భావింపబడుతున్నది.

                                                                                                                                                                                                                                       • ఈ స్టాంపు చిత్రాన్ని సంబంధిత స్టాంపు గురించి చెప్పే సందర్భంలో గురించిన వ్యాసంలో వాడుతున్నారు. (ఆ స్టాంపు డిజైనులో ఉన్న విషయానికి సంబంధించి కాదు).
                                                                                                                                                                                                                                       • అమెరికాలో ఉన్న సర్వర్లపై, లాభాపేక్షలేని సంస్థయైన వికీమీడియా ఫౌండేషను, నెలకొల్పిన తెలుగు-భాష వికీపీడియాలో, అమెరికా చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మను ఉపయోగించటం ఫెయిర్ యూస్(fair use)గా పరిగనిస్తారు. ఈ బొమ్మను ఇంకెక్కడయినా ఉపయోగిస్తే అది కాపీహక్కు ఉల్లంఘన అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. మరిన్ని వివరాలు ఆంగ్ల వికీలోఉచితం/స్వేచ్చాయుతం కాని సమాచార మార్గదర్శకాలు అనే పేజీలో ఉన్నాయి.

                                                                                                                                                                                                                                       అప్‌లోడ్ చేసినవారికి సూచన: ఈ బొమ్మను ఏయే వ్యాసాలలో వాడారో ఆయావ్యాసాలకు తగిన సముచిత వినియోగం వివరణ (fair use rationale) చేర్చండి. వివరాలకు ఆంగ్ల వికిపిడియాలోని బొమ్మల వివరణ పేజీ చూడవచ్చును. ఈ బొమ్మ ఎక్కడి నుండి లభించిందో, ఆ మూలం ఎవరు ప్రచురించారో,అందుకు కాపీరైటు ఎవరికి ఉందో పేర్కొనండి.                                                                                                                                                                                                                                                     • == Possibly unfree దస్త్రం:{{{1}}} ==

                                                                                                                                                                                                                                                     A file that you uploaded or altered, [[:దస్త్రం:{{{1}}}]], has been listed at Wikipedia:Possibly unfree files because its copyright status is unclear or disputed. If the file's copyright status cannot be verified, it may be deleted. You may find more information on the [[:దస్త్రం:{{{1}}}|file description page]]. You are welcome to add comments to its entry at [[Wikipedia:Possibly unfree files/2019 జూలై 16#దస్త్రం:{{{1}}}|the discussion]] if you object to the listing for any reason. Thank you.

                                                                                                                                                                                                                                                       • This template must be substituted. Replace {{Nld}} with {{subst:Nld}}.
                                                                                                                                                                                                                                                        • ==Image copyright problem with [[:{{{1}}}]]==

                                                                                                                                                                                                                                                        Thank you for uploading [[:{{{1}}}]]. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the image. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

                                                                                                                                                                                                                                                        If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation. Do you want to opt out of receiving this notice?

                                                                                                                                                                                                                                                        • This template must be substituted. Replace {{Nsd}} with {{subst:Nsd}}.
                                                                                                                                                                                                                                                         [[Category:Wikipedia files with unknown source as of లోపం: సమయం సరిగ్గా లేదు]]
                                                                                                                                                                                                                                                         • ==Unspecified source for [[:{{{1}}}]]==
                                                                                                                                                                                                                                                         {{subst:empty template|This template must be substituted to function. Edit this page and replace {{image source|...}} with {{subst:image source|...}} wherever you find it.
                                                                                                                                                                                                                                                         }}
                                                                                                                                                                                                                                                         Ambox warning blue.svg

                                                                                                                                                                                                                                                         Thanks for uploading [[:{{{1}}}]]. I noticed that the file's description page currently doesn't specify who created the content, so the copyright status is unclear. If you did not create this file yourself, then you will need to specify the owner of the copyright. If you obtained it from a website, then a link to the website from which it was taken, together with a restatement of that website's terms of use of its content, is usually sufficient information. However, if the copyright holder is different from the website's publisher, then their copyright should also be acknowledged.

                                                                                                                                                                                                                                                         As well as adding the source, please add a proper copyright licensing tag if the file doesn't have one already. If you created/took the picture, audio, or video then the {{GFDL-self}} tag can be used to release it under the GFDL. If you believe the media meets the criteria at Wikipedia:Fair use, use a tag such as {{non-free fair use}} or one of the other tags listed at Wikipedia:Image copyright tags#Fair use. See Wikipedia:Image copyright tags for the full list of copyright tags that you can use.

                                                                                                                                                                                                                                                         If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their source and tagged them, too. You can find a list of files you have uploaded by following this link. Unsourced and untagged files may be deleted one week after they have been tagged, as described on criteria for speedy deletion. If the image is copyrighted under a non-free license (per Wikipedia:Fair use) then the image will be deleted 48 hours after ~~~~~. If you have any questions please ask them at the Media copyright questions page. Thank you. Do you want to opt out of receiving this notice?{{subst:empty template|
                                                                                                                                                                                                                                                         }}
                                                                                                                                                                                                                                                         • మూస:Non-free EU website image