వాడుకరి:Poonam

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా పేరు పూనం, నేను లొయోల కళాశాలలో ఉద్యోగం చేస్తునాను,

  • నాకు పుస్తకాలు చదవటం చాలా ఇష్టం
  • చంద మామ
*  కంప్యూటర్
*జనరల్ నాలెడ్జ్
  • దైవ చరిత్రలు
  • భగవధ్గీత
  • స్త్రీ ఆరోగ్య జాగ్ర త్తలు