వాడుకరి:Arjunaraocbot

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా గురించి

[మార్చు]
  • నా పేరు: Arjunaraocbot
  • నన్ను నడుపు వాడు:User:Arjunaraoc
  • నడుపురీతి: మానవీయంగా
  • నేను చేసే పనులు పరిధి: ప్రాజెక్టులకు గణాంకాలు తయారుచేయడం., ఉదాహరణ క్రింది విభాగం చూడండి, పైవికీపీడియా ( pywikipedia) కోడ్ వుపయోగించి నిర్వహణ లో మూకుమ్మడి మార్పులు (ఒక పదబంధాన్ని వేరొక పదబంధంతో మార్చటం లాంటివి) చేయటం
  • గుర్తింపులు: నా కోడ్ మూలం వాడుకరి:Mpradeepbot యొక్క గణాంకాల బాట్.
  • నా గణాంకాలు: http://toolserver.org/~soxred93/pcount/index.php?name=Arjunaraocbot&lang=te&wiki=wikipedia

బాట్ ఖాతాకు ఉపయుక్త సమాచారము

[మార్చు]

విద్య, ఉపాధి గణాంకాలు తయారీకి బాట్

[మార్చు]

Mpradeepbot ప్రాజెక్టు స్టాటిస్టిక్సు బాట్ తయారు చేసినబాట్ కి స్వల్పంగా కోడ్ మరియు దత్తాంశ ఫైళ్లను మార్చటం ద్వారా ఇది చేయబడింది. మూలాలు:/eduempstat.py, /EduEmpTemplateBase.txt , /EduEmpTemplates.txt

బాట్ ఫలితాలు ఉదాహరణ

[మార్చు]
విద్య, ఉపాధి
వ్యాసాలు
ముఖ్యత
అతిముఖ్యం చాలా ముఖ్యం కొంచెంముఖ్యం తక్కువముఖ్యం తెలీదు మొత్తం
నాణ్యత
విశేషవ్యాసం విశేషవ్యాసం 0 0 0 0 0 0
విశేషంఅయ్యేది 1 0 0 0 0 1
మంచివ్యాసం మంచివ్యాసం 1 0 0 0 0 1
మంచిఅయ్యేది 8 3 1 0 0 12
ఆరంభ 8 2 4 1 0 15
మొలక 0 0 0 0 0 0
విలువకట్టని . . . . . 0
మొత్తం 18 5 5 1 0 29

నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ప్రాజెక్టు గణాంకాలు

[మార్చు]
నాణ్యతాభివృద్ధి-వికీట్రెండ్స్ ప్రాజెక్టు కొరకు బాట్ కోడ్ pwb 2.0 కు తాజా చేయబడింది మరియు core తోమాత్రమే పనిచేస్తున్నది.ఈ క్రింద ఫైళ్లు అదే పేరులతో 'core' directory లో చేర్చాలి. ఆ తరువాత

$python ./qualdev.py -v
తో నడిపితే ఫలితాలు ప్రాజెక్టు ఉపపేజీలో చేర్చబడతాయి.

ఫైళ్లు

/qualdev.py, /QualdevTemplateBase.txt , /QualdevTemplates.txt