వాడుకరి:Arjunaraoc/Archive bot setup translation

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సవరించిన బయటి లింకులు({{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}})

    సహ వికీపీడియన్లకు నమస్తే,\n\nనేను ఇప్పుడే [[{namespacepage}]] పై బయటి లింకులను {linksrescued} సవరించాను. నా [{diff} సవరణ] ని పరిశీలించండి. మీకు సందేహాలున్నట్లయితే లేక బాట్ అటువంటి లింకులపై లేక పేజీపై పనిచేయకుండావుండాలంటే, దయచేసి[[:m:InternetArchiveBot/FAQ|సులభమైన తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు]] పేజీని మరింత సమాచారానికై చూడండి. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సవరణలు చేశాను:\n{modifiedlinks}\nతరచూ అడిగే ప్రశ్నలపేజీని బాట్ వలన జరిగిన దోషాల సవరణకు సంప్రదించండి\n\nఇక వుంటాను సెలవు.
    సవరణ అవసరమని కనుగొన్న బయటి లింకులు({{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}})
    సహ వికీపీడియన్లకు నమస్తే,,\n\nనేను [[{namespacepage}]] పై సవరణ అవసరమైన బయటి లింకులను కనుగొన్నాను. లింకులను దయచేసి పరిశీలించి వ్యాసo పేజీలో అవసరమైతే సరిచేయండి. నేను ఈ క్రింది సవరించిన లింకులు కనుగొన్నాను:\n{modifiedlinks}\n అవసరమైన సవరణలు చేసిన తరువాత [[:m:InternetArchiveBot/FAQ|సులభమైన తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు]] పేజీని పైన ఇవ్వబడిన URLల దోషాల సవరణకు మరింత సమాచారానికై చూడండి.\n\nఈ URL ల కొరకు ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ హెచ్చరిక చేయబడుతుంది.\n\nఇక వుంటాను సెలవు.
    వ్యాసంలోని లింకులు ఆర్కైవ్(భద్రపరచటం) చేయటంలో సమస్య({{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}})
    నమస్తే. లింకులు ఆర్కైవ్(భద్రపరచటం) చేయటంలో, నేను నివేదించిన ఒకటి అంతకంటే ఎక్కువ జాలస్థలాలకు ఆర్కైవ్ దోషాలతో ప్రతిస్పందించింది.\nక్రింద, భద్రపరచడంలో దోషాలు గల లింకులను, దోషసందేశంతో చూపుతున్నాను.\n\n{problematiclinks}\nఎ సందర్భమైనా, ఈ లింకుల గురించి హెచ్చరిక ఒక్కసారి మాత్రమే ఇస్తున్నాను. ఈ లింకులను భద్రపరచటానికి మరల ప్రయత్నము చేయబడదు.\n\nఇక వుంటాను సెలవు.
    {link} పనిచేయని లింకని తేలింది. మూల URL తరువాత {newarchive} అని చేర్చటం సిఫారస్ చేయడమైనది.
    {link} పనిచేయని లింకని తేలింది. భద్రపరచబడిన మూలం కనబడలేదు.
    {link} నుండి స్పందన వున్నది కాని, పనిచేయని లింకని నిర్ధారించబడింది. URL నుండి పనిచేయని లింకు అనే గుర్తింపుని తొలగించమని సిఫారస్ చేయడమైనది.
    {link} కు {newarchive} ఆర్కైవ్ జత చేయబడింది
    {link} కు వున్న {oldarchive} కు బదులు {newarchive} ఆర్కైవ్ జత చేయబడింది
    {link} కు రూపం/వాడుక సరిచేశాను
    {link} కు {{tlx|dead link}} గుర్తింపు జత చేశాను
    {link} నుండి పనిచేయని లింకు గుర్తింపు తొలగించాను
    {link} కు మూలం సవరించాను
    {error} దోషం తో {problem}
    {linksrescued} మూలాలను భద్రపరచి వాటిని {linkstagged} పనిచేయనివిగా గుర్తించాను
    లింకులు భద్రపరచే ప్రయత్నంలో కలిగిన దోషాల నివేదిక
    సమీక్షించవలసిన సవరించిన మూలాలు నివేదిక