వాడుకరి:Arjunaraoc/Request to other Indian language embassies

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

‌‌Special Box for Indian Languages on Main Page[మార్చు]

Telugu Wikipedia has been using a special box ([http://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AE%E0%B1%82%E0%B0%B8:%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%A4%E0%B1%80%E0%B0%AF_%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B7%E0%B0%B2%E0%B0%B2%E0%B1%8B_%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%95%E0%B0%BF%E0%B0%AA%E0%B1%80%E0%B0%A1%E0%B0%BF%E0%B0%AF%E0%B0%BE&oldid=178603 Link to template in Telugu) on its main page to point to Indian language Wikipedias. Can you include a similar one on your main page?