వాడుకరి:Hari dorna

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అందరికీ నమస్కారం తెవికి లో సభ్యత్వం పొందినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేటి నుండి నాకు తోచిన విధంగా తెవికి అభివృద్ధికోసం కృషి చేస్తాను. హరి బాబు దోర్నాల